Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazásfejlesztés vékony kliens technológiákkal

  A tantárgy angol neve: Application Development with Thin Client Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. július 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mérnökinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV18   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu/Course/VekonyKliens
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Dudás Ákos

   

  Adjunktus

   

  AUT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozási alapismeretek, webes alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Webes és mobil szoftverek (BMEVIAUAC00)

  7. A tantárgy célkitűzése
  Korábban a vékony kliens technológiák alkalmazása kizárólag webes környezetben történt, mára azonban ezekkel a technológiákkal éppúgy készíthetők desktop és mobil szoftverek, mint szerver oldali megoldások. Mivel a megszerzett tudás így több platformon is hasznosíthatóvá válik, ezek a technológiai lehetőségek egyre népszerűbbek a szoftverfejlesztési piacon. 
  A tárgy célja, hogy bemutassa a vékony kliens technológiákkal történő alkalmazásfejlesztés módszereit és eszközeit, valamint megismertesse a hallgatókat a tipikus problémák megoldási lehetőségeivel. Elsőrendű szempont az ismeretek olyan mélységű oktatása és elsajátítása, amire támaszkodva a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy az egyes területeken egyéni tanulással is eljussanak a legmélyebb és legmodernebb ismeretekhez. A tárgy külön figyelmet fordít arra, hogy a technológiai lehetőségeken túl a hallgatók a gyakorlatban használt megoldásokkal és esettanulmányokkal is találkozzanak a félév során.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Hét

   

  Előadás anyaga

   

  1.

   

  Tantárgykövetelmények ismertetése. Bevezetés a JavaScript programozásba, JavaScript alapok átismétlése. A Document Object Model ismertetése, programozása. 
  2.

   

  Tervezési minták az objektum-orientált programozás megvalósítására JavaScriptben. (closures, scopes, module pattern, prototípus alapú öröklés, névterek és osztályok).
  3.

   

  Eseményvezérelt programozás alacsony szinten és JavaScript könyvtárak használatával. Komplex felhasználói felületek készítése. 

  4.

   

  Adatkezelés, adatkötés és input validáció: HTML5 input vezérlők, reguláris kifejezések, deklaratív adatkötés, szabály alapú input ellenőrzés.
  5.

   

  Aszinkron programozás és aszinkron tervezési minták: a többszálú és az aszinkron programozás közötti különbség. Időzített végrehajtás és callback kezelés JavaScriptben. HTML5 Web workers. A CommonJS Promise/A ajánlás. Deferred objektum jQuery-ben.
  6.

   

  Külső adatforrások aszinkron elérése: Ajax, cross-domain policy, Cross-Origin Resource Sharing, JSONP.
  7.

   

  Visszahívás szerver oldalról, real-time kommunikáció megváltoztatása: Ajax polling technikák, Web Sockets, SignalR.
  8.

   

  Perzisztens adattárolás kliens oldalon: session storage, local storage, IndexedDB használata.
  9.

   

  Felhasználói felület effektusok, animációk és átmenetek: egyszerű animációk és tulajdonságok animálása JavaScriptből. CSS3 alapú animációk és átmenetek kódírás nélkül.
  10.

   

  Rajzolási lehetőségek kliens oldalon: SVG és Canvas.
  11.

   

  Teljesítménykérdések, profilozás, kód minimalizálás.Tipikus memória szivárgási esetek. A szellemi tulajdon védelme.

   

  12.

   

  Desktop alkalmazás fejlesztése vékony kliens technológiákkal: Windows 8 alkalmazás készítése Windows Runtime for JavaScript alapokon.

   

  13.

   

  Mobil alkalmazás fejlesztése vékony kliens technológiákkal: HTML5 alapú, mobiltelefonra optimalizált kliens alkalmazás készítése.
  14.

   

  Félévközi zárthelyi dolgozat.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (számítógép laborban).
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban:
  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal nagy zárthelyivel mérjük, valamint
  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.
  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a házi feladatot futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta. A házi feladatot 40 %-ban számoljuk a jegybe.
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét, ld. TVSZ 16. § (2)).

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Bruce Lawson, Remy Sharp: Introducing HTML5 (New Riders)
  Stoyan Stefanov: Object-Oriented JavaScript (Packt Publishing)
  Bear Bibeault, Yehuda Katz: jQuery in Action (Manning)
  John Resig: Pro JavaScript Techniques (APress)
  Elektronikus tanszéki jegyzetek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése17
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Balássy GyörgyTanszéki mérnökAUT
  Dr. Charaf HassanEgyetemi docensAUT
  Dr. Iváncsy RenátaEgyetemi docensAUT
  Dr. Dudás ÁkosAdunktusAUT