Informatikai technológiák laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus alapszak   
Informatikai technológiák szakirány   
Szoftverfejlesztés ágazat   

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA372 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. László ZoltánAdjunktusIIT
Dr. Goldschmidt BalázsAdjunktusIIT
Dr. Majzik IstvánDocensMIT
Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
Kovács FerencTanársegédAUT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIszoft", _)
VAGY Training.code=("5NAA8") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIAUAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

§        Eclipse, CVS, Subversion

§        Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set, HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.

§        XML. Java beépített XML támogatása. JAXP, SAX.

§        Swing grafika. JList, JComboBox, JTable, stb

§        Virtuális gépek teljesítmény vizsgálata (különféle virtualizációs megoldások közötti különbségek bemutatása mellett a virtuális és a valós környezetben való futtatás erőforrásigényének összehasonlító vizsgálata)

§        Munkaállomások távoli felügyelete (a futtató platformok biztonsági és diagnosztikai jellegű költséghatékony és folyamatos felügyelete)

§        Konfiguráció menedzsment (nagyszámú, folyamatosan változó komponensből álló infrastruktúra konfigurációjának nyomon követése, pillanatnyi állapot teljes és részletes felmérése és dokumentálása (infrastruktúra modell), a változások folyamatos és naprakész követése, az aktuális konfigurációból adódó függőségek vizsgálható­ságának biztosítása)

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver oldali programozás

o      Microsoft SQL Server és Oracle adatbáziskezelő-rendszerek megismerése

o      A séma és a hozzá kapcsolódó feladat alapos megismerése alapján tárolt eljárások és triggerek tervezése

o      A megtervezett tárolt eljárások és triggerek elkészítése, kipróbálása adott adatbáziskezelő-rendszeren

o      XML alapú lekérdezés, eredmények XML-be mentése

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens oldali adatelérés

o      Vastag kliens fejlesztése

o      adatelérés (ADO.NET, Oracle Objects for .NET

o      Egyszerű adatelérés (statement használata, bind használata, SQL injection)

o      Az előző laboron megírt eljárások meghívása, alkalmazása

o      Eredményhalmaz megjelenítése

§        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – Lekérdezés optimalizálás

o      Indexek használata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium.

10. Követelmények
a. A szorgalmi időszakban:

- A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

- A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

- Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.


 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN-10 0321288157

·        http://www.eclispe.org

·        http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

·        Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, oktatási segédlet

·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés60
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. László ZoltánAdjunktusIIT
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
Dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárMIT
Dr. Iváncsy RenátaAdjuntusAUT
Kovács FerenctanársegédAUT