Játékfejlesztés .Net platformon

A tantárgy angol neve: Game Development on .NET

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAV01   2/2/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Péteri Szilárd

Tanársegéd

AAIT

Rajacsics Tamás

Tanársegéd

AAIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftverfejlesztés .NET platformra, Számítógépes grafika (Szirmay-Kalos László)

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott a következő két tárgy elvégzése: Szoftverfejlesztés .NET platformra, Számítógépes grafika.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a korszerű játékokban felmerülő problémákkal és az ezekre adott megoldásokkal. A témák szerteágazóak a játékírás természetéből adódóan, hangsúlyosan szerepel köztük a mai videó kártyákat megcélzó DirectX és ezzel kapcsolatban a 3D motorok, a fizikai szimulációval foglalkozó motorok, továbbá a játék tervezésénél elengedhetetlen állapotgépek. Az anyag erősen épít a .NET platform ismeretére, illetve a számítógépes grafika alapjainak ismeretére. A tárgyhoz tartozik heti 2 óra labor, ahol a hallgatók egy teljes játékot írnak meg nulláról az előadáson tanultakat alkalmazva.

8. A tantárgy részletes tematikája

.NET platform, felügyelt DirectX. 3D világ, transzformáció, leképezés. Videó kártyák, shader programozás, magas-szintű 3D programozás. Fizikai szimuláció, lépések, integrátorok (pl. Verlet), virtuális világ, fizikai motorok, világ szimuláció. Alkalmazás keretrendszerek, bemenet kezelés, teljes-képernyős alkalmazás, hibakeresés. Hálózatos, online játékok, LAN illetve Internet megoldások. Média létrehozása, 3D modellek, karakterek, hangok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás + Gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: Házi feladat

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: Van
11. Pótlási lehetőségek

A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Számítógépes grafika ISBN: 9636182086

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

©Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

0

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

50

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Péteri Szilárd

Tanársegéd

AAIT

Rajacsics Tamás

Tanársegéd

AAIT