Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése

A tantárgy angol neve: Developing Data-driven Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök-informatikus alapszak   
Informatikai technológiák szakirány   

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA369 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Ákos,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Iváncsy RenátaEgyetemi adjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Kovács FerencTanársegédAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozás alapjai 1-2, Szoftvertechnikák, Adatbázisok

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIszoft", _)

VAGY Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Szoftvertechnikák, Adatbázisok

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az adatvezérelt alkalmazások fejlesztésének különböző aspektusaival. A tárgy keretében a hallgatók jártasságot szereznek adatbázisra épülő adatcentrikus, komplex rendszerek megvalósításában, megismerik az alkalmazott módszereket és technológiákat az adatrétegtől kiindulva a megjelenítési réteggel bezárólag.

8. Megszerezhető készségek, képességek:

A tantárgy elvégzése során a hallgatók elsajátítják az iparban használatos és legelterjedtebb adatbázis-motorok felépítésével és működésével, hatékony adatbázis-lekérdezések összeállításával és optimalizálásával, tranzakciók, zárolások, izolációs szintek jelentőségével és használatával, adatbázisok szerveroldali programozási lehetőségeivel (tárolt eljárások, stb.), továbbá az elosztott, nagy megbízhatóságú adatbázis-rendszerek tervezésével és működésével kapcsolatos alapvető ismereteket. Az adatbázisokhoz kapcsolódó klienstechnológiák tárgyalása során ismertetésre kerülnek az alábbi technikák:

 • különböző adathozzáférési osztálykönyvtárak használata,
 • többrétegű architektúrák adatkezelési kérdései,
 • kliensoldali alkalmazásfejlesztés során használt technológiák,
 • adatkötés,
 • automatikus űrlapgenerálás,
 • jelentések készítése.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Általános bevezető az adatbázisok világába, minden adatbáziskezelő-rendszerre jellemző fő tulajdonságok ismertetése. Szabványosság kérdése az adatbázisok viláhában.
 • Az iparban legelterjedtebb adatbázis-motorok megismerése.
  • Az alapvető felépítés és működés ismertetése
  • Szerver oldali programozási lehetőségek (tárolt eljárások, triggerek, egyéb, rendszer specifikus eszközök használata)
  • Migrálás kérdései.
 • Tranzakció kezelés. Elméleti áttekintés: zárolások, izolációs szintek. A vizsgált adatbáziskezelő-rendszerek speciális tranzakció kezelési tulajdonságainak ismertetése.
 • Adatbázisok teljesítményoptimalizálási kérdései.
  • Lekérdezések optimalizálása
  • Elosztott adatbáziskezelő-rendszerek alkalmazása, előnyei, hátrányai.
 • Többrétegű alkalmazásfejlesztés az adattól a megjelenítési rétegig.
  • Az egyes rétegek jelentőségének, és működésének bemutatása.
  • Az egyes rétegek terhelhetőségének vizsgálata teljesítmény szempontjából (mikor érdemes adatbázis oldalon programozni, mikor az üzleti logikai rétegben)
 • Adatbázis-elérési technológiák (ODBC, JDBC, ADO.NET)  és fő jellemzőik. XML-alapú adatkezelés.
 • Köztes rétegek fejlesztési kérdései.
 • Kliensoldali alkalmazásfejlesztés.
  • Vékony, vastag és mobilkliensek fejlesztési kérdései.
 • Egy esettanulmányon keresztül egy adatvezérelt informatikai rendszer fejlesztésének bemutatása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, laboratóriumi gyakorlatok

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

(1) Az ismeretek átfogó és részletes áttekintését a szorgalmi időszak alatt 1 alkalommal, az évfolyam terhelési táblázata szerinti időpontban íratott nagy zárthelyivel mérjük, valamint

(2) A gyakorlást a gyakorlatokon elvégzett feladatok biztosítják, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és beadni.  

A félév elismerését jelentő félév végi jegy megszerzésére akkor van lehetőség, ha

  • a hallgató legalább 5 gyakorlat jegyzőkönyvét, valamint a hozzá tartozó programot  futtatható állapotában, forráskód mellékelésével, határidőre beadott, valamint értékelésének átlaga eléri az elégséges (2) szintet
  • a hallgató a gyakorlatokat rendszeresen látogatta (hiányzása nem haladja meg a TVSz 13.§ (8) szerint megengedett mértéket).
 

A fenti 2 feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén a félév végi jegy elégtelen /TVSz 13.§ (5a)/. Amennyiben a fenti 2 feltétel teljesül, a félév végi jegy kialakítása a következő:

A jegyzőkönyvekre adott értékelést és a ZH eredményét 40 %-ban számoljuk a vizsgajegybe.

b.       A vizsga időszakban:

          Írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek

·        Elégtelen nagy zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.

·        Elégtelen (pót)zárthelyi és/vagy elégtelen jegyzőkönyv átlag esetén a félév végi jegy a pótlási héten – a  TVSz 13.§ (5) előírási alapján – ismételt vizsga jelleggel, az egész félév anyagát felölelő beszámoló dolgozattal szerezhető meg.

·        Elégtelen vizsga a TVSz szerint pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint előadóval egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése elektronikus jegyzet, szerzők: Alkalmazott Informatika csoport

-  Internet címek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire40
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen140
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Charaf Hassanegyetemi docensAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
Dr. Iváncsy RenátaadjunktusAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
Dr. Lengyel LászlóadjunktusAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
Benedek ZoltántanársegédAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
Kovács FerencTanársegédAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék
Balássy Györgytanszéki mérnökAutomatizálási és Alkal­ma­zott Infor­ma­tikai Tanszék