Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Metro stílusú alkalmazások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Building Metro Style Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak

  Villamosmérnök Szak

   

  Szabadon választható tantárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV14   2/0/2/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/metro
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozás, .NET és XAML alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott tárgyak:

  - Szoftverfejlesztés .NET platformra

  - Az újgenerációs .NET platform

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A tárgy célja a Windows Store alkalmazások fejlesztési módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek a Windows Runtime platform működésével, programozásának módszereivel, architektúrájával. A tárgy mélységeiben tárgyalja a fejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának lehetőségeit, kiegészítve a platform-specifikus technikák részletes bemutatásával.

   

   

  A tantárgy elvégzése során a hallgatók megismerik a Windows Runtime platformot és képesek lesznek önállóan komplex Windows Store alkalmazások fejlesztésére. A bemutatásra kerülő technikák elsajátításával szert tesznek a mai táblaszoftverek döntő többségének elkészítéséhez szükséges tudásra, ami a Windows operációs rendszer elterjedtségének köszönhetően hasznos, piacképes szakértelmet jelent. Az SDK-hoz mellékelt szimulátornak köszönhetően a tárgy teljesítéséhez nem szükséges Windows Runtime-ot futtató eszközzel rendelkezni. Tesztelési célokra igény esetén a tanszék biztosít eszközt.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Az előadások tematikája:

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  A Windows Runtime platform és a Windows Store alkalmazások általános bemutatása. A platform képességei, határai hagyományos Windows alapú fejlesztéshez képest.

  A Windows Runtime architektúrájának részletes bemutatása, a különböző nyelvi környezetek együttműködésének áttekintése.

  2.

  A Microsoft dizájn nyelv általános elvei és specifikumai.

  Elrendezési lehetőségek, orientáció, adaptáció.

  Legfontosabb vezérlők áttekintő bemutatása.

  3.

  Egy alkalmazás felépítése, package modell, manifest fájl.

  Piactér bemutatása, Store API, in-app-payment.

  4.

  A .NET és C# releváns részeinek átismétlése.

  5.

  A nyelveket összekötő közös típus rendszer jellemzői.

  Aszinkronitás a WinRT-ben és a különböző nyelvekben: nyelv, fordító és keretrendszer támogatás, hibakezelés, többszálúság.

  6.

  Vezérlők áttekintése: flipview, gridview, jumpviewer, application bar, ...

  Egyszerű és listás adatkötés, virtualizáció, szűrés, csoportosítás.

  7.

  Alkalmazás modell jellemzői, aktiváció, állapotkezelés.

  Navigáció.

  8.

  Contractok: search, share, ...

  Vágólap kezelése.

  9.

  Csempék, frissítési/értesítési mechanizmusok.

  Háttérfolyamatok.

  10.

  Zárthelyi dolgozat.

  11.

  Erőforrások és lokalizáció.

  Animáció és tranzició.

  12.

  Egységesített input modell, érintés kezelés.

  Hálózat kezelés: rss, atom-pub, json, xml, low-power.

  13.

  Szenzorok, kamera elérése.

  Media kezelés.

  14.

  Skydrive hozzáférés, live autentikáció, Bing keresés, beállítások.

  Contactok kezelése.

  Nyomtatás.

  Laboron az aktuális heti előadás anyagára épülő kisalkalmazások készítése történik:

   

  Hét

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Visual Studio és más fejlesztő eszközök bemutatása, „Hello world” alkalmazás készítése.

  2.

  Vezérlők használata, orientáció kezelés, adaptálódó felhasználói felület tervezése különböző fejlesztőeszközökben, XAML/HTML5+CSS alapú fejlesztés.

  3.

  Összetett alkalmazások felépítésének bemutatása.

  Store-t használó alkalmazás készítése.

  4.

  Javascript és C# ismétlő feladatok.

  Korszerű C++ bemutatása gyakorlati példán.

  5.

  Aszinkronitás bemutatása a különböző nyelvi platformokon, szálkezelés, hibakezelés követése.

  6.

  Az előadáson bemutatott vezérlők használata mintapéldákon keresztül. Adatkötés különböző formáinak gyakorlása.

  7.

  Az mobil alkalmazásmodell követése gyakorlati példákon keresztül.

  Navigációt használó alkalmazás készítése.

  8.

  Minialkalmazások készítése a contractok használatára.

  9.

  Csempék használata mintaprogram megvalósításával.

  Háttérfolyamatok programozása példán keresztül.

  10.

  Összetett példa megvalósítása az eddig elsajátított tudás alapján.

  11.

  Mintaalkalmazás készítése erőforrások kezelésére.

  Lokalizáció használata.

  Animáció megvalósítása imperatív és deklaratív módon.

  12.

  Érintés kezelést használó alkalmazás készítése.

  Különböző hálózati protokollokat használó mintaalkalmazás készítése.

  13.

  Gyakorlóprogram készítése szenzorok és kamera elérésére.

  Média kezelés mintaprogramon keresztül.

  14.

  Mintaalkalmazás készítése felhasználó autentikációjára, skydrive használatra, kontaktok kezelésére és nyomtatásra.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratórium

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt egy alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.

  Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint előadóval egyeztetve. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz készített jegyzet rendszeresen aktualizált változata a tanszéki portálon elérhető.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés22
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Albert István

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Nagy Dániel

  ügyvivő szakértő

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr Forstner Bertalan

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék