Irodai eszközök programozása

A tantárgy angol neve: Office Tools Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
egészségügyi szervező alapszak,
ügyvitelszervező szakirány
Kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA046   1/0/4/g 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, intézet:

Dr. Kovács Tibor

egy. docens

AUT

Dr. Kővári Bence

egy. docens

AUT

Dr. Blázovics László

adjunktus

AUT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Általános számítástechnikai és programozási alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(NEM (Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS

((TárgyEredmény( "BMEVIAUA002" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUA069" , "aláírás" , _ ) = -1)

ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIEEA025" , "aláírás" , _ ) = -1 ) )


VAGY
Training.Code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a napjainkban elérhető, modern irodai alkalmazások széles választékával; haladó szintű felhasználói ismereteket szerezzenek az irodai informatikai eszközök (dokumentumszerkesztő, számolótábla és prezentációkészítő programcsomagok, képszerkesztők, kiadványszerkesztők, levelező programok, tartalomkezelő és változáskezelő rendszerek) használatáról; továbbá készségszintű gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a programcsomagok automatizálásában.

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások

 1. Szövegszerkesztés (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, automatizálás)
 2. Prezentációk (hagyományos és modern módszerek)
 3. Táblázatkezelés (képletek, függvények, űrlapok, diagramok rajzolása)
 4. Internet-alapok, email-kezelés, biztonság (HTTPS/http, spam, …), keresők
 5. Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka
 6. Képszerkesztési alapok, vektoros és raszteres kép, színrendszerek
 7. Színhelyesség, nyomdai előkészítés, levilágítás, a postscript nyelv

Gyakorlatok

 1. Szövegszerkesztés - formázás, stílusok, tipográfia
 2. Szövegszerkesztés - alkalmazás: jegyzőkönyv, önéletrajz, körlevél, adatforrások
 3. Prezentációkészítés (hagyományos prezentációk)
 4. Prezentációkészítés II. (modern módszerek)
 5. Táblázatkezelés – adatok, formázás, képletek
 6. Táblázatkezelés – képletek összekapcsolása
 7. Táblázatkezelés – kimutatások, diagramok
 8. Táblázatkezelés – további szolgáltatások
 9. Internet, keresőeszközök, honlapok felépítése
 10. Honlapszerkesztés, tartalommenedzsment-eszközök
 11. Levelezőprogramok
 12. Online dokumentumtárak, megosztott dokumentumok, csoportmunka
 13. Képszerkesztés – raszteres képek, maszkok, rétegek
 14. Képszerkesztés II. – vektoros képek, poszterkészítés
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Kéthetente 2 óra előadás; hetente 4 óra gyakorlat (számítógépteremben).

10. Követelmények

Az órákon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A laborgyakorlat végén a hallgatók házi feladatot kapnak, amelynek a megoldását a következő gyakorlat előtt fel kell tölteniük a kapcsolódó elektronikus oktatási rendszerbe. A félév során – kari ütemezés szerinti időpontban – egy zárthelyi dolgozatot íratunk.

Aláírást és gyakorlati jegyet az kaphat,

·       aki az órákról a TVSZ-ben megengedettnél (30%) nem hiányzott többet,

·       aki a zárthelyi dolgozatot elégséges (40%-os) szinten megírta,

·       aki a laborgyakorlatokon kiadott feladatok legalább 70%-át legalább elégséges (40%-os) szinten megoldotta.

A hallgató féléves osztályzatának megállapításakor a zárthelyi eredményét 40%-os, a feladatmegoldásokra kapott jegyek átlagát 60%-os súllyal vesszük figyelembe.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi dolgozatot egy alkalommal, a pótlási héten vagy a vizsgaidőszak elején lehet pótolni.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval egyeztetett időpontban, igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tantárgyhoz nyomtatott jegyzet nincs, az órákra való felkészülést a tantárgy honlapjáról letölthető diák és más segédletek segítik. A tantárgy honlapja: http://iep.esza.emt.bme.hu.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

70

Félévközi készülés órákra

70

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, intézet:

Dr Mezei Gergely

egy. docens

AUT

Dr Kovács Tibor

egy. docens

AUT

Dr Kővári Bence

egy. docens

AUT

Dr Blázovics László

adjunktus

AUT