Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. május 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Szoftverfejlesztés szakirány


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAD00 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kővári Bence

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Mészáros Tamás

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Majzik István

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Strausz György

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Szirmay-Kalos László

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _)
  VAGY Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _)
  VAGY Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

  ÉS
  TargyEredmeny( "BMEVIMIAC04" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS (TargyEredmeny( "BMEVIAUAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 ) )
  VAGY Szakirany("VIABI-SOFTWE", _)

  VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)

  VAGY Szakirany("AMIszoft", _) )  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA425" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA425", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA428" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA428", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik teljesítik a következőket:

  Programozás alapjai 1-2. teljesítése

  ÉS

  Szoftvertechnológia tárgyból aláírás megszerzése
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja az Kliens oldali technológiák valamint az Integrációs és ellenőrzési technológiák a tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Labor

  A számítógépes laboratóriumi mérések tematikája:

  -        Kliens oldali technológiák 1-5 (AUT)

  o   Vastag kliens fejlesztés

  o   Vékony kliens fejlesztés 1-2

  o   Mobil kliens fejlesztés 1-2

  -        3D grafikus rendszerek 1-5 (IIT)

  -        Integrációs és ellenőrzési technológiák 1-2 (MIT)

   Az elágazó tárgy választásától függően a hallgatók vagy az 5 db AUT mérést vagy az 5 db IIT mérést végzik el. Minden hallgató elvégzi a 2 db MIT-es mérést.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  -        A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

  -        A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

  -        Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a laborvezetővel egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A félév során kiadott mérési segédletek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés laboratóriumra

  32

  Felkészülés a zárthelyikre és vizsgára

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Charaf Hassan

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Majzik István

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Strausz György

  docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Szirmay-Kalos László

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék