Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irodai eszközök programozása

  A tantárgy angol neve: Office Tools Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Közszolgálati Kar
  egészségügyi szervező alapszak,
  ügyvitelszervező szakirány
  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA046   1/0/4/g 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Tibor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr. Kovács Tibor

  egy. docens

  AUT

  Dr. Kővári Bence

  egy. docens

  AUT

  Dr. Blázovics László

  adjunktus

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános számítástechnikai és programozási alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM (Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  ÉS

  ((TárgyEredmény( "BMEVIAUA002" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUA069" , "aláírás" , _ ) = -1)

  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIEEA025" , "aláírás" , _ ) = -1 ) )


  VAGY
  Training.Code=("5N-MGAIN")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnökinformatikus hallgatói.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a napjainkban elérhető, modern irodai alkalmazások széles választékával; haladó szintű felhasználói ismereteket szerezzenek az irodai informatikai eszközök (dokumentumszerkesztő, számolótábla és prezentációkészítő programcsomagok, képszerkesztők, kiadványszerkesztők, levelező programok, tartalomkezelő és változáskezelő rendszerek) használatáról; továbbá készségszintű gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a programcsomagok automatizálásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  1. Szövegszerkesztés (stílusok, tipográfiai alapok, karakterkódolás, automatizálás)
  2. Prezentációk (hagyományos és modern módszerek)
  3. Táblázatkezelés (képletek, függvények, űrlapok, diagramok rajzolása)
  4. Internet-alapok, email-kezelés, biztonság (HTTPS/http, spam, …), keresők
  5. Online kollaboráció és dokumentumtárak, csoportmunka
  6. Képszerkesztési alapok, vektoros és raszteres kép, színrendszerek
  7. Színhelyesség, nyomdai előkészítés, levilágítás, a postscript nyelv

  Gyakorlatok

  1. Szövegszerkesztés - formázás, stílusok, tipográfia
  2. Szövegszerkesztés - alkalmazás: jegyzőkönyv, önéletrajz, körlevél, adatforrások
  3. Prezentációkészítés (hagyományos prezentációk)
  4. Prezentációkészítés II. (modern módszerek)
  5. Táblázatkezelés – adatok, formázás, képletek
  6. Táblázatkezelés – képletek összekapcsolása
  7. Táblázatkezelés – kimutatások, diagramok
  8. Táblázatkezelés – további szolgáltatások
  9. Internet, keresőeszközök, honlapok felépítése
  10. Honlapszerkesztés, tartalommenedzsment-eszközök
  11. Levelezőprogramok
  12. Online dokumentumtárak, megosztott dokumentumok, csoportmunka
  13. Képszerkesztés – raszteres képek, maszkok, rétegek
  14. Képszerkesztés II. – vektoros képek, poszterkészítés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kéthetente 2 óra előadás; hetente 4 óra gyakorlat (számítógépteremben).

  10. Követelmények

  Az órákon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A laborgyakorlat végén a hallgatók házi feladatot kapnak, amelynek a megoldását a következő gyakorlat előtt fel kell tölteniük a kapcsolódó elektronikus oktatási rendszerbe. A félév során – kari ütemezés szerinti időpontban – egy zárthelyi dolgozatot íratunk.

  Aláírást és gyakorlati jegyet az kaphat,

  ·       aki az órákról a TVSZ-ben megengedettnél (30%) nem hiányzott többet,

  ·       aki a zárthelyi dolgozatot elégséges (40%-os) szinten megírta,

  ·       aki a laborgyakorlatokon kiadott feladatok legalább 70%-át legalább elégséges (40%-os) szinten megoldotta.

  A hallgató féléves osztályzatának megállapításakor a zárthelyi eredményét 40%-os, a feladatmegoldásokra kapott jegyek átlagát 60%-os súllyal vesszük figyelembe.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozatot egy alkalommal, a pótlási héten vagy a vizsgaidőszak elején lehet pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval egyeztetett időpontban, igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgyhoz nyomtatott jegyzet nincs, az órákra való felkészülést a tantárgy honlapjáról letölthető diák és más segédletek segítik. A tantárgy honlapja: http://iep.esza.emt.bme.hu.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  70

  Félévközi készülés órákra

  70

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr Mezei Gergely

  egy. docens

  AUT

  Dr Kovács Tibor

  egy. docens

  AUT

  Dr Kővári Bence

  egy. docens

  AUT

  Dr Blázovics László

  adjunktus

  AUT