Android alapú szoftverfejlesztés

A tantárgy angol neve: Android-based software development

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 23.

Tantárgy lejárati dátuma: 2014. július 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnök szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV03   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ekler Péter,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Ekler Péter

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Fehér Marcell

 

tanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Forstner Bertalan

 

docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum orientált programozás, Java.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az Android platformra történő szoftverfejlesztés módszereinek és legjobb gyakorlatainak széleskörű bemutatása. A hallgatók megismerkednek az operációs rendszer működésével, programozásának módszereivel. Mélységeiben tárgyalja a mobilfejlesztés során felmerülő gyakori feladatok megoldásának lehetőségeit, kiegészítve a platform-specifikustechnikák részletes bemutatásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Minden héten egy előadáson elmélet hangzik el,amelyet az azt követő előadáson gyakorlati körülmények között kipróbálunk.

 

Hét

 

Előadás anyaga

 

1.

 

Az Android platform és az SDK általános bemutatása. A platform képességei, határai. Androidot futtató készülékek széles skálájának illusztrálása. A fejlesztő környezet kialakítása valamint az emulátor telepítése.

 

2.

 

Android alkalmazások felépítése és alapelemei, az  Activity-k. Alkalmazás engedélyek és meta információk tárolása az AndroidManifest fájlban. Komponensek életciklusai.

 

3.

 

Felhasználói felület tervezésének módszerei, legjobb gyakorlatai. Létrehozás XML fájlból illetve forráskódból, az egyes metódusok előnyei, hátrányai, korlátai. Kompatibilitás a verziók között. Tervezés különböző méretű és felbontású képernyőkre. Pixelsűrűség-független mértékegység (dip) bemutatása. Stílusok és témák, definiálása, használata. Erőforrás fájlok kezelése. Általános és környezetfüggő menü létrehozása, dinamikus változtatása, használatuk gyakorlatai.

 

4.

 

Komponensek elindítása, valamint alkalmazáson belüli, és alkalmazások közti üzenetküldés megvalósítása Intent-ek segítségével. Komponensek közti üzenetküldés és annak fogadására való felkészülés Intent Filter-ekkel. Rendszerszintű üzenetek kezelése, a Broadcast Receiver bemutatása.

 

5.

 

Fájlkezelés, nyilvános tár és az alkalmazás védett területének használata. Állapotmentés lehetőségei, folytatódás alvó állapotból. Beállítások kezelése. SharedPreferences bemutatása, használatának előnyei, hátrányai.

 

6.

 

Nagy mennyiségű adat kezelésének lehetőségei. Az SQLite adatbáziskezelő bemutatása, korlátai, használatának legjobb gyakorlatai. Adatok elérhetővé tétele, „kiajánlása” más alkalmazások számára Content Provider-ek segítségével. Adatkötés lehetőségei, Adapterek.

 

7.

 

Pozíció meghatározás lehetőségei. Helyzet alapú szolgáltatások létrehozása és használata. Interaktív térkép beépítése az alkalmazásba. Földrajzi koordináták és cím oda-vissza konvertálása.

 

8.

 

Munka a háttérben szolgáltatások segítségével. Szolgáltatás képességei, indításának lehetőségei. Számításigényes és hosszú ideig tartó műveletek elválasztása a felhasználó felületet megjelenítő száltól, befejeződés vagy hiba esetén a UI értesítése.

 

9.

 

Eddig elsajátított tanulmányok összefoglalása

10.

 

Médiatartalmak kezelése, a készülék elő és hátoldali kameráinak használata. Audió és videófájlok készítése és lejátszása. Fénykép készítés a beépített fotó alkalmazás segítségével.

 

11.

 

Telefon-funkciók, hívásnapló, névjegyek elérése. Bejövő hívás érzékelése, kezelése. Hozzáférés a készüléken tárolt SMS üzenetekhez és naptár bejegyzésekhez.

 

12.

 

Hálózati kapcsolatok kezelése. Bluetooth, WiFi és NFC használatának lehetőségei, korlátai és legjobb gyakorlatai. Kommunikáció webszerverrel, protokollok támogatottsága platform szinten. XML, REST és SOAP webszolgáltatások megszólítása, és a válasz fogadása. Harmadik féltől származó komponensek használata. Webalkalmazások gyors portolása Androidra beágyazott WebView segítségével, JavaScript események tüzelése felhasználói felületről.

 

13.

 

Szenzorok használata. Gyorsulásmérő, vízszintmérő, iránytű. Alkalmazás tesztelésének lehetőségei, teszt projektek. Teljesítmény mérés, memóriahasználat monitorozása, szálak tulajdonságainak figyelemmel kísérése.

 

14.

 

Házi feladat bemutatása

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:
(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint
(2) A gyakorlást az opcionális nagy házi feladat biztosítja, amelynek beadási határideje a szorgalmi időszak vége.
 
A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha a hallgató a Zárthelyit minimum 40%-ra megírta, és sikeres vizsgát tett. A ZH 40%-ban számít be a jegybe.
Az opcionális házi feladatra, amennyiben a hallgató futtatható állapotban, dokumentációval ellátva, forráskód mellékelésével, határidőre beadta, megajánlott jegy szerezhető. Ez esetben a házi feladatot 60 %-ban számoljuk a jegybe.

11. Pótlási lehetőségek

A házi (otthoni) feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, annak pótlása a pótlási időszakban lehetséges. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).

A zárthelyi pótlására a pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Ed Burnette, Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development Platform, Pragmatic Bookshelf, 978-1-9343-5649-2, 2009
  • RetoMeier, Professional Android 2 Application Development, Wrox, 978-0-4705-6552-0, 2010
  • Mark Murphy, Beginning Android, Apress, 978-1-4302-2419-8, 2009
  • Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean, Pro Android 2, Apress, 978-1-4302-2659-8, 2010
  • Jeff Friesen, Learn Java for Android Development, Apress, 978-1-4302-3156-1, 2010
  • Android Devlopers portál: http://developer.android.com/index.html

További irodalom az egyes témaköröknél javasolva 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés22
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Ekler Péter

 

adjunktus

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Fehér Marcell

 

tanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Dr. Forstner Bertalan

 

docens

 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék