Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazásfejlesztési környezetek

  A tantárgy angol neve: Application Development Environments

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Rendszertervezés szakirány     

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC04 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csorba Kristóf,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUAC04
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csorba Kristóf

  docens

  AUT

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  AUT

  Filep Szabolcs

  tanársegéd

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  C++ és objektum orientált szoftverfejlesztési alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal azokat az eszközöket, melyek a programozási alapismereteken túl a nagyobb szoftverfejlesztési projektek esetében szükségesek. Ide tartoznak a verziókezelés, a magas szintű osztálykönyvtárak, valamint az egyes környezetek sajátosságai. A tantárgy részletesen bemutatja a platformfüggetlen Qt osztálykönyvtárat és fejlesztő környezetet, a Java hardverközelibb fejlesztésekhez jól használható részeit, kiemelve a szerver oldali, backend szolgáltatásokat, valamint az alacsonyabb szintű, Linux alapú szoftverfejlesztés módszereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások alábbi témákat érintik, míg a gyakorlatok célja az előadáson hallottak gyakorlati elmélyítése.

  Hét

  Előadás

  Gyakorlat

  1

  Bevezető, követelmények ismertetése, kedvcsináló és a tematika áttekintése.

  Qt fejlesztő környezetének bemutatása élőben (hallgatók követhetik saját gépen). Toolchain, debug funkciók, debug és release fordítás különbségei

  2

  QObject, signals and slots, Meta-object compiler

  -

  3

  QML alapok, QRC mechanizmus (demó)

  QML és C++ oldal adatkapcsolata, konkrét példán demózva

  4

  Kommunikáció Qt alatt: QDataBuffer, QSocket, streamek

  -

  5

  Webes kérések, REST API hívása (demó centrikusan)

  Ismerkedés a Linux rendszerrel (fájlrendszer, parancsok, jogosultságok)

  6

  Linux alapok (shell, felépítés, indulás folyamata, csomagkezelők)

  -

  7

  Beágyazott Linux rendszer készítése Röviden busybox, Buildroot, OpenEmbedded. Részletesen Yocto Project használata.

  Yocto Project (SDK Qt fejlesztéshez, keresztfordítás, recept Qt alkalmazásokhoz). Alacsony szintű állománykezelő függvények.

  8

  Alacsony szintű állománykezelő függvények. Kernel modulok.

  -

  9

  Egyszerű GPIO, I2C és SPI driverek.

  Java áttekintés

  10

  JPA, tranzakciók

  -

  11

  Spring framework

  IoC, adatkezelés

  12

  MVC

  -

  13

  Spring REST, Security

  Esettanulmány

   

  Amennyiben az ünnepek mellett ennél több óra van a félévben, a végén további konkrét esettanulmányok (Yocto Project, Quadrocopter fejlesztés eszköztára) bemutatásával egészül ki a tematika. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hetente 2 óra előadás, hetente 1 óra gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését egy a szorgalmi időszakban elkészítendő házi feladattal ellenőrizzük.

  b. A félév végi aláírás feltétele a legalább elégséges házi feladat.

   

  c. A házi feladat 40%-ban, a vizsga 60%-ban számít az érdemjegybe.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat késedelmes leadására a hatályos TVSZ szerint, a pótlási időszakban van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tantárgy weboldalán található oktatási segédanyagok.

  Scott Chacon: Pro Git, Apress, 2009, http://git-scm.com/book  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Félévközi készülés előadásokra

  7

  Félévközi készülés gyakorlatokra

  7

  Házi feladat kidolgozás, dokumentálás és bemutatás

  32

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csorba Kristóf

  docens

  AUT

  Bányász Gábor

  tanársegéd

  AUT

  Filep Szabolcs

  tanársegéd

  AUT