Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatvezérelt rendszerek

  A tantárgy angol neve: Data-driven Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak, BSc képzés
  Szoftverfejlesztés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUAC01 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUAC01
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Imre Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftvertechnikák, Adatbázisok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AMINszoftfejlAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINszoftfejlMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIszoft", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8")

  VAGY EgyenCsoportTagja("Szoftverfejlesztés MIT") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUA369" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUA369", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Ajánlott tárgyak: Szoftvertechnikák, Adatbázisok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal az adatvezérelt rendszerek fejlesztése során leggyakrabban használt kiszolgáló oldali megoldásokat. A tárgy keretében a hallgatók jártasságot szereznek adatbázisokra épülő rendszerek megvalósításában, elsajátítják az adatrétegben és az üzleti logikai rétegben alkalmazott tipikus módszereket és eljárásokat. A tárgy ismerteti a különböző adatbázis-kezelő szerverek felépítését, működését és programozását. Továbbá bemutatja azon eljárásokat és megoldásokat, melyek segítségével az alkalmazott adatbázis platform elérhető és hatékonyan kezelhető az üzleti logikai komponensekben.

   

  Megszerezhető készségek, képességek:

  A tantárgy elvégzése során a hallgatók megismerkednek az iparban használatos és legelterjedtebb adatbázis-motorok (MS SQL Server, Oracle Server) felépítésével és működésével, hatékony SQL lekérdezések összeállításával és optimalizálásával, tranzakciók, zárolások, izolációs szintek jelentőségével és használatával, adatbázisok szerver oldali programozási lehetőségeivel (tárolt eljárások, triggerek készítése). Bemutatásra kerül az adathozzáférés során használt különböző osztálykönyvtárak (pl.: JDBC, ADO.NET) szerepe és felépítése, valamint az iparban használatos ORM keretrendszerek (pl.: JPA, Entity Framework). A tárgy ismerteti a kiszolgáló oldali objektumok sorosításával kapcsolatos szabványokat (XML, JSON), valamint az objektumok elérése során használt különböző protokollokat (Web Service, REST).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Hét

  Előadás anyaga

  1

  Bevezetés, többrétegű architektúrák, adatréteg alapjai

  2

  Adatbázis-kezelő szerverek architektúrális felépítése, Tranzakciókezelés adatbázis-kezelő rendszerekben, MS SQL és Oracle szerver sajátosságai

  3

  Haladó SQL nyelvi elemek és platformfüggő sajátosságok

  4

  Oracle Server programozása

  5

  MS SQL Server programozása

  6

  Lekérdezések végrehajtása és hatékonysága Oracle Serveren és MS SQL Serveren

  7

  Adat szótárak MS SQL és Oracle Server platformon, XML dokumentumok kezelése és előállítása relációs adatbázisból 

  8

  Adatelérési osztálykönyvtárak, OR leképzés

  9

  Objektum relációs keretrendszerek: Linq, Entity Framework

  10

  Objektum relációs keretrendszerek: JPA, QueryDSL

  11

  JavaEE, Spring, SpringData 

  12

  Objektumok sorosítása: JSON és XML alapú objektum leírások

  13

  Adatelérés többrétegű alkalmazásokban 1: WCF

  14

  Adatelérés többrétegű alkalmazásokban 2: Web service-ek és REST API-k használata 


  Számítógéptermi gyakorlatokon az aktuális előadások anyagára épülő feladatok kerülnek megoldásra:

  Gyakorlat

  Gyakorlat anyaga

  1

  Tranzakciók alaptulajdonsági, platform specifikus sajátosságok vizsgálata Oracle Serveren és MS SQL Serveren

  2

  Bevezetés az Oracle Server programozásába: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok használata

  3

  Bevezetés az MS SQL Server programozásába: egyszerű tárolt eljárások és triggerek készítése, kivételek kezelése, kurzorok használata

  4

  Adat szótárak használata

  5

  Objektum relációs leképzés: Entity Framework használata

  6

  Többrétegű alkalmazások készítése web service-ek használatával 


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  1.   Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak során 1 alkalommal, íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

  2.   A gyakorlást a gyakorlatokon elvégzett feladatok biztosítják. A gyakorlati foglalkozásokon végig jelen kell lenni, és az oktatóval együtt kell dolgozni. 

  A félév végi aláírás feltételei:

  o    a nagy zárthelyi dolgozat eléri az elégséges (2) szintet, és

  o    a hallgató a gyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz 14.§ (3) szerint megengedett mértéket).

   A vizsgaidőszakban:

   

  írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban tartott pótzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírásával pótolható. A zárhelyi ezt követően a pótlási héten pótolható a TVSZ szerint (anyaga megegyezik a zárthelyi anyagával).

  A vizsgák a TVSZ-nek megfelelően pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint az előadóval és a gyakorlatvezetővel egyeztetve. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         Leonard Lobel and Andrew Brust: Programming Microsoft SQL Server 2012, Microsoft Press, ISBN: 978-0735658226

  ·         Rick Greenwald, Robert Stackowiak and Jonathan Stern: Oracle Essentials: Oracle Database 12c, O'Reilly Media, ISBN: 978-1449343033

  ·         Bob Bryla and Kevin Loney: Oracle Database 12c The Complete Reference, Oracle Press, ISBN: 978-0071801751

  ·         Christian Nagel, Jay Glynn and Morgan Skinner: Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1, Wrox, ISBN: 978-1118833032

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra6
  Készülés gyakorlatokra10
  Készülés zárthelyire16
  Önálló tananyag-feldolgozás10
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dudás Ákos

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kovács Ferenc

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Benedek Zoltán

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Imre Gábor

  tanársegéd

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Lengyel László

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Az emelt szintű ismeretek elsajátítását a számítógéptermi gyakorlatok során emelt szintű foglalkozások és önálló feladatok segítik.

  Az emelt szintű gyakorlati foglalkozásokon a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megoldását teszi lehetővé.

  IMSc pontozás

  A tárgyból 20 IMSc pont szerezhető.

  Sikeresen megoldott többletfeladatokkal a nagyzárthelyin 5 pont, a vizsgán 5 pont, félév során kiadott önálló szorgalmi feladatok megoldásával további 10 pont szerezhető.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.