Informatikai technológiák laboratórium 2.

A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-Informatikus Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA425 7 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rövidné Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. László ZoltánadjunktusIIT
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
Dr. Majzik IstvándocensMIT
Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
Dr. Lengyel LászlóAdjunktusAUT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIszoft", _)

VAGY Training.Code=("5NAA8") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

 

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód       Cím

 
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

§        Szerializálás. Naív megoldások, Serializable interfész, transient, static, stb.

§        Hybernate, Objectstore

§        RMI. Naming, Remote, UnicastRemoteObject, bytecode átvitel automatikusan.

§        Felhasználó identitás menedzsment (központi felhasználói életciklus kezelés, felhasz­nálói hozzáférés követés a hozzáférési jogosultságok módszeres megfigyeléséhez egységes házirend-megfelelőségi jelentésekkel, jelentések készítése a hozzáférési jogosultságokról és a rendszereseményekről)

§        Adattárolás menedzsment (háttértárak virtualizáción alapuló kezelése, a folyamatosan keletkező adatok költséghatékony tárolása illetve biztonsági másolatok készítése, az adatok és másolatok életciklusának automatikus kezelése)

§        Szolgáltatási szint menedzsment (szolgáltatási szint szerződések (SLA) betartásához szükséges tevékenységek: az éles rendszerben a szerződésben tárgyalt minőségi jellemzők statisztikai alakulásának, a tényleges aktuális szolgáltatási minőségnek illetve a minőségi jellemzők időbeli alakulásának automatizált követése)

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Vékony kliens fejlesztése

o      ASP.NET

o      Megjelenítési réteg tervezési kérdései

o      Lokalizáció, internacionalizáció

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Mobil kliens fejlesztése

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – SQL Reporting Services

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

10. Követelmények
a. A szorgalmi időszakban:

- A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

- A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

- Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.


 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        http://www.progress.com/objectstore/index.ssp

·        http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp

·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

·        Charaf Hassan et al: Symbian alapú szoftverfejlesztés, SZAK kiadó

·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. László ZoltánadjunktusIIT
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
Dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárMIT
Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
Kovács FerencTanársegédAUT
Dr. Lengyel LászlóAdjunktusAUT