Alkalmazásfejlesztési környezetek

A tantárgy angol neve: Application Development Environments

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Rendszertervezés szakirány     

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUAC04 6 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUAC04
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csorba Kristóf

docens

AUT

Bányász Gábor

tanársegéd

AUT

Filep Szabolcs

tanársegéd

AUT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

C++ és objektum orientált szoftverfejlesztési alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) )

VAGY Training.code=("5NAA8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat az eszközöket, melyek a programozási alapismereteken túl a nagyobb szoftverfejlesztési projektek esetében szükségesek. Ide tartoznak a verziókezelés, a magas szintű osztálykönyvtárak, valamint az egyes környezetek sajátosságai. A tantárgy részletesen bemutatja a platformfüggetlen Qt osztálykönyvtárat és fejlesztő környezetet, a Java hardverközelibb fejlesztésekhez jól használható részeit, kiemelve a szerver oldali, backend szolgáltatásokat, valamint az alacsonyabb szintű, Linux alapú szoftverfejlesztés módszereit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások alábbi témákat érintik, míg a gyakorlatok célja az előadáson hallottak gyakorlati elmélyítése.

Hét

Előadás

Gyakorlat

1

Bevezető, követelmények ismertetése, kedvcsináló és a tematika áttekintése.

Qt fejlesztő környezetének bemutatása élőben (hallgatók követhetik saját gépen). Toolchain, debug funkciók, debug és release fordítás különbségei

2

QObject, signals and slots, Meta-object compiler

-

3

QML alapok, QRC mechanizmus (demó)

QML és C++ oldal adatkapcsolata, konkrét példán demózva

4

Kommunikáció Qt alatt: QDataBuffer, QSocket, streamek

-

5

Webes kérések, REST API hívása (demó centrikusan)

Ismerkedés a Linux rendszerrel (fájlrendszer, parancsok, jogosultságok)

6

Linux alapok (shell, felépítés, indulás folyamata, csomagkezelők)

-

7

Beágyazott Linux rendszer készítése Röviden busybox, Buildroot, OpenEmbedded. Részletesen Yocto Project használata.

Yocto Project (SDK Qt fejlesztéshez, keresztfordítás, recept Qt alkalmazásokhoz). Alacsony szintű állománykezelő függvények.

8

Alacsony szintű állománykezelő függvények. Kernel modulok.

-

9

Egyszerű GPIO, I2C és SPI driverek.

Java áttekintés

10

JPA, tranzakciók

-

11

Spring framework

IoC, adatkezelés

12

MVC

-

13

Spring REST, Security

Esettanulmány

 

Amennyiben az ünnepek mellett ennél több óra van a félévben, a végén további konkrét esettanulmányok (Yocto Project, Quadrocopter fejlesztés eszköztára) bemutatásával egészül ki a tematika. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Hetente 2 óra előadás, hetente 1 óra gyakorlat.

10. Követelmények

a. Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését egy a szorgalmi időszakban elkészítendő házi feladattal ellenőrizzük.

b. A félév végi aláírás feltétele a legalább elégséges házi feladat.

 

c. A házi feladat 40%-ban, a vizsga 60%-ban számít az érdemjegybe.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat késedelmes leadására a hatályos TVSZ szerint, a pótlási időszakban van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval való megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tantárgy weboldalán található oktatási segédanyagok.

Scott Chacon: Pro Git, Apress, 2009, http://git-scm.com/book14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Félévközi készülés előadásokra

7

Félévközi készülés gyakorlatokra

7

Házi feladat kidolgozás, dokumentálás és bemutatás

32

Vizsgafelkészülés

32

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csorba Kristóf

docens

AUT

Bányász Gábor

tanársegéd

AUT

Filep Szabolcs

tanársegéd

AUT