Windows Phone 7 alapú szoftverfejlesztés

A tantárgy angol neve: Windows Phone 7 -based software development

Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 6.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus szak

Villamosmérnök szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV04   4/0/0/v 4 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

tanársegéd

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Kaszó Márk

ügyvivő-szakértő mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás, .NET alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Szoftverfejlesztés .NET platformra (kötelező)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a Windows Phone 7 platformratörténő szoftverfejlesztés módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek az operációs rendszer működésével, programozásának módszereivel. Mélységeiben tárgyalja a mobilfejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának lehetőségeit, kiegészítve a platform-specifikus technikák részletes bemutatásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Minden héten egy előadáson elmélet hangzik el, amelyet az azt követő előadáson labor körülmények között kipróbálunk.

 

Hét

Előadás anyaga

1.

A Windows Phone 7 platform és az SDK általános bemutatása. A platform képességei, határai. Windows Phone 7-et futtató készülékek széles skálájának illusztrálása. A fejlesztő környezet kialakítása valamint az emulátor telepítése. Architektúra, ARM processzor, Windows CE és Mobile összehasonlítás, .NET ismétlés (JIT, GC), SL vs Desktop

2.

Silverlight alapok 1: XAML, vezérlők

3.

Silverlight alapok 2: adatkötés, sablonok

4.

Silverlight alapok 3: stílusok, animáció

5.

Designing layouts using the red thread, Themes,

Orientáció vizsgálata, soft input panel vizsgálata, application bar használata, ikonok, menük, átlátszóság.

6.

Page layout lehetőségei (Panoramic, Pivot, List, Full screen). Alkalmazáson belüli navigáció lehetőségeinek bemutatása (QueryString, URIMaping, back, animáció, wizard) Adatok feldolgozásának lehetőségei a háttérben. Állapot mentésének lehetőségei. Application tile, push notification bemutatása.

7.

Telefon-funkciók elérése. (Hívás indítás, SMS írása, E-Mail küldés). Beépített launcher-ek (Bing keresés, Web browser, Medai player, Marketplace) Beviteli lehetőségek vizsgálat.(Phone 7 felhasználói élmény, Touch események, multi-touch)

8.

Pozíció meghatározás lehetőségei. Interaktív térkép beépítése az alkalmazásba. Földrajzi koordináták és cím oda-vissza konvertálása. Poi-k kezelése, útvonaltervezés. Mádiatartalmak kezelése. Hang lejátszása, és felvétele, beépített kamera lehetőségei.

9.

Adattárolás lehetősége a telefonon. Isolated storage használata (írása, olvasása). Adatok cache-elése, és ennek lehetőségei. Szinkronizáció lehetőségei (IsyncProvider használata). Biztonság lehetőségeinek bemutatása. Adatok titkosítása, és védelme a telefonon. Authentikáció lehtőségei (Basic, Form, Twitter, Facebook authentikáció példák). Szenzorok használata. Gyorsulásmérő. Emulátor lehetőségei.Vibrációi.

10.

Az eddigi anyagrész összefoglalása

11.

Hálózati kapcsolat kezelésének lehetőségei. Webbrowser control bemutatása. Emulátor lehetőségei. Windows Live id alapú authentikáció.  Egyszerű http kérés összeállítása. Adat letöltésének és feltöltésének lehetőségei (WebClient, HttpWebRequest, Cookies, credentials). Adattömörítés lehetőségei. Webszolgáltatások hívásának lehetőségei. (Web service, WCF service hívás)

12.

XNA keretrendszer használatanák alapjai Windows Phone 7 platformon. (Game Loop, Game Life Cycle, Rendering, Sprites, Movement, Text, Font, 3D rendering, 3D model, textures)

13.

XNA keretrendszer használatanák alapjai Windows Phone 7 platformon (folyt.)

14.

Embedded Windows, fejlődési irányok


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, laboratórium

10. Követelmények

 

A szorgalmi időszakban:

(1) Azismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagyzárthelyivel mérjük, valamint

(2) A gyakorlást az opcionális nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszakvége.

 

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

 

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.

Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

 

11. Pótlási lehetőségek

 

A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

A zárthelyi pótlására lehetőség van egyszer a szorgalmi időszakban, illetve egyszer a pótlási időszakban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

NickRandolph, Christopher Fairbairn, Professional Windows Phone 7 ApplicationDevelopment, Wrox

C. Petzold: Programming Windows Phone 7. Microsoft Press, 2010

Oktatói jegyzet

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés22
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Albert István

tanársegéd

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Kaszó Márk

ügyvivő-szakértő mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Forstner Bertalan

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék