Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felhasználói felületek ergonómiája

  A tantárgy angol neve: Ergonomics of User Interfaces

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Szak
  Villamosmérnök Szak

  Gazdaságinformatikus szak
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV10   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Albert István mérnöktanár Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Mezei Gergely docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános szoftverfejlesztési ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a különböző platformú szoftverek felhasználói felületeinek felhasználóbarát kialakítása. A jó felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a felhasználók ne az alkalmazásra csak a munkájuk elvégzésére koncentrálhassanak. A hallgatók megismerkednek az ergonomikus felhasználói felületek tervezésével, megvalósításával, tesztelésével, kiértékelésével. Mélységeiben tárgyalja a folyamat megvalósítása során felmerülő feladatok megoldásának elméleti és gyakorlati lehetőségeit.

  A tantárgy elvégzése során a hallgatók megismerik a különböző platformú szoftverek ergonomikus felhasználói felületeit a tervezéstől kezdve a megvalósításon keresztül a tesztelésig, kiértékelésig. A bemutatásra kerülő technikák elsajátításával szert tesznek ergonomikus felhasználói felületek elkészítéséhez szükséges tudásra, ami az egyre szaporodó és egyre szélesebb körű (mobil, érintőképernyős, stb.) felhasználói felületek világában hasznos, piacképes szakértelmet jelent.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés esettanulmányon keresztül: A Microsoft Office 2003 problémái, és a 2007-es megoldások. A felhasználó megértése (consumer és B2C oldalakon, motivációik, viselkedésük), tipikus tévhitek eloszlatása. 

  2.

  Történeti és területi áttekintés - a web és a desktop fejlődése felhasználói szemszögből, mire és hogyan használtuk a webet / desktopot régen és most.  Átfedő fogalmak elhelyezése, tisztázása (interaction design, interface design, user-centered design, usability, user experience, ergonómia, touch centric, touch first). 

  3.

  Az ergonómus szerepe a fejlesztési folyamatban. Feladatai a specifikáció, tervezés, fejlesztés során. Hogyan illeszkednek ezek a folyamatok az ismert szoftverfejlesztési módszertanokba (RUP, agile, MSF). Folyamatos tesztelés a projekt teljes időtartama alatt. 

  4.

  Információgyűjtés: megrendelő igényei, célközönség meghatározása, konkurencia értékelése és tesztelése.  Storytelling, perszónák, szcenáriók, funkciók összeírása. Követelmények összegyűjtése, rangsorolása, szűkítése. 

  5.

  Sketching és prototyping fogalmának szétválasztása, szerepük a folyamatban. Prototípuskészítés eszközei: papír prototípus, Mockups, Expression Blend Sketchflow. Képernyőméretek, adaptivitás. Felületelemek elhelyezése, rácsok. Papír prototípus gyakorlat. 
  6.

   

   
  Tesztelés: tesztek fajtái és időzítésük, tesztalanyok keresése, task lista összeállítása, tesztelés menete helyben és távolról, a teszt értékelése: milyen típusú problémák derülhetnek ki ilyenkor, és hogyan kezeljük őket. Tesztelés buktatói: mire figyeljünk az alanyok kiválasztása és a tesztelés során.

  7.

  Az n+1 típusú termékek sajátosságai: korai verziók betegségei, késő verziók nehézségei. Az új funkciók helyes kiválasztása. A módosítások lehetséges kimenetelei (Gyakorlati példák: Microsoft Office 2007, Final Cut Pro X).
  8. Kvantitatív mérőszámok és értelmezésük. Kapcsolódó statisztikai alapok áttekintése (t-próba, regresszió analízis, ANOVA). 
  9.

   

  Tartalom megfogalmazása webre: felhasználók olvasási és böngészési szokásai, fogalmazási és szerkesztési irányelvek. Űrlapok készítése consumer és üzleti alkalmazásokban. Desktop és webes űrlapok sajátosságai.

  10.

  Tipográfia és színek. Tipográfiai alapfogalmak, alapelvek (serif /sans-serif, licenszelés stb). A számítógépes szövegkezelés sajátságai: clearType, subpixel rendering, formátumok (opentype, truetype). Tördelés alapfogalmai (árva- és fattyúsorok, kötőjelek, bleed és safe area). Színterek, paletták (CYMK, RGB, pantone), ideális kontraszt. 

  11.

  Accessibility. Felolvasó szoftverek segítése, szemantikus tagek HTML5-ben, akadálymentes kontraszt.
  12. Desktop: WIMP kialakulása és lehetséges alternatívák. Macintosh guidelines. Metro design language. 

  13.

  Mobil eszközök, és sajátosságaik: kis képernyő, kis akkukapacitás, költséges üzemeltetés. Weboldal optimalizálása mobilra. Mobilspecifikus vezérlők. 

  14.

  Érintőképernyő sajátosságai: új lehetőségek, új korlátozások (természetes gesztusok lehetősége, tooltipek és mouseover hiánya). Érintőfelületek irányelvei (direct manipulation, responsiveness), gesztusok. Érintőképernyőre specializált vezérlők. Kitekintés: mozgásérzékelős irányítók (Wii, PlayStation Move), irányító nélküli mozgásérzékelés (Kinect). 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat beadása kötelező.

  Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tantárgy anyagából a hallgatók szóbeli vizsgát tesznek. A félév végi osztályzatba a zárthelyi és a házi feladat 25-25%-ban, a vizsgajegy 50%-ban számítódik be.
  11. Pótlási lehetőségek A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

   A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Caroline Jarrett, Gerry Gaffney, Steve Krug: Forms that Work: Designing Web Forms for Usability, Morgan Kaufmann

  Janice (Ginny) Redish: Letting Go of the Words: Writing Web Content that Works, Morgan Kaufmann

  Tom Tullis, Bill Albert: Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Morgan Kaufmann

  Susan M. Weinschenk: Neuro Web Design: What Makes Them Click?, New Riders

  Giles Colborne: Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design, New Riders

  Bill Buxton: Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, Morgan Kaufmann
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra15
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás: Tanszék, Int.:
  Albert István mérnöktanár Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Mezei Gergely docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék