iOS alapú szoftverfejlesztés

A tantárgy angol neve: iOS-based Software Development

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnök szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV15   2/0/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/ios
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Kelényi Imre

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Forstner Bertalan

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektum orientált programozás
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson iOS-t futtató mobileszközökön való szoftverfejlesztésbe. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a népszerű iPhone, iPad és iPod Touch eszközök, az operációs rendszer és a fejlesztői felületek. A platform natív programozását lehetővé tevő Swift programozási nyelv részletesen ismertetésre kerül, mielőtt a tematika rátérne a konkrét, iOS specifikus funkciókra. A grafikus felület programozása, perzisztencia és hálózatkezelés mellett több mobilspecifikus téma is ismertetésre kerül, például a gesztura vezérlés, a mozgásérzékelő kihasználása és helymeghatározás. Célunk, hogy a platformhoz kapcsolódó legfrissebb tudást adjuk át, így mindig a legújabb programozási felületet ismertetjük és a szemeszter végén kitérünk a legfrissebb újdonságokra.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája:

Hét

 

Előadás anyaga

 

1.

 

Bevezetés az iOS operációs rendszer programozásába. A platform és a hozzá kapcsolódó eszközök ismertetése. Fejlesztői környezet bemutatása.

 

2.

 

Swift alapok, osztályok, függvények, "optionals" és egyéb nyelvi konstrukciók bemutatása

 

3.

 

iOS alkalmazás felépítése, MVC, nézetek, Swift memóriakezelés

 

4.

 

Nézetek programozása, beépített nézetek, rajzolás, alkalmazás életciklus

 

5.

 

Többnézetes alkalmazások, Auto Layout, iPad és univerzális felhasználói felületek

 

6.

 

Scroll view, table view, modális view controller

 

7.

 

Perzisztencia: fájlkezelés, Core Data, property listák, iCloud

 

8.

 

Az eddigiek összefoglalása

 

9.

 

GCD (Grand Central Dispatch), blokkok, szálkezelés, animáció

 

10.

 

Kommunikáció: socketek, HTTP protokoll használata, XML feldolgozás 

 

11.

 

Gesztusok, helymeghatározás, MapKit
12.

 

Szenzorok adatainak elérése, internalizáció

 

13.

 

Multimédia, telefónia, Webview

 

14.

 

Legfrissebb funkciók, aktualitások bemutatása. Házi feladat bemutatás.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laboratórium
10. Követelmények


A szorgalmi időszakban:

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagyzárthelyivel mérjük, valamint

(2) A gyakorlást az opcionális nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

 

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

 

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.

Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

 

11. Pótlási lehetőségek

A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadásanyag, oktatói jegyzet

Beginning iPhone Development with Swift: Exploring the iOS SDK  (Apress, 2014. november)

Swift by Tutorials: A Hands-on Approach (Colin Eberhardt and Matt Galloway, raywenderlich.com, 2014)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés44
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr Forstner Bertalan

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Kelényi Imre

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Blázovics László

 

tanársegéd

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék