Elektronika a terméktervezésben

A tantárgy angol neve: Electronics in Product Design

Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Terméktervező szak

BSc képzés

Kötelezően választható
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA077   2/1/1/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Glöckner György

adjunktus

BME AAI

Zabán Károly

Tanszéki mérnök

BME AAI

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: Analízis, Laplace - transzformáció

            Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező: BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
Ajánlott:  BMEVIAUA008 Elektromechanika

7. A tantárgy célkitűzése

Olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

 • Analóg és digitális elektronikai eszközöket alkalmazó gépészeti rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
 • egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások

Analóg elektronika

 1. Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek.
 2. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.
 3. Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzõi: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.
 4. Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele.
 5. Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő.
 6. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.
 7. Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.
 8. Digitális technika és elektronika:  Számrendszerek, kódolás, kódrendszerek. Boole algebra.
 9. Kombinációs hálózatok: függvények, minimalizálás
 10. Logikai függvények megvalósítása, Összetettebb kombinációs hálóüzatok
 11. Kombinációs hálózatok átmeneti állapotai.. Sorrendi hálózatok: működés.
 12. Bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter. Speciális szinkron sorrendi hálózatok tervezése.
 13. Áramköri logikák, kapcsolástechnikák.
 14. Integrált árankörök megvalósítása: gyártástechnológia. Katalógus és alkalmazás specifikus integrált áramkörök. Programozható áramkörök.

 

Laborok és Gyakorlatok:

A gyakorlatokon az előadások anyagának konkrét példákon történő feldolgozása folyik, laboratóriumi gyakorlaton szimulációs programok használatával.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat és laboratóriumi foglalkozás.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: a részvétel a méréseken kötelező.

b.             A vizsgaidőszakban:

A félév lezárásának módja írásbeli vizsga. Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy.
Szóbelin: a rontás kockázatával az írásbelin szerzett jegy javítható.

Érdemjegy megajánlás:

0-31 pont: elégtelen (1), nem szóbelizhet

32-39 pont: elégtelen (1), szóbelizhet az elégségesért

40-55 pont: elégséges (2)

56-70 pont: közepes (3)

71-85 pont: jó (4)

86- 100 pont: jeles (5)

11. Pótlási lehetőségek Elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten
12. Konzultációs lehetőségek

Vizsga előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

          Kötelező irodalom:

          Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

          Tankönyvkiadó, 1990.

          Dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika

          Elektronikus jegyzet (letölthető)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés laborokra

24

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

Adjunktus

BME AAI

Zabán Károly

Tanszéki mérnök

BME AAI

Dr. Rakos Balázs

Docens

BME AAI