Software Development Laboratory 2

A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Szoftverfejlesztés laboratórium 2

Last updated: 2019. május 2.

Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
VIAUAD01   0/0/2/f 3  
3. Course coordinator and department Dr. Kővári Bence András,
Web page of the course https://www.aut.bme.hu/Course/sdl2
4. Instructors

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gergely Mezei

associate professor

Department of Automation and Applied Informatics

Dr. Bence Kovari

associate professor

Department of Automation and Applied Informatics

Gabor Gincsai

assistant lecturer

Department of Automation and Applied Informatics

Dr Zoltán Micskei

associate professor

Department of Measurement and Information Systems

Dr Gyorgy Trausz

associate professor

Department of Measurement and Information Systems

Laszlo Szecsi

assistant lecturer

Department of Control Engineering and Information Technology


5. Required knowledge Software technologies, Software laboratory 3, Softwaretechniques
6. Pre-requisites
Kötelező:
(((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _)
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _)
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

ÉS
TargyEredmeny( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2

ÉS (TargyEredmeny( "BMEVIAUAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )


VAGY
Szakirany("VIABI-SOFTWE", _)VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)

VAGY Szakirany("AMIszoft", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA425" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUA425", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA428" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIA428", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Kötelező:
(((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) 
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) 
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

ÉS
TargyEredmeny( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2

ÉS (TargyEredmeny( "BMEVIAUAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )
VAGY Training.code=("5NAA8")

VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _) 

VAGY Szakirany("AMIszoft", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA425" , "jegy" , _ ) >= 2 
VAGY 
TárgyEredmény("BMEVIAUA425", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA428" , "jegy" , _ ) >= 2 
VAGY 
TárgyEredmény("BMEVIIIA428", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2 
VAGY 
TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge The aim of the course is to practice the materials of Client side technologies and Integration and Verification Techniques through laboratories
8. Synopsis

·         Kliens oldali technológiák 1-5 (AUT)

o   ASP.NET – REST, Routing, Model, View és Controller a gyakorlatban

A labor során áttekintjük az ASP.NET MVC alkalmazások szerkezetét, a Model, View és Controller osztályok kapcsolatát, a script, css és egyéb erőforrások használatát. Bemutatjuk az integrációs pontokat a népszerű fejlesztési keretrendszerekkel (jQuery, TypeScript, Angular, Áttekintjük a routing szabályokat és Razor szintaxist. 

o   Angular használata TypeScript segítségével

A labor során a hallgatók egy előre elkészített backend fölé készítenek egy Angular alapú webes felületet TypeScript használatával. A labor érinti az alapvető Angular fogalmakat (module, component, service, pipe stb.), különös tekintettel azokra az elemekre, melyeket korábban a Kliensoldali technológiák tárgy során nem volt lehetőség kipróbálni. 

o   XAML alapú fejlesztés, Windows Store alkalmazások fejlesztése I

A labor során a hallgatók egy létező REST alapú backend szolgáltatás fölé készítenek egy Windows Store klienst. Az alkalmazás fejlesztése során különös hangsúlyt kapnak az ergonómiai vonatkozások, illetve azok az elemek, melyek az alkalmazást felhasználhatóvá teszik különböző kijelzőtípusokon is. 

o   XAML alapú fejlesztés, Windows Store alkalmazások fejlesztése II

Az előző laboron fejlesztett alkalmazás fejlesztését folytatva a hallgatók gyakorolhatják az MVVM architektúra alkalmazását (kétirányú adatkötések, konverterek, command minta használata stb.) 

o   Electron és Cordova használata

A labor célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is kopróbálhassák a HTML5 alapú multiplatform alkalmazásfejlesztést. A hallgatók egy egyszerű kliensoldali alkalmazást fejlesztenek és tesztelhetnek. A feladat során kiemelt szerepet kapnak a natív illesztési elemek is.

·         3D grafikus rendszerek 1-5 (IIT)

o   3D modellezés és procedurális geometriák: A Blender modellezőprogram használata egyszerű geometriák létrehozására. Szkript-programozás. Procedurális geometria előállítása egyszerű szabályokkal. 

o   Képfeldogozás és kompozitálás: Az OpenCV könyvtár használata. Greenbox-alapú kompozitálási módszerek megvalósítása képeken és képfolyamokon. 

o   Fizikai szimuláció: A PhysX könyvtár használata. Merev testek, ízületek szimulációja. Robotkar és rongybaba-modell. 

o   Multiplayer böngészőben: A WebSocket technológia használata. Szerver és böngészőben futó klienskód megvalósítása. Egyszerű lövöldőzős játék többjátékos-üzemmódra alakítása. 

o   Unity 3D: A Unity3D játékmotor használata. Példák új játékelemek, egyszerű mechanizmusok megvalósítására.

·         Integrációs és ellenőrzési technológiák 1-2

o   Teljesítménymérés: profiling módszerek (mintavételezés, felműszerezés). Futási idő és memóriahasználat mérése. Tipikus analízis lehetőségek és hibafajták. Visual Studio profiler 

o   Tárgyterület modellezés és szemantikus információkeresés: A hallgatók egy minta ontológián keresztül próbálják ki egy tárgyterület modellezésének lehetőségeit és az ontológia bővítésével megvizsgálják, hogy hogyan tehető alkalmassá a modell információ keresési feladatok megoldására, végül egyszerű következtetések segítségével próbálnak meg a tárgyterületre, forrásaink adataira vonatkozó kérdésekre választ kapni.

 Az elágazó tárgy választásától függően a hallgatók vagy az 5 db AUT mérést vagy az 5 db IIT mérést végzik el. Minden hallgató elvégzi a 2 db MIT-es mérést.
9. Method of instruction Computer laboratory
10. Assessment a. During the semester:

 -  Preparation for the labs

There are 7 labs during the semester. Students must attend at least 6 out of the 7 labs. One lab can be fulfilled during the repeat period in case it’s missed during mid term.

- Every lab is evaluated with a separate grade. Missed labs count as "1".  The final grade is calculated as a sum of the grades divided by the number of labs held during the semester.

 

b. In the exam period:

none

11. Recaps

One lab can be fulfilled during the repeat period.

12. Consultations Arranged on demand by the lecturer or instructor. 
13. References, textbooks and resources The necessary tutorials will be handed out throughout the semester
14. Required learning hours and assignment

Contact class

28

Preparing for classes

28

Preparations of lab protocol

34

Összesen

90


15. Syllabus prepared by

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gergely Mezei

associate professor

Department of Automation and Applied Informatics

Dr. Bence Kovari

associate professor

Department of Automation and Applied Informatics

Gabor Gincsai

assistant lecturer

Department of Automation and Applied Informatics

Dr Zoltán Micskei

associate professor

Department of Measurement and Information Systems

Dr Gyorgy Trausz

associate professor

Department of Measurement and Information Systems

Laszlo Szecsi

assistant lecturer

Department of Control Engineering and Information Technology

IMSc program Minden labor témakör esetében van egy külön, az IMSc részeként megoldható pluszfeladat, ami az adott mérés tematikájához kapcsolódik, de további önálló munkát igényel. A feladat a laborfoglalkozás keretein belül, ill. otthon oldható meg. 
IMSc score A hét témakör mindegyikéhez 2 pontnyi IMSc feladat tartozik. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.