Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információtervezés

  A tantárgy angol neve: Information Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2021. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak         

  Szabadon választható tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV19   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója
  Pataki Mária, Ügyvezető igazgató, Semcon Kft.
  Fehér Attila, Osztályvezető Telecom, Semcon Kft.
  Szöllősi Szilárd, Osztályvezető Industrial, Semcon Kft.
  Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít nincs
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tárgyat műszaki-, és mérnökinformatikus hallgatók nem vehetik fel.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az információ tervezés megismertetése. A tárgy megismerteti a hallgatókat azzal, hogy mit is jelent az információ tervezés, honnan indult, hol tart ma a szakma a nemeztközi világban, és milyen irányvonalak láthatók már ma a jövőre vonatkozóan. Interaktív beszélgetések és gyakorlatok formájában megismerjük, mi lehet egy termék, és annak ki lehet a felhasználója, mit kell tudni és mit kell kideríteni egy felhasználó igényéről, majd ehhez hogyan, milyen formában kell eljuttatni az információt a felhasználónak. Szó lesz arról, hogyan használja az információ tervezés a Human Machine Interaction (HMI) eredményeit, hogyan méri és építi be a megoldásokba a User Experience (UX) eredményeket, és mindezt hogyan lehet az Agile fejlesztésbe beilleszteni.

  Megszerezhető készségek, képességek:

  A hallgatók megismerkedhetnek az információ tervezés módszertanával, hogyan kell egy termék végfelhasználójának a „fejével” gondolkodni. Megismerik a jelenleg a nemzetközi világban használt programokat, folyamatokat, technológiákat (grafika, multimedia, e-learning). Mindezek mellett elsajátíthatják a műszaki kommunikácó alapjait, hogyan vesszük figyelembe az „embert” mint tényezőt mind a termék fejlesztése, mind az információ igénye során. Hogyan, milyen típusú termék információt integrálunk a termékbe (grafikusi felhasználói felület), hogyan vizualizáljuk a legbonyolultabb szoftverek működését, hogyan tesszük minél egyszerűbben érthetővé használatukat.

  A hallgatók megtanulják azt is, hogy a termék fejlesztésben használt legújabb kutatási eredményeket hogyan lehet beépiteni és testre szabni az információ tervezésben. 

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés
  A félév ismertetése. Az információ tervezés, mint szakma bemutatása, főbb irányvonalai.
  2. Az írás folyamata
  Kompetenciák és képességek, melyek szükségesek a sikeres információ tervezéshez és termék információ készítéshez. Példák különböző dokumentumokra.
  3. Az írás folyamata 
  Egyéb információk, háttértudás és szakmai rálátás, melyek nélkülözhetetlenek az információ tervezéshez. Példák különböző területekre.
  4. Szoftver lefedettség
  Markup nyelvek áttekintése, rövid ismertetése, „Topic based authoring” jelentése, alkalmazása. Szabványok és környezetek áttekintése, alkalmazásuk (DITA; HTML; XML; CSS).
  5. Szoftver lefedettség
  Grafikai ábrázolások – az illusztrációk és animációk szerepe, alkalmazásuk pozitív és negatív aspektusai információ tervezés szempontjából. Egy új irány bemutatása: Augmented Reality.
  6. Termék információk fajtái
  Elektronikus oktatóanyagok (e-learning), technikai termék információk (felhasználói kézikönyvek, szervíz útmutatók, átépítési útmutatók, kapcsolási rajzok, címkék, stb) bemuatása, alkalmazási területek ismertetése.
  7. Gyakorlati óra
  Az eddigi anyagrész összefoglalása, és néhány egyszerűbb feladat egyéni megoldása számítógéppel.
  8. Minőségbiztosítás
  A minőségbiztosítás jelentése a termék információnál. Eszközök a minőség elvárt szinten tartására (checklist-ek, szabványok, stb.) A minőségbiztosítás folyamatának ismertetése. Minőség fejlesztésének lépései, gyakorlati megvalósítása. Gyakori hibák és elkerülésükre példák az információ tervezésnél illetve egy termék információnál.
  9. Usability
  Amitől használhatóvá válik egy megírt anyag a termék használója számára. Kis mértékben a téma érinti a termék használhatóságának a mérését is. Agile fejlesztés és az információ tervezés kapcsolata.
  10. Műszaki kommunikáció alapjai
  Az „ember”, mint tényező figyelembevétele a termék fejlesztésénél, illetve az információ kialakítása során. Különböző helyzetek áttekintése, és a professzionális kommunikáció összetevőinek ismertetése.
  11. Projekt menedzsment az információ tervezésnél
  Példák áttekintése az információ tervezésre, mint teljes projektre. A projekt indításának, a szállításnak és projekt lezárásának bemutatása, illetve a „Lessons Learned (LL) ismertetése.
  12. Gyakorlati óra
  Az eddigi anyagrész összefoglalása, és néhány egyszerűbb feladat egyéni megoldása számítógéppel.
  13. Az információ tervezés és termék információ jövője
  A termék fejlesztésben használt legújabb kutatási eredmények beépítése és testre szabása az információ tervezésben. Jelenlegi trend-ek a nemzetközi világban. A termékinformáció 5 – 10 év múlva.
  14. Félév zárás
  A félév alatt elhangzott témák összegzése. A beadandó feladatok átbeszélése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Gyakorlati jellegű előadás
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban nagy házi feladat készítendő, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat beadása kötelező.

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban beadandó kötelező házi feladat pótlására a pótlási héten van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval egyeztetve
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Handbook of Technical Writing - Ninth Edition by Gerald J. Alred
  XML in Technical Communication - Charles Cowan 
  Information Development: Managing Your Documentation Projects, Portfolio, and People - JoAnn T. Hackos
  Technical Writing: Process and Product - Steven M. Gerson 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire5
  Házi feladat elkészítése20
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Kovács Tibor, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Pataki Mária, Ügyvezető igazgató, Semcon Kft.
  Fehér Attila, Osztályvezető Telecom, Semcon Kft.
  Szöllősi Szilárd, Osztályvezető Industrial, Semcon Kft.