Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  iOS alapú szoftverfejlesztés

  A tantárgy angol neve: iOS-based Software Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnök szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV15   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/ios
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kelényi Imre

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Forstner Bertalan

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektum orientált programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson iOS-t futtató mobileszközökön való szoftverfejlesztésbe. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a népszerű iPhone, iPad és iPod Touch eszközök, az operációs rendszer és a fejlesztői felületek. A platform natív programozását lehetővé tevő Swift programozási nyelv részletesen ismertetésre kerül, mielőtt a tematika rátérne a konkrét, iOS specifikus funkciókra. A grafikus felület programozása, perzisztencia és hálózatkezelés mellett több mobilspecifikus téma is ismertetésre kerül, például a gesztura vezérlés, a mozgásérzékelő kihasználása és helymeghatározás. Célunk, hogy a platformhoz kapcsolódó legfrissebb tudást adjuk át, így mindig a legújabb programozási felületet ismertetjük és a szemeszter végén kitérünk a legfrissebb újdonságokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Hét

   

  Előadás anyaga

   

  1.

   

  Bevezetés az iOS operációs rendszer programozásába. A platform és a hozzá kapcsolódó eszközök ismertetése. Fejlesztői környezet bemutatása.

   

  2.

   

  Swift alapok, osztályok, függvények, "optionals" és egyéb nyelvi konstrukciók bemutatása

   

  3.

   

  iOS alkalmazás felépítése, MVC, nézetek, Swift memóriakezelés

   

  4.

   

  Nézetek programozása, beépített nézetek, rajzolás, alkalmazás életciklus

   

  5.

   

  Többnézetes alkalmazások, Auto Layout, iPad és univerzális felhasználói felületek

   

  6.

   

  Scroll view, table view, modális view controller

   

  7.

   

  Perzisztencia: fájlkezelés, Core Data, property listák, iCloud

   

  8.

   

  Az eddigiek összefoglalása

   

  9.

   

  GCD (Grand Central Dispatch), blokkok, szálkezelés, animáció

   

  10.

   

  Kommunikáció: socketek, HTTP protokoll használata, XML feldolgozás 

   

  11.

   

  Gesztusok, helymeghatározás, MapKit
  12.

   

  Szenzorok adatainak elérése, internalizáció

   

  13.

   

  Multimédia, telefónia, Webview

   

  14.

   

  Legfrissebb funkciók, aktualitások bemutatása. Házi feladat bemutatás.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laboratórium
  10. Követelmények


  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagyzárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást az opcionális nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.

  Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásanyag, oktatói jegyzet

  Beginning iPhone Development with Swift: Exploring the iOS SDK  (Apress, 2014. november)

  Swift by Tutorials: A Hands-on Approach (Colin Eberhardt and Matt Galloway, raywenderlich.com, 2014)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr Forstner Bertalan

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Kelényi Imre

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Blázovics László

   

  tanársegéd

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék