Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Agilis szoftverfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Agile Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Villamosmérnök szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV17   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektumorientált programozási ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az agilis szoftverfejlesztés módszerének bemutatása. A tárgy megismerteti a hallgatókat az agilis módszertanok, ezen belül pedig az extrém programozás értékeivel. A hallgatók gyakorlatok keretében sajátíthatják el az agilis szoftverfejlesztés olyan kulcselemeit, mint például a tesztvezérelt fejlesztés, a folyamatos integráció, illetve a tervezés különböző szintjei. A tantárgy bemutatja, hogy az extrém programozás segítségével hogyan készíthetünk stabil kódot és hogyan juthatunk el az elkészült kódtól a kiadott hibamentes szoftverig.

   

   

  Megszerezhető készségek, képességek:

  A hallgatók megismerkednek az agilis módszertanokkal, ezen belül pedig az extrém programozás elemeivel. A bemutatott technikák programozási nyelvtől és technológiától függetlenül alkalmazhatók a szoftverfejlesztésben. A kurzus során a hallgatók megtanulják azt is, hogy hogyan lehet a szoftverfejlesztési folyamatot az adott probléma megoldására testre szabni, és ezáltal egy mindig fejlődő tudáshoz jutni.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés

  Az agilis szoftverfejlesztés alapjai. Mire jók a szoftverfejlesztési módszertanok. Az agilis kiáltvány, agilis alapelvek, agilis módszertanok.

  2.

  Agilis tervezés szintjei

  Hogyan lehet egy szoftver-terméket, illetve annak kiadásait (release) megtervezni, és hogyan lehet a szállítási időket jól becsülni. Kiadás (release) tervezés, felhasználói sztorik (user story), becslési technikák, Iteráció tervezés, Daily Standup.

  3.

  Agilist tervezés a gyakorlatban

  Egy gyakorlat keretében egy konkrét szoftver-terméket tervezünk, majd megbecsüljük az egyes felhasználói sztorik méretét, elkészítési idejét. A gyakorlat során a projekt-csapatok egy valódi szoftverrel megvalósítandó feladaton dolgoznak.

  4.

  Prioritások

  Az agilis fejlesztés középpontjában az értékkel bíró szoftver hatékony kiadása áll. Prioritások nélkül ez nem megvalósítható. Lehetséges priorizálási módszerek, prioritások felülvizsgálata, story backlog menet közbeni módosítása.

  5.

  Refactoring 1

  A legtöbb szoftver életciklusa során eljut abba a fázisba, amikor már nehezen karbantartható. Minőségi szoftver csak úgy készíthető, ha ezt a minőségbeli romlást, tudatosan és már a fejlesztés közben megakadályozzuk. Ennek egyik leghatékonyabb módja a refaktorálás.

  Konkrét szoftver refaktorálásának részletes bemutatása program-kódon keresztül.

  6.

  Refactoring 2

  Egy gyakorlat keretében a hallgatók maguk is refaktorálnak konkrét program kódot. A gyakorlat keretében bemutatjuk a refaktorálási lehetőségek katalógusát és egyéb refaktorálási trükköket, amelyek lehetővé teszik minőségi kód elkészítését.

  7.

  Agilis tesztelés

  Az agilis módszertan a hagyományostól eltérő tesztelést igényel. Ezek a tesztek magukba foglalnak a fejlesztők által megírt automatizált teszteket, és tesztelők által végzett manuális teszteket. Bemutatjuk, hogy egy adott szoftver esetében hogyan tudjuk meghatározni, hogy milyen típusú tesztekből mennyire van szükség ahhoz, hogy minőségi szoftvert készíthessünk.

  Teszt kvadránsok, automatizált tesztek, UI tesztek, funkcionális tesztek, unit tesztek.

  8.

  TDD 1

  A tesztvezérelt fejlesztés (Test Driven Development) egy kulcsfontosságú gyakorlat az extrém programozásban. TDD alkalmazása esetén a végrehajtó-kód a teszt-kóddal együtt fejlődik, ezzel is biztosítva a jó minőséget.

  TDD alapelvek, alapfogalmak (tesztelt kód - Code under test, teszt-lefedettség - code coverage, elvárt eredmények - expectation)

  9.

  TDD 2

  Egy gyakorlat keretében a hallgatók elsajátíthatják a TDD fejlesztéshez kapcsolódó gyakorlatokat, trükköket, technikákat, és megtapasztalják, hogy hogyan lehet hatékony unit teszteket írni.

  10.

  Folyamatos integráció

  A folyamatos integráció szintén fontos eleme az agilis fejlesztésnek, mivel a becslések és a projekt státusza csak akkor vehetőek figyelembe, ha az egyes fejlesztési feladatok folyamatosan integrálva vannak.

  CI keretrendszerek, 10-minute Build, Test suite

  11.

  Folyamatos integráció a gyakorlatban

  Gyakorlat keretében készítünk egy folyamatos integrációs eszközbe építve egy build scriptet, amivel ellenőrizhetjük az elkészült kód integritását.

  12.

  eXtrém programozás

  Az extrém programozás öt Értékre (kommunikáció, egyszerűség, visszacsatolás, bátorság és bizalom) épülő gyakorlatok összessége, ahol a az értékek és gyakorlatok közötti kapcsolatot az Elvek jelentik. Bemutatjuk, hogy az egyes gyakorlatok (pl. TDD) hogyan valósítják meg ezeket az értékeket.

  Értékek, elvek, gyakorlatok.

  13.

  eXtrém Programozás a hétköznapokban

  Gyakorlatok részletes tárgyalása, hétköznapi jelentésük, megvalósításuk, előnyök, hátrányok. Bemutatjuk, hogy mit jelentenek ezek a gyakorlatok egy projekt esetében a napi munkában.

  14.

  Automatizált tesztelés

  A folyamatos integrációt csak úgy tudjuk elérni, ha kód minden verziójáról el tudjuk dönteni, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Ezt csak automatizált tesztekkel érhetjük el. Áttekintjük az automatizált tesztelési eszközöket, elfogadási teszteket, megtárgyaljuk azok előnyeit, hátrányait, majd bemutatjuk tipikus problémáit.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlati jellegű, laborban tartott óra.

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:

  A hallgatók a laboratóriumi órák alkalmával agilis módszertannal konkrét szoftver megvalósításán dolgoznak. A félév során a hallgatók 100 pontot gyűjthetnek össze: 5 db házi feladat darabonként 20 ponttal. Minden házi feladatot teljesíteni kell, majd az összegyűjtött pontok alapján alakul ki a jegy: 40, 55, 70, 85 ponthatárokkal. 

   

  A vizsgaidőszakban: -

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a félév során elkészítendő szoftver fejlesztésében részt vesz. 

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban a félévközi munkában megfogalmazott 5 feladatból 2 pótolható egy-egy írásbeli beszámolóval. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval és a gyakorlatvezetővel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  James Shore: The Art of Agile Development

  Martin Fowler: Refactoring

  Kent Beck: Extreme Programming

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lengyel László

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Monostori Krisztián

  fejlesztési vezető

  EMARSYS-Technologies Kft.

  Merklik László

  projektigazgató

  EMARSYS-Technologies Kft.