Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az új generációs .NET platform

  A tantárgy angol neve: New Generation .NET Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak    
  Villamosmérnöki szak    
  Szabadon választható tárgy   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV22   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója
  Név Beosztás Tanszék, Int.
  Albert István mérnöktanár AUT
  Kővári Bence adjunktus AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A .NET 2.0 platform alap ismerete előny, de a tárgy elvégzéséhez nem feltétlenül szükséges, mert a tárgy elvégzése során a szükséges ismeretek elsajátíthatóak.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAV71" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAV71", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  - Szoftverfejlesztés .NET platformra (VIAUJV10)
  - Műszaki informatika szakirányon: Szoftvertechnikák (VIAUA218)
  - Villamosmérnök szakirányon: Kliensalkalmazások fejlesztése (VIAUM254)
   
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábbannem hallgatták a következő tárgyakat: Az újgenerációs .NET platform (VIAUAV71 

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a .NET 4 platform főbb komponenseivel. A cél, hogy a hallgató megismerje az egyik legkorszerűbb szoftver platformot, annak szolgáltatásait és lehetőségeit, továbbá gyakorlati útmutatót kapjon az ilyen típusú platformokra történő fejlesztésről. A tárgy egy átfogó képet ad hallgatóknak a .NET 4 technológiáiról, gyakorlati példákon és problémákon keresztül mutatja be az alkalmazott megoldások jellegzetességeit. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására is.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  GyakorlatElőadás
  1.NET, C# ismerkedés, bevezető a linqba, BCL újdonságok gyakorlása.NET, C# bevezető, .NET 3-4 BCL újdonságai: CodeContracts, Direct2D, stb.
  2

  LINQ to Entities gyakorlat 1, Adatbázishoz kapcsolódás, CRUD műveletek

  Bevezetés a Linq to Entities: ORM koncepció, konfigurálás, lehetőségek, architektúrális alternatívák
  3

  LINQ to Entites gyakorlat 2, az előadás anyagának gyakorlása, ObjectContext, POCO, sorosítás

  Linq to Entities haladó témák (Többrétegű architektúrák támogatása, POCO, tranzakció kezelés, ütközés vizsgálat és feloldás)

  4Többszálúság gyakorlása példákon keresztül.Többszálúság .NET 4-ben: primitívek, ThreadPool újdonságok, TPL, PLinq
  5WCF 1: Egyszerű szolgáltatások létrehozása, meghívása, konfigurálása

  WCF 1 alapkoncepciók (ABC), WCF architektúra,WCF szolgáltatás fejlesztés alapjai (interfészek, üzenetek, műveletek), Konfiguráció

  6WCF 2: a szolgáltatások testreszabása, hibakeresés, biztonság és, az előadáson hallott technikák gyakorlásaWCF 2: kötések: üzenet csatornák és üzenet kódolás, hosztolás és aktivációs módok, adminisztráció és diagnosztika, biztonság és tranzakciókezelés
  7WF: egyszerű workflow létrehozása, programozása, a futtatókörnyezet szolgáltatásainak konfigurálása, testreszabásaWindows Workflow architektúra, futtatókörnyezet és szolgáltatások, tevékenységek 
  8Egyszerű WPF alkalmazás készítése, annak összehasonlítása a korábbi technológiákkalWPF 1: Windows Presentation Foundation architektúra, alap koncepciók, változások a GDI/GDI+-hoz képest, WPF vezérlők felépítése
  9Az előadáson hallott technikák gyakorlása: saját vezérlők készítése, a megjelenés testreszabása, stb.WPF 2:Vezérlők testreszabása és komponálhatóság, vezérlő sablon
  10Az előadáson hallott technikák gyakorlása: összetett vezérlők készítése, animáció bevezetése, 3D.WPF 3: Eseménykezelés, triggerek, erőforráskezelés, animáció, 3D funkciók, nyomkövetés és hibakeresés
  11Az előadáson hallott technikák gyakorlása: adatkötés, gyakran használt adatvezérlők felhasználása, testreszabása.WPF 4: Adatkötés (egyszerű és listás kötés), adat sablonok, adat triggerek
  12Az előadáson hallott technikák gyakorlása: multimédiás alkalmazás készítése, szöveg- és dokumentum kezelés gyakorlása.WPF 5: Média kezelés (kép, hang, videó), szöveg kezelés, alternatívák, trükkök, dokumentum kezelés (XPS)
  13Az előadáson hallott architektúrális minták alkalmazása a gyakorlatban, a technológiai- és eszköz-támogatás megismeréseArchitektúrális minták felhasználó felületek készítéséhez, Commanding, MVVM, MVP, PM, stb.
  14Silverlight alkalmazás készítése, az előadáson hallott technológiák, technikák alkalmazása Silverlight: platformfüggetlenség, összehasonlítás WPF-fel, együttműködés a böngészővel, biztonsági előírások, speciális lehetőségek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás + Gyakorlat
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b.       A vizsgaidőszakban:                   Szóbeli vizsga

           c.              Elővizsga:                                   Nincs

  11. Pótlási lehetőségek    Az házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adhatóle késedelmesen.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Könyv: Andrew Troelsen: A C# 2008 és a .NET 3.5 – 1, 2. Kötet

   

  2. Tanszéki jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  mérnöktanár

  AUT

  Dr. Kővári Bence

  adjunktus

  AUT