Információtervezés

A tantárgy angol neve: Information Design

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak         

Szabadon választható tantárgy         

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV19   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
4. A tantárgy előadója
Pataki Mária, Ügyvezető igazgató, Semcon Kft.
Fehér Attila, Osztályvezető Telecom, Semcon Kft.
Szöllősi Szilárd, Osztályvezető Industrial, Semcon Kft.
Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít nincs
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(Training.Code=("5N-A8")
VAGY
Training.Code=("5N-M8"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgyat műszaki-, és mérnökinformatikus hallgatók nem vehetik fel.
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az információ tervezés megismertetése. A tárgy megismerteti a hallgatókat azzal, hogy mit is jelent az információ tervezés, honnan indult, hol tart ma a szakma a nemeztközi világban, és milyen irányvonalak láthatók már ma a jövőre vonatkozóan. Interaktív beszélgetések és gyakorlatok formájában megismerjük, mi lehet egy termék, és annak ki lehet a felhasználója, mit kell tudni és mit kell kideríteni egy felhasználó igényéről, majd ehhez hogyan, milyen formában kell eljuttatni az információt a felhasználónak. Szó lesz arról, hogyan használja az információ tervezés a Human Machine Interaction (HMI) eredményeit, hogyan méri és építi be a megoldásokba a User Experience (UX) eredményeket, és mindezt hogyan lehet az Agile fejlesztésbe beilleszteni.

Megszerezhető készségek, képességek:

A hallgatók megismerkedhetnek az információ tervezés módszertanával, hogyan kell egy termék végfelhasználójának a „fejével” gondolkodni. Megismerik a jelenleg a nemzetközi világban használt programokat, folyamatokat, technológiákat (grafika, multimedia, e-learning). Mindezek mellett elsajátíthatják a műszaki kommunikácó alapjait, hogyan vesszük figyelembe az „embert” mint tényezőt mind a termék fejlesztése, mind az információ igénye során. Hogyan, milyen típusú termék információt integrálunk a termékbe (grafikusi felhasználói felület), hogyan vizualizáljuk a legbonyolultabb szoftverek működését, hogyan tesszük minél egyszerűbben érthetővé használatukat.

A hallgatók megtanulják azt is, hogy a termék fejlesztésben használt legújabb kutatási eredményeket hogyan lehet beépiteni és testre szabni az információ tervezésben. 

8. A tantárgy részletes tematikája
1. Bevezetés
A félév ismertetése. Az információ tervezés, mint szakma bemutatása, főbb irányvonalai.
2. Az írás folyamata
Kompetenciák és képességek, melyek szükségesek a sikeres információ tervezéshez és termék információ készítéshez. Példák különböző dokumentumokra.
3. Az írás folyamata 
Egyéb információk, háttértudás és szakmai rálátás, melyek nélkülözhetetlenek az információ tervezéshez. Példák különböző területekre.
4. Szoftver lefedettség
Markup nyelvek áttekintése, rövid ismertetése, „Topic based authoring” jelentése, alkalmazása. Szabványok és környezetek áttekintése, alkalmazásuk (DITA; HTML; XML; CSS).
5. Szoftver lefedettség
Grafikai ábrázolások – az illusztrációk és animációk szerepe, alkalmazásuk pozitív és negatív aspektusai információ tervezés szempontjából. Egy új irány bemutatása: Augmented Reality.
6. Termék információk fajtái
Elektronikus oktatóanyagok (e-learning), technikai termék információk (felhasználói kézikönyvek, szervíz útmutatók, átépítési útmutatók, kapcsolási rajzok, címkék, stb) bemuatása, alkalmazási területek ismertetése.
7. Gyakorlati óra
Az eddigi anyagrész összefoglalása, és néhány egyszerűbb feladat egyéni megoldása számítógéppel.
8. Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítás jelentése a termék információnál. Eszközök a minőség elvárt szinten tartására (checklist-ek, szabványok, stb.) A minőségbiztosítás folyamatának ismertetése. Minőség fejlesztésének lépései, gyakorlati megvalósítása. Gyakori hibák és elkerülésükre példák az információ tervezésnél illetve egy termék információnál.
9. Usability
Amitől használhatóvá válik egy megírt anyag a termék használója számára. Kis mértékben a téma érinti a termék használhatóságának a mérését is. Agile fejlesztés és az információ tervezés kapcsolata.
10. Műszaki kommunikáció alapjai
Az „ember”, mint tényező figyelembevétele a termék fejlesztésénél, illetve az információ kialakítása során. Különböző helyzetek áttekintése, és a professzionális kommunikáció összetevőinek ismertetése.
11. Projekt menedzsment az információ tervezésnél
Példák áttekintése az információ tervezésre, mint teljes projektre. A projekt indításának, a szállításnak és projekt lezárásának bemutatása, illetve a „Lessons Learned (LL) ismertetése.
12. Gyakorlati óra
Az eddigi anyagrész összefoglalása, és néhány egyszerűbb feladat egyéni megoldása számítógéppel.
13. Az információ tervezés és termék információ jövője
A termék fejlesztésben használt legújabb kutatási eredmények beépítése és testre szabása az információ tervezésben. Jelenlegi trend-ek a nemzetközi világban. A termékinformáció 5 – 10 év múlva.
14. Félév zárás
A félév alatt elhangzott témák összegzése. A beadandó feladatok átbeszélése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Gyakorlati jellegű előadás
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban nagy házi feladat készítendő, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat beadása kötelező.

11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban beadandó kötelező házi feladat pótlására a pótlási héten van lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval egyeztetve
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Handbook of Technical Writing - Ninth Edition by Gerald J. Alred
XML in Technical Communication - Charles Cowan 
Information Development: Managing Your Documentation Projects, Portfolio, and People - JoAnn T. Hackos
Technical Writing: Process and Product - Steven M. Gerson 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra7
Felkészülés zárthelyire5
Házi feladat elkészítése20
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Pataki Mária, Ügyvezető igazgató, Semcon Kft.
Fehér Attila, Osztályvezető Telecom, Semcon Kft.
Szöllősi Szilárd, Osztályvezető Industrial, Semcon Kft.