Számítási felhő alapú szoftverfejlesztés

A tantárgy angol neve: Cloud-based Software Development

Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 5.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus Szak,
V
illamosmérnök Szak,
Szabadon választható tantárgy


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV07   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Albert István

 

ügyvivő-szakértő mérnök

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Kővári Bence

 

ügyvivő-szakértő mérnök

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Mezei Gergely

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás, .NET és Java alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Szoftverfejlesztés .NET platformra

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a számítási felhőkre történő szoftverfejlesztés módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek a számítási felhők működésével, programozásának módszereivel. Mélységeiben tárgyalja a fejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának elméleti lehetőségeit tervezési minták bemutatásával, kiegészítve a platform-specifikus technikák részletes ismertetésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

Laboron az előző heti előadások anyagaira épülőkisalkalmazások készítése történik. Az előadások tematikája:

Hét

 

Előadás anyaga

 

1.

 

Bevezetés a számítási felhők világába. Üzleti igények és trendek. Megoldási szintek és alternatívák (SaaS, IaaS, PaaS).

 

2.

 

Grid computing bevezetés: gyengén csatolt hálózati elemek, heterogén egységek, fizikailag távol (virtuális szuperszámítógép). Grid-klaszter összehasonlítás, grid-cloud összehasonlítás.

 

3.

 

Tervezési minták 1: Szolgáltatásleltár minták, Szolgáltatástervezési minták, Szolgáltatáskompozíciós minták.

 

4.

 

Tervezési minták 2: Idempotens műveletek, naplózás és monitorozás elosztott környezetben.

 

5.

 

Microsoft Windows Azure platform bevezetés. Azure Roles.

 

6.

 

Azure Storage: particionálás, blob és table storage.

 

Azure Message Queue: üzenet életciklus, programozási modell.

 

7.

 

Azure SQL Service: korlátok és lehetőségek. Alapszolgáltatások, adatszinkronizáció, adatparticionálás.

 

Azure Service Bus: Access Control, Caching, Middleware services, Composite Applications Environment.

 

8.

 

Amazon Elastic Compute Cloud bevezetés: számítási szolgáltatás. Elastic Block Store, Virtual Private Cloud, CloudWatch. Példánytípusok.

 

9.

 

Amazon S3 (Simple Storage Service) bevezetés: tároló szolgáltatás. Logikai elemek: object, bucket, region. Támogatott interface-ek, protokollok.

 

Amazon SQS (Simple Queue Service) bevezetés: interface, üzenet életciklus.

 

10.

 

Zárthelyi dolgozat.

 

11.

 

Google Apps: Java servletek és python.

 

JVM korlátozások, adatbázis alternatívák.

 

12.

 

Labor: kisalkalmazás fejlesztése Amazon platformra.

 

13.

 

Labor: kisalkalmazás fejlesztése Azure platformra.

 

14.

 

Labor: kisalkalmazás fejlesztése Google Apps platformra.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás (számítógép laborban)

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

 

(2) A gyakorlást a nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége. A házi feladat beadása kötelező.

 

 

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a házi feladatot megvalósító alkalmazást futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta.

 

 

A házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe, zárthelyi eredményét 40%-ban.

 

11. Pótlási lehetőségek A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

 

A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Rajkumar Buyya: Cloud Computing Principles and Paradigms, Wiley

 

Roger Jennings: Cloud Computing with the Windows Azure Platform, Wrox

 

Jurg van Vliet, Flavia Paganelli: Programming Amazon EC2, O'Reilly Media

 

James Beswick: Google Apps Express: The Fast Way To Start Working in the Cloud, CreateSpace

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

ügyvivő-szakértő mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Kővári Bence

ügyvivő-szakértő mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Mezei Gergely

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Szeberényi Imre

docens

Irányítástechnika és Informatika Tanszék