Informatika 2

A tantárgy angol neve: Informatics 2

Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BSc, villamosmérnöki alapképzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAC10 5 3/0/1/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf,
A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.vik.bme.hu/course/view.php?id=7690
4. A tantárgy előadója Dr. Csorba Kristóf (egyetemi docens, AUT)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozási alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Programozás alapjai 2. (kötelező)
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgyat sikeresen elvégző hallgató rendelkezni fog az elméleti alapokkal egy több kliensből, szerver oldali szolgáltatásból, adatbázis szerverből és beágyazott IoT eszközökből álló, felhő szolgáltatást használó rendszer felépítéséhez, és egy konkrét keretrendszerben ezt a gyakorlatban is meg tudja valósítani.

A tantárgy terjedelmi okokból a PHP mellett a JavaScript alapú fejlesztésnek és node.js technológiának csak egy kis részhalmazát érinti.
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezető (1 hét)

- 1. hét: Bevezető, demók, technológiai áttekintés, git használat (a tantárgy keretében github classroomot használunk)

Adatbázisok témakör (5 hét)

- 2. hét: Adatbázisok tulajdonságai, elvárások. Relációs adatbázisok, séma és SQL alapok

- 3. hét: Haladó SQL

- 4. hét: Adatbázis tervezés: ER diagramok, séma

- 5. hét: normálformák, indexek, ORM, tranzakciók

- 6. hét: kitekintés, Objektum-relációs leképezés, noSQL adatbázisok

Az Internet és az alkalmazás réteg (2 hét)

- 7. hét: Socket és ami fölé épül: hálózati rétegek, Internet szolgáltatásai,

- 8. hét: alkalmazásrétegbeli protokollok (DNS, SMTP, POP3/IMAP, BitTorrent, FTP)

Webes alkalmazások (5 hét)

- 9. hét: A HTTP protokoll és a webes világ alapjai, HTML és CSS

- 10. hét: egyszerű szerver oldal dinamikus weboldalakhoz. A PHP alapjai: HTML generálása, adatbázis kapcsolat

- 11. hét: querystring és POST paraméterek használata, a HTML FORM, session kezelés

- 12. hét: kitekintés, a JavaScript és TypeScript alapú kliens és szerver oldali technológiák

- 13. hét: kitekintés, szerver oldal a felhőbe telepítve. Felhő alapú megoldások alapjai: a felhő jelentése, szolgáltatási szintek (IaaS, Paas, BaaS, SaaS), hosting és virtualizáció, a Docker és Kubernetes alapjai, microservice architektúrák


A gyakorlatok/laborok részletes tematikája


- Egyszerű adatbázisok tervezése és létrehozása, adatok beszúrása és lekérdezése, alapvető SQL utasítások gyakorlása.

- Összetett SQL lekérdezések készítése, táblák összekapcsolása, csoportfüggvények használata, tranzakciókezelés.

- HTML oldal készítése és formázása CSS segítségével. A HTML oldal alapvető elemeinek és a stílusoknak a használata.

- PHP alapú szerver oldal készítése: dinamikus weboldal adatbázisból származó adatokkal

- JavaScript alapú szerver- és kliens oldali fejlesztés: a JavaScript felhasználása mind szerver-, mind kliens oldali dinamikus tartalom létrehozására.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Páratlan és páros heteken felváltva 4, ill. 2 óra előadás (átlag heti 3 óra), illetve kéthetente 2 óra számítógépes laboratórium.

A tantárgy a csökkenő óraszámok elve alapján erősen épít az írott jegyzet és videófelvételek formájában otthon is elérhető anyagokra. Az előadásokon a teljes tananyag nem kerül részletes bemutatásra, a tantárgy TAD szerinti hallgatói időráfordításban jelentős otthoni tananyagfeldolgozást vár el mind az előadások és laborok, mind a házi feladat részéről.

A házi feladat elkészítése nem kötelező. Ha valaki elkészíti a specifikációnak megfelelő feladatot, arra bónusz pontokat kaphat, melyekkel vagy a vizsgaeredményét javíthatja, vagy iMSc pontokat kaphat értük. (Amennyiben az év végi osztályzat nem lenne jeles, a bónusz pontokkal kipótoljuk jelesre, a maradék pedig iMSc pontnak számít.)
10. Követelmények Szorgalmi időszakban ZH, a 6 laborból legalább 4 teljesítése
11. Pótlási lehetőségek
A sikertelen zárthelyit egy alkalommal lehet pótolni szorgalmi időszakban és a pótlási héten lehetőség van az eredménytelen zárthelyi újbóli pótlására.

Sikertelen számítógépes laboratóriumot az oktatóval egyeztetve a szabad laborkapacitásig más csoport óráján lehet pótolni évközben. Szorgalmi időszak után számítógépes labor pótlására nincsen lehetőség. 
Mivel a házi feladat nem kötelező és bónusz- és IMSc pontokat ér, pótleadásra nincsen lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek A kontaktórák jelentős része igény esetén konzultációra fordítható. A tantárgy online kommunikációs platformján (Teams) folyamatosan megválaszoljuk a szakmai kérdéseket.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- Vajk I, Asztalos M, Mészáros T: Informatika 2. Egyetemi jegyzet
- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Database Systems – The Complete Book, Prentice Hall, 2008
- Jim Kurose, Keith Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 2012
- Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall: Számítógép-hálózatok. 3. kiadás. Panem Kiadó, Budapest, 2012.
- Bach Iván: Formális nyelvek. Typotex. http://www.typotex.hu/download/formalisnyelvek.pdf

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire34
Házi feladat elkészítése(nem kötelező)
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása60
Vizsgafelkészülés0
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Csorba Kristóf, egyetemi docens, AUT

Korábban:

- Asztalos Márk PhD, egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

- Dr. Vajk István DSc, egyetemi tanár, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

IMSc tematika és módszer Az IMSc programban résztvevő hallgatók számára külön számítógépes laborgyakorlatot tartunk. A laborokon leadott törzsanyag azonos a programban nem részt vevő hallgatóknak oktatott anyaggal, azonban az IMSc-s hallgatókkal összetettebb, több mérnöki átgondolást igénylő feladatokat oldunk meg.
IMSc pontozás A félév során maximálisan 25 IMSc pont szerezhető (5 kredites tárgy). IMSc pont csak akkor szerezhető, ha a tárgyból a hallgató jeles osztályzatot ér el. IMSc pont a házi feladattal szerezhető.