Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása

  A tantárgy angol neve: Software Development for Consumer Electronic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak,
  Villamormérnök szak,
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV05   2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Blázovics László, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Ekler Péter

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Kelényi Imre

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Mezei Gergely

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozási elvek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a szórakoztatóelektronikai eszközök bemutatása és a programozási lehetőségek, valamint a legfontosabb módszerek ismertetése. A tárgy kitér a legfrissebb technológiákra (JavaFX, BD-J, Flash, HTML5, modern televíziók és set-top-boxok programozása, GoogleTV, stb.) és bemutatja az egyes technológiák sajátosságait. A tárgyban bemutatjuk a CE alkalmazások megkülönböztető elemeit, a beviteli és megjelenítési lehetőségeket, illetve a tipikus CE alkalmazások jellemzőit. Emellett kitérünk a nyílt és zárt platformok sajátosságaira, valamint az eszközök közötti kód-újrahasznosítás lehetőségeire. A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a modern szórakoztatóelektronikai szoftverfejlesztés lehetőségeivel és azok legjobb gyakorlati felhasználásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  Hét

   

  Előadás anyaga

   

  1.

   

  Bevezetés, a szórakoztatóelektronikai eszközök és platformok bemutatása, a főbb jellemzők ismertetése. A széles körű felhasználási módok bemutatása, tipikus alkalmazások felépítése. Általános CE alkalmazás életciklus modellje. CE alkalmazások fejlesztési módszerei.

   

  2.

   

  A JavaFX platform bemutatása, az alkalmazások életciklus modelljének ismertetése. Felhasználói felület készítése Java FX platformon. A JavaFX és a standard Java kapcsolata. JavaFX alkalmazások telepítése, futtatása.

   

  3.

   

  Grafikus lehetőségek, animációk JavaFX platformon. Hálózatkezelés, multimédia tartalmak beágyazása és kezelése.

   

  4.

   

  A BD-J technológia ismertetése, a Java ME CDC bemutatása, Xlet életciklus modell ismertetése. Felhasználói felület és hálózatkezelés BD-J környezetben.

   

  5.

   

  Flash alkalmazások általános tulajdonságai. Flash támogatás CE eszközökön. Az Actionscript nyelv bemutatása, általános alkalmazásfejlesztési elvek ismertetése. Flash alkalmazások telepítése, futtatása és jogosultságok kezelése.

   

  6.

   

  Felhasználói felület tervezése és készítése Flash környezetben. Animációk és különféle effektek hatékony megvalósítása. Tipikus felületi elvek és módszerek ismertetése. Esemény- és kivételkezelés.

   

  7.

   

  Hálózatkezelés Flash környezetben. HTTP és WebService alapú kommunikáció, adatok küldése és fogadása. Térképkezelés. XML dokumentumok feldolgozása.

   

  8.

   

  Multimédia elemek beágyazása Flash alkalmazásokba, képek, hangok, videók kezelése. Kamera és mikrofon használata.

   

  9.

   

  Zárthelyi dolgozat

   

  10.

   

  Alkalmazásfejlesztés modern televíziókra. Televíziós alkalmazások életciklusa, tipikus alkalmazási területek. A GoogleTV és a Samsung Apps bemutatása.

   

  11.

   

  Alkalmazásfejlesztés modern televíziókra. Televíziós alkalmazások életciklusa, tipikus alkalmazási területek. Az Y! Connected TV platform és az IPTV ismertetése.

   

  12.

   

  A HTML5 újdonságainak bemutatása. A HTML5 oldalak készítésének alapelvei. Új elemek a HTML5-ben. A WebGL technológia bemutatása.

   

  13.

   

  Set-top-box eszközök programozási lehetőségeinek bemutatása. A Popcorn ismertetése. A Meego bemutatása. Tipikus alkalmazások és azok jellemzői.

   

  14.

   

  Házi feladat bemutatása

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

   

  (2) A gyakorlást nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és a házi feladatot elkészítette.

  A házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe, a ZH-t 40%-ban.

   

  11. Pótlási lehetőségek A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

   A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyag, oktatói jegyzet

  Jeff Dwyer: Pro Web 2.0 Application Development with GWT. Apress, 2010

  D. Stiller et al: The ActionScript 3.0 Quick Reference Guide: For Developers and Designers Using Flash. O’Reilly, 2010

  L. Premkumar: Beginning JavaFX. Apress, 2010

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr Forstner Bertalan

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Ekler Péter

   

  adjunktus Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Kelényi Imre

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr Mezei Gergely

   

  docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Fehér Marcell

   

  doktorandusz

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék