Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  BSc képzés

  Szoftverfejlesztés specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAD01   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék


  Dr. Micskei Zoltán

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Strausz György

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Szécsi László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák. 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _)
  VAGY Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _)
  VAGY Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

  ÉS
  TargyEredmeny( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS (TargyEredmeny( "BMEVIAUAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )


  VAGY
  Szakirany("VIABI-SOFTWE", _)  VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)

  VAGY Szakirany("AMIszoft", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA425" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA425", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA428" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA428", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Kliensoldali technológiák, vagy 3D grafikus rendszerek, valamint az Integrációs és ellenőrzési technológiák a tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.


  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  A számítógépes laboratóriumi mérések tematikája:

  ·       Kliensoldali technológiák 1-5 (AUT)

  o   ASP.NET – REST, Routing, Model, View és Controller a gyakorlatban

  A labor során áttekintjük az ASP.NET MVC alkalmazások szerkezetét, a Model, View és Controller osztályok kapcsolatát, a script, CSS és egyéb erőforrások használatát. Bemutatjuk az integrációs pontokat a népszerű fejlesztési keretrendszerekkel (jQuery, TypeScript, Angular), áttekintjük a routing szabályokat és Razor szintaxist.

   

  o   Angular használata TypeScript segítségével

  A labor során a hallgatók egy előre elkészített backend fölé készítenek egy Angular alapú webes felületet TypeScript használatával. A labor érinti az alapvető Angular fogalmakat (module, component, service, pipe stb.), különös tekintettel azokra az elemekre, melyeket korábban a Kliensoldali technológiák tárgy során nem volt lehetőség kipróbálni.

   

  o   SignalR használata Angular keretrendszer mellett

  A labor során a hallgatók egy előre elkészített backend fölé készítenek egy Angular alapú webes felületet. A frontend és a backend között valós idejű kommunikációt valósítunk meg SignalR alapokon.

   

  o   XAML alapú fejlesztés, Windows Store alkalmazások fejlesztése I

  A labor során a hallgatók egy létező REST alapú backend szolgáltatás fölé készítenek egy Windows Store klienst. Az alkalmazás fejlesztése során különös hangsúlyt kapnak az ergonómiai vonatkozások, illetve azok az elemek, melyek az alkalmazást felhasználhatóvá teszik különböző kijelzőtípusokon is.

   

  o   XAML alapú fejlesztés, Windows Store alkalmazások fejlesztése II

  Az előző laboron fejlesztett alkalmazás fejlesztését folytatva a hallgatók gyakorolhatják az MVVM architektúra alkalmazását (kétirányú adatkötések, konverterek, command minta használata stb.)

   

  ·       3D grafikus rendszerek 1-5 (IIT)

  o   3D modellezés és procedurális geometriák: A Blender modellezőprogram használata egyszerű geometriák létrehozására. Szkript-programozás. Procedurális geometria előállítása egyszerű szabályokkal.

   

  o   Képfeldogozás és kompozitálás: Az OpenCV könyvtár használata. Greenbox-alapú kompozitálási módszerek megvalósítása képeken és képfolyamokon.

   

  o   Fizikai szimuláció: A PhysX könyvtár használata. Merev testek, ízületek szimulációja. Robotkar és rongybaba-modell.

   

  o   Multiplayer böngészőben: A WebSocket technológia használata. Szerver és böngészőben futó klienskód megvalósítása. Egyszerű lövöldőzős játék többjátékos-üzemmódra alakítása.

   

  o   Unity 3D: A Unity3D játékmotor használata. Példák új játékelemek, egyszerű mechanizmusok megvalósítására.

  ·       Integrációs és ellenőrzési technológiák 1-2

  o   Teljesítménymérés: profiling módszerek (mintavételezés, felműszerezés). Futási idő és memóriahasználat mérése. Tipikus analízis lehetőségek és hibafajták. Visual Studio profiler

   

  o   Tárgyterület modellezés és szemantikus információkeresés: A hallgatók egy minta ontológián keresztül próbálják ki egy tárgyterület modellezésének lehetőségeit és az ontológia bővítésével megvizsgálják, hogy hogyan tehető alkalmassá a modell információ keresési feladatok megoldására, végül egyszerű következtetések segítségével próbálnak meg a tárgyterületre, forrásaink adataira vonatkozó kérdésekre választ kapni.

  Az elágazó tárgy választásától függően a hallgatók vagy az 5 db AUT mérést vagy az 5 db IIT mérést végzik el. Minden hallgató elvégzi a 2 db MIT-es mérést.


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

   

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  - A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

  - A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követően el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon és határidőre.

  - Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek összege osztva a félévben rendezett mérések számával, ahol az el nem végzett mérés jegye elégtelennek számít.  

  - A félév során egy mérés pótolható. A tárgy sikeres teljesítéséhez maximum egy elégtelen osztályzatú (vagy el nem végzett) mérés fogadható el.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  Nincs.


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követően el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon és határidőre.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a laborvezetővel egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A félév során kiadott mérési segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Jegyzőkönyv elkészítése

  34

  Összesen

  90

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Micskei Zoltán

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Strausz György

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Szécsi László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Minden labor témakör esetében van egy külön, az IMSc részeként megoldható pluszfeladat, ami az adott mérés tematikájához kapcsolódik, de további önálló munkát igényel. A feladat a laborfoglalkozás keretein belül, ill. otthon oldható meg. 

  IMSc pontozás

  A hét témakör mindegyikéhez 2 pontnyi IMSc feladat tartozik. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.