Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai technológiák laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-Informatikus Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA425 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bogárdi-Mészöly Ágnes,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. László ZoltánadjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
  Dr. Majzik IstvándocensMIT
  Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
  Dr. Lengyel LászlóAdjunktusAUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIszoft", _)

  VAGY Training.Code=("5NAA8") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAD00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód       Cím

   
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  §        Szerializálás. Naív megoldások, Serializable interfész, transient, static, stb.

  §        Hybernate, Objectstore

  §        RMI. Naming, Remote, UnicastRemoteObject, bytecode átvitel automatikusan.

  §        Felhasználó identitás menedzsment (központi felhasználói életciklus kezelés, felhasz­nálói hozzáférés követés a hozzáférési jogosultságok módszeres megfigyeléséhez egységes házirend-megfelelőségi jelentésekkel, jelentések készítése a hozzáférési jogosultságokról és a rendszereseményekről)

  §        Adattárolás menedzsment (háttértárak virtualizáción alapuló kezelése, a folyamatosan keletkező adatok költséghatékony tárolása illetve biztonsági másolatok készítése, az adatok és másolatok életciklusának automatikus kezelése)

  §        Szolgáltatási szint menedzsment (szolgáltatási szint szerződések (SLA) betartásához szükséges tevékenységek: az éles rendszerben a szerződésben tárgyalt minőségi jellemzők statisztikai alakulásának, a tényleges aktuális szolgáltatási minőségnek illetve a minőségi jellemzők időbeli alakulásának automatizált követése)

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Vékony kliens fejlesztése

  o      ASP.NET

  o      Megjelenítési réteg tervezési kérdései

  o      Lokalizáció, internacionalizáció

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Mobil kliens fejlesztése

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – SQL Reporting Services

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban:

  - A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

  - A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

  - Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

  b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.


   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        http://www.progress.com/objectstore/index.ssp

  ·        http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp

  ·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

  ·        Charaf Hassan et al: Symbian alapú szoftverfejlesztés, SZAK kiadó

  ·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. László ZoltánadjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
  Dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárMIT
  Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
  Kovács FerencTanársegédAUT
  Dr. Lengyel LászlóAdjunktusAUT