Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika a terméktervezésben

  A tantárgy angol neve: Electronics in Product Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Terméktervező szak

  BSc képzés

  Kötelezően választható
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA077   2/1/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Glöckner György

  adjunktus

  BME AAI

  Zabán Károly

  Tanszéki mérnök

  BME AAI

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Laplace - transzformáció

              Elektrotechnika: elektrotechnikai és elektronikai alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező: BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  Ajánlott:  BMEVIAUA008 Elektromechanika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan szintű elektronikai ismeretek nyújtása, hogy a hallgató a tanultak alapján képes legyen:

  • Analóg és digitális elektronikai eszközöket alkalmazó gépészeti rendszerek megismerésére műszaki leírás, működő berendezés alapján
  • egyszerű elektronikus berendezések specifikálására, funkcionális bevizsgálására, elsősorban vegyes szakképzettségű munkacsoportban
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  Analóg elektronika

  1. Bevezetés: az elektronika helye a gépészeti konstrukciókban. Előnyök: pontosság, biztonság, sebesség, méret, energiafelhasználás, funkcionalitás, stb. Az elektronika eszközkészlete: lineáris elemek.
  2. Nemlineáris elemek, érzékelők. Mikroelektronikai elemek: félvezető eszközök felépítése és működése, helyettesítő kapcsolások.
  3. Erősítő: fogalma, szerepe az analóg jelfeldolgozásban. Munkapont beállítás, hőmérsékleti stabilitás. Az erősítő jellemzõi: kisjelű erősítés, be- és kimeneti impedanciák, linearitás, jelszintek, frekvenciatartomány.
  4. Visszacsatolás: hatása az erősítésre, impedanciákra, a frekvenciakarakterisztikára és a linearitásra. Stabilitás: Bode-diagrammok használata. A paraméterbizonytalanságok figyelembevétele.
  5. Integrált áramkörök: felépítés, tulajdonságok. Céláramkörök, és általános célúak: programozható erősítő, műveleti erősítő.
  6. Műveleti erősítők felhasználása lineáris és nemlineáris áramkörökben.
  7. Analog és digitális rendszerek: A/D és D/A konverzió elvei. Felépítés és működés, fontosabb adatok. A felhasznált kapcsolók.
  8. Digitális technika és elektronika:  Számrendszerek, kódolás, kódrendszerek. Boole algebra.
  9. Kombinációs hálózatok: függvények, minimalizálás
  10. Logikai függvények megvalósítása, Összetettebb kombinációs hálóüzatok
  11. Kombinációs hálózatok átmeneti állapotai.. Sorrendi hálózatok: működés.
  12. Bistabil elemek, számlálók, shiftregiszter. Speciális szinkron sorrendi hálózatok tervezése.
  13. Áramköri logikák, kapcsolástechnikák.
  14. Integrált árankörök megvalósítása: gyártástechnológia. Katalógus és alkalmazás specifikus integrált áramkörök. Programozható áramkörök.

   

  Laborok és Gyakorlatok:

  A gyakorlatokon az előadások anyagának konkrét példákon történő feldolgozása folyik, laboratóriumi gyakorlaton szimulációs programok használatával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat és laboratóriumi foglalkozás.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a részvétel a méréseken kötelező.

  b.             A vizsgaidőszakban:

  A félév lezárásának módja írásbeli vizsga. Az írásbeli vizsga alapján megajánlott jegy.
  Szóbelin: a rontás kockázatával az írásbelin szerzett jegy javítható.

  Érdemjegy megajánlás:

  0-31 pont: elégtelen (1), nem szóbelizhet

  32-39 pont: elégtelen (1), szóbelizhet az elégségesért

  40-55 pont: elégséges (2)

  56-70 pont: közepes (3)

  71-85 pont: jó (4)

  86- 100 pont: jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek Elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten
  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsga előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

            Kötelező irodalom:

            Dr. Megyeri János: Analóg elektronika.

            Tankönyvkiadó, 1990.

            Dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika

            Elektronikus jegyzet (letölthető)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés laborokra

  24

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  BME AAI

  Zabán Károly

  Tanszéki mérnök

  BME AAI

  Dr. Rakos Balázs

  Docens

  BME AAI