Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés J2EE platformon

  A tantárgy angol neve: Software Development Using for J2EE Platform

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. március 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV09   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi docens

  AAIT

  Imre Gábor

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozási nyelv

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók részletesen megismerik a Java 2 Enterprise Editiont. A klasszikus többrétegű architektúra és a hozzá kapcsolódó technológiák tárgyalásán túl a tárgy kiemelten foglalkozik a szolgáltatás orientált architektúrával, és annak J2EE platformon történő alkalmazásával. Az órák keretében a hallgatók számára lehetőség nyílik az előadás anyagának gyakorlati alkalmazására korszerű fejlesztői eszközök segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Java 2 Enterprise Edition architektúrája. Üzleti logikai réteg - Enterprise Java Beans. Web réteg – Servlet, Java Server Pages, web alkalmazás keretrendszerek (Struts, Java Server Faces). Névfeloldási szolgáltatás – JNDI. Üzenetsorok alkalmazása – Java Messaging Services. Java Connector Architecture. XML web szolgáltatások. Szolgáltatás orientált architektúra. Business Process Execution Language. Szoftver rendszerek biztonsági kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás + Gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: Van
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Mastering Enterprise Java Beans. ISBN: 0764576828

  2. Servlets and JavaServer Pages. ISBN: 0321136497

  3. J2EE and XML Development. ISBN: 1930110308

  4. Java Web Services. David Chappel. ISBN: 0-596-00269-6

  5. Tanszéki jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  Egyetemi docens

  AAIT

  Imre Gábor

  Tanársegéd

  AAIT