Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatics 2

  A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Informatika 2

  Last updated: 2011. február 3.

  Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest
  Fakultät für Elektrotechnik und Informatik
  TantárgykódSzemeszterKövetelményekKreditTantárgyfélév
  VIAUA20343/2/0/v51/1
  Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
  VIAUA203 4 3/2/0/v 5 1/1
  3. Course coordinator and department Dr. Vajk István,
  4. Instructors
  Név:Beosztás:Tanszék:
  Dávid ZoltánDoktoranduszAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai
  Csorba KristófDoktoranduszAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai
  Kővári BenceDoktoranduszAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai
  6. Pre-requisites
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIA107" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIA107", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUAA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUAA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUAA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY Alairas("BMEVIAUA203", _)
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIET1017" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIAUA116", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUA116", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUAA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIAUAA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMH1507", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGVBSC", ahol a Ciklus = "2007/08/1"))

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUAB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Programozás alapjai 2
  7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása az alábbi területen: számítógép hálózatok, adatbázis-kezelés, programozás-elmélet, számítástudomány, valamint az elméletben tanultak alátámasztására és bemutatására gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása számítógéphálózatok és adatbáziskezelés témaköréből.

  Az Informatika 2. tárgyban folyó képzés elsődleges célja a hallgatók megismertetése a számítógépes hálózatok, az adatbázis kezelés és a formális nyelvek legfontosabb ismereteivel, ami a későbbiekben hasznosan segítheti a továbbhaladásukat valamint a villamosmérnöki tevékenységüket.

  A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekkel a hallgatók képesek kell legyenek

  ˇ egyszerűbb hálózati rendszerek kezelésére, elemzésére, az itt felmerülő problémák kezelésére,
  ˇ egyszerűbb adatbáziskezelő rendszerek tervezésére, használatára,

  ˇ egyszerűbb ember-számítógép valamint számítógép-számítógép kapcsolatok szisztematikus definiálására és megvalósítására.

  A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók a képzés során a számítógépes laborban komplex feladatokat oldanak meg.

  A képzési célok teljesíthetősége olyan tananyagot és infrastruktúrát feltételez, amely – a felkészülést is segítő rendelkezésre állással - rendszerezett gyakorlati ismeretek megszerzését teszi lehetővé a hallgatók számára.

  8. Synopsis Computernetzwerke              Grundbegriffe: Datenübertragung, Computernetzwerk, Host, Terminal, front-end Prozessor              Open systems, ISO-OSI Modell, Protokollen              Bitübertragungsschicht: Übertragungsmöglichkeiten in Form Signalen usw.              Sicherungsschicht:, versciedene Topologien, , Flusskontrolle              Vermittlungsschicht: Wegesuche (Routing), Transport-Kontrolle              Transportschicht: Leitungs- und Paketorientierte Verbindungen              Sitzungsschicht: Steuerung logischer Verbindungen, Dienste  der OSI Sitzungsschicht              Darstellungsschicht: Dienste  der OSI Darstellungsschicht              Anwendungsschicht: Dienste und Protokollen der OSI Anwendungsschicht.              Netzwerkmanagement              Entwicklungsrichtungen Datenbankeinsatz              Grundbegriffe der Datenbanken              Datensicherheit, -integrität, -synchronität              Mehrbenutzerfähigkeit              Datenbankmodelle: Netzwerkartig, hierarchisch und relational              Enitäten und Relationen              Relationale Algebra              Datenbankschema              Normalformen              Sichten              Einführung in SQL, Datenabfrage und –manipulation              Transaktionen              Berechtigungssteuerung Einführung in die thoretische Informatik              Grundbegriffe der vormale Sprachen              Chomsky Klassen formaler Grammatiken              Reguläre  Sprachen und Endlicher Automaten              Kontextfreie Sprachen und inhre Normalformen, Transformationen              LL(k) Sprachen              Aufbau der Übersätzern              Grundbegriffe der Programmierung              Objekt-orientierte Programmierung
  9. Method of instruction

  Heti 3 óra előadás,  1 óra gyakorlat az előadásokhoz szervesen kapcsolódva, valamint kéthetente 2 óra számítógépes gyakorlat

  10. Assessment

  a. A szorgalmi időszakban:

  Zárthelyi dolgozat:

  A félévben 1 db nagyzárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók (javasolt időpontja a 10. oktatási hét) és 7 számítógépes gyakorlatot kell elvégezni..

  A félévvégi aláírás feltétele:

  A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése és a számítógépes gyakorlatokból legalább 5 sikeres elvégzése. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén ennek sikeres pótlása

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga módja:

   A vizsga írásbeli. A vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

   A vizsgaosztályzat kialakítása:

   A vizsgaosztályzat a vizsgán elért eredmény(70%), a félévközi nagy ZH (20%) és a legjobb 5 gyarorlat eredményétől (10%) függ.

   Kreditpontok:

   A tárgyból az kapja meg az előírt kreditpontokat, aki sikeres vizsgát tett.

  3. Elővizsga:
  13. References, textbooks and resources J. D. Ullman: Principles of Database SystemsHalassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai.Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv.C. J. Date: An Introduction to Database Systems - Addison-Wesley PC. Inc., 199O.A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Novotrade Kiadó, Budapest, 1992.Bach I: Számítástechnikai nyelvészet. Jegyzetkiadó, 1991. (szám:55006)D. A. Watt: Programming Language Concepts and Paradigms. Prentice Hall Inc., 1990.
  14. Required learning hours and assignment
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. Syllabus prepared by
  Név:Beosztás:Tanszék:
  Dr. Vajk IstvánDocensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai
  Dr. Iváncsy SzabolcsAdjunktusAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai