Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Software Development Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. december 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  BSc képzés

  Szoftverfejlesztés specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC09   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hideg Attila,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/szoftverlabor1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Ákos

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatvezérelt rendszerek, Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) )

  ÉS TargyEredmeny( "BMEVIAUAC01" , "jegy" , _ ) >= 2 )  VAGY Szakirany("AMIszoft", _)

  VAGY Szakirany("AMIrendszfejl", _)VAGY

  Szakirany("VIABI-SOFTWE", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA372" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA372", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA374" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA374", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Szoftvertechnikák, Adatbázisok
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Adatvezérelt rendszerek, tárgy anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógépes laboratóriumi mérések tematikája:

  -        Microsoft SQL Server programozás (platformfüggő SQL lekérdezések, triggerek típusai, használatok, kurzorok alkalmazása, tárolt eljárások készítése)

  -        MongoDB adatbázis használata (adatelérési módszerek a gyakorlatban, kliensoldali elérés C# nyelven, atomi adatmódosító utasítások, aggregációs pipeline-ok)

  -        Lekérdezés optimalizálás, indexek használata (CI, NCI, TS, CISC, CISE, NCISE, NSISC, NLJ algoritmusok összehasonlítása, teljesítmény elemzése)

  -        Entity Framework programozása (Entity Data Model a gyakorlatban, lekérdezések, függvények megadása az Entity Framework segítségével)

  -        SQL Reporting Services (a Reporting Services alapjai, adatforrások megadása, táblázatos riportok készítése, formázások, csoportosítás, összegzés, diagramok)

  -        Többrétegű alkalmazások fejlesztése REST alapon (REST kiszolgáló készítése C# nyelven Visual Studio segítségével)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laboratóriumi mérés. A laboratórium során többnyire önálló feladatmegoldás során a meghatározott keretek között kell a megoldást elkészíteni és elektronikusan beadni. A megoldás szoftver forráskód és/vagy dokumentáció, amelyet a feladat egyértelműen meghatároz.

   

  A laborok jellegüket tekintve az alábbiak:

   

  • Hagyományos labor kiadott segédlettel, elvégzendő feladatokkal. A hallgatók önállóan dolgoznak, a laborvezető segít. Ezen laborokat azon technológiáknál és feladatoknál alkalmazzuk, ahol fontos a laborvezető folyamatos elérhetősége és aktív segítsége.

   

  • Bizonyos laborok anyaga otthoni feldolgozásra is alkalmas, így az órarendi időpontban lévő tantermi labor ehhez kapcsolódó konzultációként szolgál. A konzultáción történő részvétel ezen laboroknál előzetes jelentkezéshez köthető a megfelelő oktatói gárda biztosításának érdekében. Ezen laborok a következőek:

   

  o   MongoDB adatbázis használata

  o   Entity Framework programozása

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   

  - A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés az Adatvezérelt rendszerek c. tárgy megfelelő anyagai, ill. kiadott segédletek alapján.

  - A mérések során, amennyiben az részvételhez kötött, a mérés kezdetén időben történő megjelenés és a feladatok megoldása a laborvezető utasításai és a kiadott segédletek alapján.

  - Az otthon elvégezhető mérések esetében a feladatok önálló megoldása a segédlet alapján. Az ily módon elvégzett feladatok során annak bizonyítására, hogy a hallgató a feladatot önmaga végezte el, az oktató meghatározhat olyan követelményeket, amelyet bizonyítják a hallgató önálló munkavégzését. Ilyen lehet például: a munka folyamatának dokumentálása képernyőképekkel; rendszeres Git commit annak bizonyítására, hogy a munka inkrementálisan került kidolgozásra; avagy hasonló módszer. Amennyiben a hallgató beadott anyaga nem teljesíti ezen kritériumokat, az oktató a hallgatót ellenőrző mérésre berendelheti. Az órarendi keretek között szervezett ellenőrző mérés során az otthonihoz hasonló feladatot kell a hallgatónak számítógéptermi laborban megoldania.

  - A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az mérést követő pár napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A pontos határidő meghatározása a laborvezető joga a körülmények figyelembevételével.

  - Minden mérést külön jeggyel értékelünk. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek összege osztva a félévben rendezett mérések számával, ahol az el nem végzett mérés jegye elégtelennek számít.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A részvételhez kötött és elmulasztott mérések a félév során folyamatosan pótolhatóak előzetes egyeztetés és terem kapacitás szerint. A határidőig le nem adott mérések nem pótolhatóak.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a laborvezetővel egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A félév során kiadott mérési segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Jegyzőkönyv elkészítése

  34

  Összesen

  90

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kővári Bence

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr Mezei Gergely

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Simon Gábor

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Minden labor témakör esetében van egy külön, az IMSc részeként megoldható pluszfeladat, ami az adott mérés tematikájához kapcsolódik, de további önálló munkát igényel. A feladat a laborfoglalkozás keretein belül oldható meg. 

  IMSc pontozás

  A témakörökhöz külön IMSc feladatok tartozhatnak. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.