Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  BSc képzés

  Szoftverfejlesztés specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC09   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kövesdán Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Filep Szabolcs

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák. 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

  ÉS TargyEredmeny( "BMEVIAUAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 )  VAGY Szakirany("AMIszoft", _)

  VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)


  VAGY Training.code=("5NAA8") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA372" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA372", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA374" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA374", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Adatvezérelt rendszerek, tárgy anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógépes laboratóriumi mérések tematikája:

  -        Microsoft SQL Server programozás 1 (triggerek típusai, használatok, kurzorok alkalmazása, tárolt eljárások készítése)

  -        Oracle Server programozás 1-2 (szekvencia generálás, tárolt eljárások, függvények használata, ciklusok, triggerek, tábladefiníció módosítás)

  -        Lekérdezés optimalizálás, indexek használata (CI, NCI, TS, CISC, CISE, NCISE, NSISC, NLJ algoritmusok összehasonlítása, teljesítmény elemzése)

  -        Entity Framework programozása (Entity Data Model a gyakorlatban, lekérdezések, függvények megadása az Entity Framework segítségével)

  -        SQL Reporting Services (a Reporting Services alapjai, adatforrások megadása, táblázatos riportok készítése, formázások, csoportosítás, összegzés, diagramok)

  -        Többrétegű alkalmazások fejlesztése WCF alapon (WCF server – kliens alkalmazások, kód alapon, Visual Studio segítségével, ill. konfigurációs fájllal)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  - A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

  - A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

  - Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek összege osztva a félévben rendezett mérések számával, ahol az el nem végzett mérés jegye elégtelennek számít.  

  - A félév során egy mérés pótolható. A tárgy sikeres teljesítéséhez maximum egy elégtelen osztályzatú (vagy el nem végzett) mérés fogadható el.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a laborvezetővel egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A félév során kiadott mérési segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Jegyzőkönyv elkészítése

  34

  Összesen

  90

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Simon Gábor

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Minden labor témakör esetében van egy külön, az IMSc részeként megoldható pluszfeladat, ami az adott mérés tematikájához kapcsolódik, de további önálló munkát igényel. A feladat a laborfoglalkozás keretein belül oldható meg. 

  IMSc pontozás

  A hat témakör mindegyikéhez 2 pontnyi IMSc feladat tartozik. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.