Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása

  A tantárgy angol neve: Software Development for Consumer Electronic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. február 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak,
  Villamormérnök szak,
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV05   2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hideg Attila,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Forstner Bertalan

   

  egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Ekler Péteregyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Blázovics László

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum orientált programozási elvek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a szórakoztatóelektronikai eszközök bemutatása és a programozási lehetőségek, valamint a legfontosabb módszerek ismertetése. A tárgy kitér a legfrissebb technológiákra (JavaFX, BD-J, Unity, HTML5, modern televíziók és set-top-boxok programozása, Apple TV, AndroidTV, játékkonzolok stb.) és bemutatja az egyes technológiák sajátosságait. A tárgyban bemutatjuk a CE alkalmazások megkülönböztető elemeit, a beviteli és megjelenítési lehetőségeket, illetve a tipikus CE alkalmazások jellemzőit. Emellett kitérünk a nyílt és zárt platformok sajátosságaira, valamint az eszközök közötti kód-újrahasznosítás lehetőségeire. A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a modern szórakoztatóelektronikai szoftverfejlesztés lehetőségeivel és azok legjobb gyakorlati felhasználásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés, a szórakoztatóelektronikai eszközök és platformok bemutatása, a főbb jellemzők ismertetése. A széles körű felhasználási módok bemutatása, tipikus alkalmazások felépítése. Általános CE alkalmazás életciklus modellje. CE alkalmazások fejlesztési módszerei.

  2.

  A JavaFX platform bemutatása, az alkalmazások életciklus modelljének ismertetése. Felhasználói felület készítése Java FX platformon. A JavaFX és a standard Java kapcsolata. JavaFX alkalmazások telepítése, futtatása.

  3.

  Grafikus lehetőségek, animációk JavaFX platformon. Hálózatkezelés, multimédia tartalmak beágyazása és kezelése. FXML alapú felhasználói felület tervezés.

  4.

  A BD-J technológia ismertetése, a Java ME CDC bemutatása, Xlet életciklus modell ismertetése. Felhasználói felület és hálózatkezelés BD-J környezetben.

  5.

   A Unity keretrendszer bemutatása. A programozási felület, a GameObject és a rá épülő komponensek, illetve az alkalmazás életciklusának ismertetése.

  6.

  Unity Scene, Asset, Prefab; Hogyan lehet felépíteni és életre kelteni a virtuális világot.

  7.

  Unity alkalmazások fejlesztése eltérő platformokra. Rövid esettanulmányok.

  8.

  Unity és az AR/VR rendszerek kapcsolata. Meglévő megoldások, módszerek ismertetése.

  9.

  Az eddigi anyagrész összefoglalása

  10.

  Fontosabb játékkonzolokra való fejlesztési lehetőségek ismertetése (Sony PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch, Microsoft Xbox One X). Apple TV bemutatása, rövid kitérővel az iOS-es alkalmazások portolási lehetőségeire.

  11.

  Alkalmazásfejlesztés Android TV eszközökre. A televíziós alkalmazásokban rejlő lehetőségek és tipikus alkalmazási területei. Android telefonos alkalmazások újrafelhasználása, főbb különbségek a telefonos és TV platform között.

  12.

  A HTML5 újdonságainak bemutatása. A HTML5 oldalak készítésének alapelvei. Új elemek a HTML5-ben. A WebGL technológia bemutatása.

  13.

  Alkalmazásfejlesztés modern televíziókra. Televíziós alkalmazások életciklusa, tipikus alkalmazási területek, és UI tervezési minták vizsgálata.

  14.

  Házi feladat bemutatása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban jelenléti formában íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

   

  (2) A gyakorlást nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.

   

   

  A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és a házi feladatot elkészítette.

  A házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe, a ZH-t 40%-ban.

   

  11. Pótlási lehetőségek A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

   A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előadóval egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyag, oktatói jegyzet

  Trebilcox-Ruiz, Paul: Android TV Apps Development, Apress, ISBN 978-1-4842-1783-2

  Christine Abernathy et al: tvOS Apprentice Third Edition: Beginning tvOS development with Swift 4, 2017

  Brian Moakley, Mike Berg, Sean Duffy, Eric Van de Kerckhove, Anthony Uccello: Unity Games by Tutorials, raywenderlich.com Team, 2017

  Pro JavaFX 8 - A Definitive Guide to Building Desktop, Mobile, and Embedded Java Clients

  Weaver, J., Gao, W., Chin, S., Iverso, D., Vos, J. 978-1-4302-6575-7 , 2014, Apress

  Programming HD DVD and Blu-ray Disc The HD Cookbook (2008)

  Michael Zink, Philip C. Starner, Bill Foote - ISBN 978-0-07-149670-4 

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr Forstner Bertalan

   

  egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Ekler Péter

   

  egyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr Mezei Gergely

   

  egyetemi docens

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

  Dr. Blázovics László

   

  adjunktus

   

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék