Szoftverfejlesztés laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Szoftverfejlesztés szakirány


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAD00 7 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kővári Bence

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Mészáros Tamás

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Majzik István

docens

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dr. Strausz György

docens

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dr. Szirmay-Kalos László

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _)
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _)
VAGY Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

ÉS
TargyEredmeny( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2

ÉS (TargyEredmeny( "BMEVIAUAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )
VAGY Szakirany("VIABI-SOFTWE", _)

VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)

VAGY Szakirany("AMIszoft", _) )ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA425" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUA425", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA428" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIA428", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A tárgyat csak azok vehetik fel, akik teljesítik a következőket:

Programozás alapjai 1-2. teljesítése

ÉS

Szoftvertechnológia tárgyból aláírás megszerzése
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Kliens oldali technológiák valamint az Integrációs és ellenőrzési technológiák a tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
8. A tantárgy részletes tematikája

Labor

A számítógépes laboratóriumi mérések tematikája:

-        Kliens oldali technológiák 1-5 (AUT)

o   Vastag kliens fejlesztés

o   Vékony kliens fejlesztés 1-2

o   Mobil kliens fejlesztés 1-2

-        3D grafikus rendszerek 1-5 (IIT)

-        Integrációs és ellenőrzési technológiák 1-2 (MIT)

 Az elágazó tárgy választásától függően a hallgatók vagy az 5 db AUT mérést vagy az 5 db IIT mérést végzik el. Minden hallgató elvégzi a 2 db MIT-es mérést.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

-        A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

-        A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

-        Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

b. A vizsgaidőszakban:

Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a laborvezetővel egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A félév során kiadott mérési segédletek
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

28

Félévközi készülés laboratóriumra

32

Felkészülés a zárthelyikre és vizsgára

-

Házi feladat elkészítése

-

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassan

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Kővári Bence

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Lengyel László

docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Majzik István

docens

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dr. Strausz György

docens

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dr. Szirmay-Kalos László

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika Tanszék