Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozható áramkörök

  A tantárgy angol neve: Programmable Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnöki alapszak, BSc képzés

  Integrated Engineering szakirány

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA047   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technikai alapok (kombinációs és sorrendi hálózatok, kódolás). Digitális elektronika: tranzisztorok felépítése, működése, karakterisztikái. Digitális IC-k villamos tulajdonságai (jelszintek, átviteli karakterisztika, zavarok hatása, jelterjedési idő, disszipáció, fan-out, tápfeszültség, stb.). Áramköri logikák (bipoláris, MOS, CMOS).

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: viaua010 Digitális elektronika

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  vieem349 Tervezés programozható eszközökkel

   

   

   

   


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók az élet minden területén használt programozható digitális áramkörök alapjaival, részegységeivel és alkalmazástechnikájával megismerkedjenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája:

  1.         Programozható áramkörök osztályozása. Hardver- és szoftver-programozható áramkörök. Felhasználás-specifikus áramkörök (teljesen egyedi, részben egyedi, előtervezett, előgyártott): alapok, fogalmak, összehasonlítás, alkalmazástechnika.

  2.         PLA, PAL, komplex tömbök, FPGA-k. Alkalmazási példák, feladatmegoldások.

  3.         Mikroprocesszorok. Alapfogalmak, alaptulajdonságok, fejlődéstörténet, generációk.

  4.         Mikroprocesszoros rendszerek felépítése, működése, részegységei. Mikroprocesszorok felépítése, részegységei, működése.

  5.         Mikroprocesszorok programozása. Programozói modell. Utasítástípusok, működés.

  6.         Összetettebb mikroprocesszoros architektúrák. Fejlődési tendenciák. Párhuzamos végrehajtás, utasításszintű és szálszintű párhuzamosítás. Többmagú CPU-k.

  7.         Programtárolás elemei: a memóriák. Kategorizálás, alaptulajdonságok. Nem felejtő (non-volatile) memóriák: felépítés, működés, jellemző tulajdonságok, alkalmazástechnika.

  8.         Írható-olvasható memóriák. Felépítés, működés, fejlődés, alkalmazások.

  9.         1. ZH

  10.       Programozható periférikus áramkörök, intelligens perifériák. Alapfogalmak, alkalmazások. Chipset áramkörök. Programozható periférikus áramköri funkciók I. rész: soros és párhuzamos kommunikáció,.

  11.       Programozható periférikus áramköri funkciók II. rész: megjelenítők, megjelenítés-vezérlés, DMA- és  megszakítás-kezelés. Információtárolás eszközei: mágneses és optikai adattárolás.

  12.       PLC-k, ipari alkalmazások. Mikrokontrollerek. Alkalmazástechnika

  13.       Digitális IC-k gyártástechnológiája.

  14        2. ZH

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy előadásai prezentációs vetítéssel történik. Az előadások megértését szemléltető videó-anyagok segítik. Az elméleti ismereteket konkrét gyakorlati alkalmazási példák támogatják, és a hallottak elmélyítését esetenként a számítógépes szimulációs foglalkozások segítik.

  10. Követelmények

  ·  A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: két félévközi zárthelyi egyenként legalább elégséges megírása és egy házi feladat megoldása és eredményes beadása szükséges.
  Az egyes zárthelyiken elérhető maximális pontszám egyenként 35 pont, míg az elfogadható szinten való abszolválás 14 pontot jelent. A házi feladat megoldására maximálisan 30 pont kapható, elfogadása 12 ponttól történik.
  Az összes elérhető pontszám így 100 pont

  ·      Pontszámok és érdemjegyek.

   

  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  elégséges (2)

  közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalommal és a pótlási héten egy további alkalommal biztosítunk lehetőséget. A házi feladat a szorgalmi időszak 12. hetének végéig kell beadni. Pótolni a pótlási hét végéig lehet.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzultációkat a tanszéki hirdetőtáblán és a Honlapon meghirdetett időpontban tartjuk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:

  A vetített angol nyelvű prezentáció diái

  Magyar nyelvű irodalom:

  Dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika (letölthető elektronikus jegyzet) II. része

  Dr. Glöckner György: Mikroszámítógépek (letölthető elektronikus jegyzet) megfelelő fejezetei

  További ajánlott magyar nyelvű irodalom:

  Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Dr. Sütő Zoltán

  Adjunktus

  Docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék