Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  BIT II. Programozás

  A tantárgy angol neve: IIT II. Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. május 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem

   

  Egészségügyi Közszolgálati Kar

   

  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA069 1 2/1/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Asztalos Márk

   

   

  AAIT

   

  Dudás Ákos

   

   

  AAIT

   

  Kaszó Márk

   

   

  AAIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai számítástechnikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógépes problémamegoldás megközelítési módjainak és általános módszereinek megismerése, a tipikus adatszerkezetek kezelésének és az alapvető algoritmusok megvalósításának elsajátítása, alapfokú jártasság megszerzése egy egyszerű, de korszerű, platformfüggetlen programozási nyelv használatában (Python); az imperatív programozás szemléletének és az objektum-orientált programozás alapjainak megértése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája ·  A program és a programozási nyelv fogalma, fordítás, interpretálás.

  ·  A Python nyelv és megvalósítása, fejlesztőkörnyezetek használata.

  ·  Alapvető programozási ismeretek: adattípusok, változók, operátorok, kifejezések, blokkok, vezérlési szerkezetek.

  ·  Összetett adatstruktúrák.

  ·  Imperatív programozás, strukturált programozás (eljárás, modul; interfész és implementáció).

  ·  Az objektum-orientált programozás alapfogalmai (objektum, osztály, öröklés).

  ·  Kivételkezelés.

  ·  Ki- és bevitel, fájlkezelés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hetente 2 óra előadás, kéthetente 2 óra gyakorlat (számítógépteremben).

  Óraszáma: 3 óra

  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban az aláírás feltétele: a félév során írt három zárthelyi dolgozaton szerzett pontoknak el kell érnie a három zárthelyi során összesen szerezhető pontok 50%-át.

  c.         A vizsgaidőszakban: vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ rendelkezései szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  http://mek.oszk.hu/08400/08435/08435.pdf  

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Charaf Hassan

   

  docens

   

  AAIT

   

  Asztalos Márk

   

   

  AAIT

   

  Kaszó Márk

   

   

  AAIT