Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil és webes szoftverek

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BSc Mérnök informatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAD02   2/0/2/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ekler Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/mobilesweb
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Ekler Péter, docens, AUT 
  Gincsai Gábor, tanársegéd, AUT 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Objektum orientált programozás
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatók bevezetése a mobil- és webes szoftverek világába. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mobil eszközökre történő szoftverfejlesztés alapjaival. Tapasztalatot szereznek a különféle mobil platformok világából, valamint a platformokra való szoftverfejlesztéshez szükséges eszközökről. Megismerik a mobil eszközökre való fejlesztés sajátosságait, ergonómiai kérdéseit és a fejlesztés során alkalmazható legjobb gyakorlatokat. További kitűzött cél a korszerű webes technológiák alapjainak elsajátítása, megismerkedhetnek a webes fejlesztés sajátosságaival, valamint az egyedi oldalak készítésével. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Előadás 

   


  1. 

  Bevezetés. Webes és mobilos kliensek a korszerű szoftver rendszerek architektúrájában. Mobil készülékek általános jellemzői. Újszerű mobil készülékek speciális hardverei. Mobil platformok áttekintése. Mobil szoftverfejlesztés fogalma: a PC-s fejlesztéstől eltérő szemléletmód. A mobil piac szereplőinek jellemzése. Mobil hálózatok fejlődése. 

   

  2. 

  Szoftverfejlesztési eszközök mobil készülékekre általánosságban: programozási nyelvek, kódkönyvtárak, fejlesztőeszközök (SDK, Emulátor). Az Android platform alapjainak bemutatása. Projekt elemeinek ismertetése. Fordítás mechanizmusa. 

   

  3. 

   

  Modern mobil alkalmazások életciklusa az Android szemszögéből. Android alkalmazás komponensek és ezek szerepe, valamint tipikus használati esetek. Több képernyős alkalmazások tervezése és megvalósítása. Általános állapot mentés életciklus váltás kezelésére. 

   

  4. 

  Mobil alkalmazások felhasználói felületének tervezése és megvalósítása. Felhasználói felülettel kapcsolatos erőforrások bemutatása, erőforrás minősítők. Elrendezések és nézetek kezelése. 

   

  5. 

  Perzisztens adattárolás elveinek bemutatása mobil környezetben. Kulcs-érték alapú adattárolási lehetőségek. Relációs adatkezelés, adat szűrés, keresés és rendezés. Állománykezelés. 

   

  6. 

  Mobil platformokon támogatott rövid és hosszú távú hálózati kommunikációs technológiák használata. Aszinkron hálózati műveletek kezelése, szálkezelés. HTTP kapcsolatok kezelése. Felhasználói felület értesítése aszinkron végrehajtás esetén. 

   

  7. 

  Helymeghatározás mobil környezetben. Műholdas és hálózati alapú helymeghatározási technikák, előnyök, hátrányok. Térkép kezelési alapelvek. 

   

  8. 

  Bevezetés a webes technológiák világába. Kliens-szerver architektúra HTTP alapokon (session, cookie, stb.). Dinamikus web koncepció ismertetése. A HTML nyelv ismertetése, a nyelv elemei és gyakran használt kapcsolódó eszközök bemutatása. Fejlesztői környezet bemutatása. 

   

  9. 

  A CSS stílus leíró nyelv bemutatása és alkalmazhatósága. Saját osztályok definiálása. CSS kiegészítő megoldások. Flexbox, Bootstrap, SCSS. 

   

  10. 

  A JavaScript nyelv alapjainak bemutatása, Form-ok használata, validáció. Fejlett JavaScript könyvtárak ismertetése. 

   

  11. 

  A karbantartható JavaScript forráskód készítésének legjobb gyakorlatai. A HTML DOM ismertetése, gyakran használt HTML és JavaScript megoldások áttekintése.  

   

  12. 

  Dinamikus web tartalmak létrehozása. A jQuery alapjainak bemutatása. Mobil Web; előnyök, hátrányok és lehetőségek.  

   

   

  13. 

  Dinamikus webes felületek kialakításának eszközei, az AJAX lehetőségei. A REST kommunikáció alapjai és alkalmazási területei, a JSON formátum tipikus felhasználási területei, cross-domain policy.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratórium

   

  [online formátum lehetősége egyeztetés alatt] 

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 

  A szorgalmi időszakban: 

   

  (1)       Laborok elvégzése (legalább 4 sikeres mobil és 4 sikeres web labor. 

  (2)       A félévközi ismeretek elsajátítása a szorgalmi időszak alatt 2 alkalommal nagy zárthelyi formájában kerül ellenőrzésre. 

   

  A tárgy teljesítésének feltételei: 

   

              4-4 sikeres mobil és webes labor.            

   

              Megfelelő szintű (legalább 40%) zárthelyi eredmény a szorgalmi időszak végéig mindkét zárthelyin.             
   
  Érdemjegy súlyozása: 20% labor eredmény,  40-40% a két ZH eredménye. 

  Vizsgaidőszakban 

  - 

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét zárhelyi a pótlási héten pótolható a TVSZ szerint. A pótlási időszak a kétciklusú képzésben az ún. pótlási hét (a szorgalmi időszak vége és a vizsgaidőszak kezdete közötti hét), az ötéves képzésben a vizsgaidőszak első 3 hete (ld. TVSZ 16. § (2)).  

  A laborok pótlására nincs lehetőség: a pótlást magában foglalja, hogy csak kevesebb, mint 2/3-nyi labor eredményét vesszük figyelembe. 

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval és a laborvezetővel egyeztetve. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Forstner Bertalan, Ekler Péter, Kelényi Imre, Bevezetés a mobilprogramozásba, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863019 

  Ekler Péter, Fehér Marcell, Forstner Bertalan, Kelényi Imre, Android-alapú szoftverfejlesztés, SZAK Kiadó Kft., ISBN: 9789639863279 

  Paul Ferrill, Pro Android Python with SL4A, Apress, ISBN: 9781430235699 

  Ovidiu Iliescu, Programming Pro Java ME Apps. Apress, ISBN: 9781430233275 

  RetoMeier, Professional Android 2 Application Development, Wrox, ISBN: 9780470565520 

  Bruce Lawson, Remy Sharp, Introducing HTML5 2nd, New Riders, ISBN: 9780321784421 

  Elisabeth Robson, Eric Freeman, Head First HTML with CSS & XHTML, O’Reilly, ISBN: 9780596101978 

  David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, O’Reilly, ISBN: 9780596805524 

  Jonathan Chaffer, Karl Swedberg, Learning jQuery 3rd, O’Reilly, ISBN: 9781849516549 

  Tanszéki jegyzet elérhető. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire50
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
    
   
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Ekler Péter, Gincsai Gábor
  IMSc tematika és módszer A programban részt vevő hallgatók a laborfoglalkozások során extra feladatokat oldhatnak meg, valamin a nagyházi feladat is bonyolultabb lehet. Ezek segítségével a tárgy tematikáját mélyebb szintig megismerhetik, illetve a komplexebb feladatokon keresztül sajátítják el azokat 
  IMSc pontozás 25 IMSc pont szerezhető extra laborfeladatokkal (5 pont) és a két ZH-n a 90% feletti rész %-onként 10-10 pontot ér.