Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai technológiák laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus alapszak   
  Informatikai technológiák szakirány   
  Szoftverfejlesztés ágazat   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA372 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. László ZoltánAdjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsAdjunktusIIT
  Dr. Majzik IstvánDocensMIT
  Dr. Iváncsy RenátaAdjunktusAUT
  Kovács FerencTanársegédAUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIszoft", _)
  VAGY Training.code=("5NAA8") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIAUAC09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAC09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  §        Eclipse, CVS, Subversion

  §        Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set, HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.

  §        XML. Java beépített XML támogatása. JAXP, SAX.

  §        Swing grafika. JList, JComboBox, JTable, stb

  §        Virtuális gépek teljesítmény vizsgálata (különféle virtualizációs megoldások közötti különbségek bemutatása mellett a virtuális és a valós környezetben való futtatás erőforrásigényének összehasonlító vizsgálata)

  §        Munkaállomások távoli felügyelete (a futtató platformok biztonsági és diagnosztikai jellegű költséghatékony és folyamatos felügyelete)

  §        Konfiguráció menedzsment (nagyszámú, folyamatosan változó komponensből álló infrastruktúra konfigurációjának nyomon követése, pillanatnyi állapot teljes és részletes felmérése és dokumentálása (infrastruktúra modell), a változások folyamatos és naprakész követése, az aktuális konfigurációból adódó függőségek vizsgálható­ságának biztosítása)

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver oldali programozás

  o      Microsoft SQL Server és Oracle adatbáziskezelő-rendszerek megismerése

  o      A séma és a hozzá kapcsolódó feladat alapos megismerése alapján tárolt eljárások és triggerek tervezése

  o      A megtervezett tárolt eljárások és triggerek elkészítése, kipróbálása adott adatbáziskezelő-rendszeren

  o      XML alapú lekérdezés, eredmények XML-be mentése

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens oldali adatelérés

  o      Vastag kliens fejlesztése

  o      adatelérés (ADO.NET, Oracle Objects for .NET

  o      Egyszerű adatelérés (statement használata, bind használata, SQL injection)

  o      Az előző laboron megírt eljárások meghívása, alkalmazása

  o      Eredményhalmaz megjelenítése

  §        Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – Lekérdezés optimalizálás

  o      Indexek használata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban:

  - A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.

  - A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.

  - Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

  b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.


   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN-10 0321288157

  ·        http://www.eclispe.org

  ·        http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

  ·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

  ·        Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, oktatási segédlet

  ·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. László ZoltánAdjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
  Dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárMIT
  Dr. Iváncsy RenátaAdjuntusAUT
  Kovács FerenctanársegédAUT