Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés iOS platformra

  A tantárgy angol neve: Software Development for iOS

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnök szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV06   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kelényi Imre

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Forstner Bertalan

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson iOS-t futtató mobileszközökön való szoftverfejlesztésbe. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a népszerű iPhone, iPad és iPod Touch eszközök, az operációs rendszer és a fejlesztői felületek. A platform natív programozását lehetővé tevő Objective-C programozási nyelv részletesen ismertetésre kerül, mielőtt a tematika rátérne a konkrét, iOS specifikus funkciókra. A grafikus felület programozása, perzisztencia és hálózatkezelés mellett több mobilspecifikus téma is ismertetésre kerül, például a gesztura vezérlés, a mozgásérzékelő kihasználása és helymeghatározás. Célunk, hogy a platformhoz kapcsolódó legfrissebb tudást adjuk át, így mindig a legújabb programozási felületet ismertetjük és a szemeszter végén kitérünk a legfrissebb újdonságokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés az iOS operációs rendszer programozásába. A platform és a hozzá kapcsolódó eszközök ismertetése. Fejlesztői környezet bemutatása. Model-View-Controller (MVC) architektúra áttekintése. Objective-C alapkoncepciók.

  2.

  Objective-C: osztályok és üzenetek. MVC Objective-C-ben. Interface Builder és MVC.

  3.

  Objective-C: metódusok, tagváltozók, properties, dinamikus kötés. Foundation Framework (NSObject, NSString, stb.)

  4.

  Tömbök, listák, enumerációk, property listák. Objective-C memóriakezelés, objektumok inicializálása.

  5.

  Grafika alapok, View-ek felépítése. Interface Builder és kód kapcsolata (IBOutlet).

  6.

  iOS alkalmazás életciklus. Application Delegate objektum használata. Alapvető kontroller osztályok és ezek használata, kontroller életciklus.

  7.

  További kontroller osztályok ismertetése. Modális nézetek használata. Nézetek animálása.

  8.

  Az eddigiek összefoglalása

  9.

  Gesztura felismerés. ImageView, ScrollView és WebView nézetek bemutatása.

  10.

  TableView nézet és kontroller bemutatása. Alertek ismertetése.

  11.

  Perzisztencia: property listák, szerializáció, SQL lite rövid ismertetése. Core Data alapok.

  12.

  Hálózatkezelés, HTTP protokoll használata. XML feldolgozás.

  13.

  Mozgásérzékelő használata: Core Motion. Helymeghatározás: Core Location valamint térkép használat (Map Kit).

  14.

  iPad-ra való fejlesztés áttekintése. Legfrissebb funkciók, aktualitások bemutatása. Házi feladat bemutatás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagyzárthelyivel mérjük, valamint

  (2) A gyakorlást opcionális nagy házi feladatbiztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta. A félév végi jegyet a zárthelyire kapott jegy vagy a beadott házira adott jegy jelenti.

   

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban. Házi feladat a pótlási héten,különeljárási díj befizetése mellett pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Előadásanyag, oktatói jegyzet

  Programming in Objective-C (3rd edition, Addison-Wesley, 2011)

  Beginning iPhone 4 Development: Exploring the iOS SDK (Apress, 2011)

  Programming iOS 4 (O'Reilly, 2011)

  The iOS 5 Developer's Cookbook: Core Concepts and Essential Recipes for iOS Programmers (3rd Edition, Addison-Wesley, 2011)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
   
  Összesen60

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Forstner Bertalan

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kelényi Imre

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Blázovics László

  doktorandusz

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék