Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés .NET platformra

  A tantárgy angol neve: Software Development on .NET Platform

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV23   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Somogyi Ferenc Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  Mérnöktanár

  AAIT

  Asztalos Márk PhD

  Egyetemi docens

  AAIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUJV10" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUJV10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott tárgy:

  Műszaki informatika szakirányon: Szoftvertechnikák (VIAUAV22)

  Villamosmérnök szakirányon: Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254)


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET alapú szoftverfejlesztéssel. A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftverfejlesztési platformot, annak meghatározó programnyelvét, szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon a platformra történő fejlesztéshez. A tárgy egy átfogó és teljes képet ad hallgatóknak, gyakorlati példákon, problémákon és megoldásokon keresztül mutatja be a korszerű technológia jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.


  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Gyakorlat

  Előadás

  1

  A C# 2.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

  A C# 2.0 áttekintése.

  2

  A C# 3.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

  A C# 3.0 áttekintése.

  3

  A C# 4.0 áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

  A C# 4.0 áttekintése.

  4

  A C# legújabb verzióinak áttekintése a gyakorlatban, példákon keresztül.

  A C# legújabb verzióinak áttekintése.

  5

  A .NET Core eszköztárának bemutatása: fordítás, csomagolás, futtatás, telepítés, egyéb parancssori eszközök áttekintése.

  .NET Core áttekintés, alapfogalmak, bemutatása. A keretrendszer felépítésének, legfontosabb szolgáltatásoknak áttekintése (CLI, CLS, CTS, CIL, GC, JIT).

  6

  A Dependency Injection koncepció megismerése a .NET Core-ban gyakorlati példákon keresztül.

  .NET Core koncepció áttekintése, összevetése más .NET implementációkkal.

  Dependency Injection rövid bemutatása.

  7

  Entity Framework Core alap műveleteinek bemutatása a gyakorlatban.

  Entity Framework Core koncepciójának bemutatása, az EF használatának ismertetése több rétegű alkalmazásokban.

  8

  Entity Framework Core összetettebb műveleteinek bemutatása a gyakorlatban.

  Entity Framework Core mélyebb megismerése, a különböző gyakori esetek részletes bemutatása.

  9

  .NET Core alap REST szolgáltatásainak bemutatása a gyakorlatban.

  ASP.NET Core alap REST szolgáltatások bemutatása, összevetése más protokollokkal, alapelvek áttekintése.

  10

  .NET Core összetettebb REST szolgáltatásainak bemutatása a gyakorlatban, middleware szolgáltatások áttekintése.

  ASP.NET Core REST öszetettebb szolgáltatásainak bemutatása: routing, testreszabás, sorosítás, biztonság, kényszerek.

  11

  .NET Core biztonsági technológiáinak áttekintése.

  .NET Core biztonsági szolgáltatásai, autentikáció, autorizáció, titkosítás.

  12

  A HTTP protokoll használatának gyakorlati lépései .NET Core környezetben.

  Leggyakrabban használt osztálykönyvtárak, csomagok bemutatása.

  13

  Alap osztálykönyvtárak használata a gyakorlatban.

  Párhuzamos programozás .NET Core környezetben, legfontosabb szinkronizációs primitívek, adatstruktúrák bemutatása.

  14

  Párhuzamos programozás eszköztárának megismerése gyakorlati szempontból.

  A .NET Core működése multiplatform környezetben, parancssoros műveletek, sajátosságok áttekintése.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és számítógépes gyakorlat. A számítógépes gyakorlat során az előadáson hallottak begyakorlására nyílik lehetőség korszerű fejlesztői eszköz (Visual Studio) felhasználásával.


  10. Követelmények

   

  a. A szorgalmi időszakban: 

   


  A hallgatók a szorgalmi időszakban házi feladatot készítenek, melyet a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell bemutatni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.

  A hallgató a félév elismerését jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha elégséges szintű házi feladatot ad be.

  A szorgalmi időszakban készített házifeladat nem kerül beszámításra a vizsgajegybe.

  Elővizsga nincs.

    

  b. A vizsgaidőszakban:


  A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek, a félév végi osztályzatot a vizsgajegy alapján kapják.


  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. A házi feladat, a TVSZ szerint, a pótlási héten, külön eljárási díj befizetése mellett pótolható.


  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Christian Nagel: Professional C# 6 and .NET Core 1.0

  2. Mark J. Price: C# 6 and .NET Core 1.0: Modern Cross-Platform Development


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra (előadás)

  28

  Kontakt óra (gyakorlat)

  28

  Félévközi készülés előadásokra

  6

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  14

  Kis házi feladat elkészítése

  12

  Felkészülés vizsgára

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   Albert István mérnöktanárAAIT