Szoftverfejlesztés J2EE platformon

A tantárgy angol neve: Software Development Using for J2EE Platform

Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 12.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV09   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

Egyetemi docens

AAIT

Imre Gábor

Tanársegéd

AAIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozási nyelv

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók részletesen megismerik a Java 2 Enterprise Editiont. A klasszikus többrétegű architektúra és a hozzá kapcsolódó technológiák tárgyalásán túl a tárgy kiemelten foglalkozik a szolgáltatás orientált architektúrával, és annak J2EE platformon történő alkalmazásával. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztői eszközök segítségével.

8. A tantárgy részletes tematikája

A Java 2 Enterprise Edition architektúrája. Üzleti logikai réteg - Enterprise Java Beans. Web réteg – Servlet, Java Server Pages, web alkalmazás keretrendszerek (Struts, Java Server Faces). Névfeloldási szolgáltatás – JNDI. Üzenetsorok alkalmazása – Java Messaging Services. Java Connector Architecture. XML web szolgáltatások. Szolgáltatás orientált architektúra. Business Process Execution Language. Szoftver rendszerek biztonsági kérdései.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás + Gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Házi feladat

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: Van
11. Pótlási lehetőségek

A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Mastering Enterprise Java Beans. ISBN: 0764576828

2. Servlets and JavaServer Pages. ISBN: 0321136497

3. J2EE and XML Development. ISBN: 1930110308

4. Java Web Services. David Chappel. ISBN: 0-596-00269-6

5. Tanszéki jegyzet

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

Egyetemi docens

AAIT

Imre Gábor

Tanársegéd

AAIT