Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékfejlesztés .Net platformon

  A tantárgy angol neve: Game Development on .NET

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAV01   2/2/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Péteri Szilárd

  Tanársegéd

  AAIT

  Rajacsics Tamás

  Tanársegéd

  AAIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftverfejlesztés .NET platformra, Számítógépes grafika (Szirmay-Kalos László)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott a következő két tárgy elvégzése: Szoftverfejlesztés .NET platformra, Számítógépes grafika.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a korszerű játékokban felmerülő problémákkal és az ezekre adott megoldásokkal. A témák szerteágazóak a játékírás természetéből adódóan, hangsúlyosan szerepel köztük a mai videó kártyákat megcélzó DirectX és ezzel kapcsolatban a 3D motorok, a fizikai szimulációval foglalkozó motorok, továbbá a játék tervezésénél elengedhetetlen állapotgépek. Az anyag erősen épít a .NET platform ismeretére, illetve a számítógépes grafika alapjainak ismeretére. A tárgyhoz tartozik heti 2 óra labor, ahol a hallgatók egy teljes játékot írnak meg nulláról az előadáson tanultakat alkalmazva.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  .NET platform, felügyelt DirectX. 3D világ, transzformáció, leképezés. Videó kártyák, shader programozás, magas-szintű 3D programozás. Fizikai szimuláció, lépések, integrátorok (pl. Verlet), virtuális világ, fizikai motorok, világ szimuláció. Alkalmazás keretrendszerek, bemenet kezelés, teljes-képernyős alkalmazás, hibakeresés. Hálózatos, online játékok, LAN illetve Internet megoldások. Média létrehozása, 3D modellek, karakterek, hangok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás + Gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: Van
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni. Ezt később pótolni nem lehet.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Számítógépes grafika ISBN: 9636182086

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  ©Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Péteri Szilárd

  Tanársegéd

  AAIT

  Rajacsics Tamás

  Tanársegéd

  AAIT