Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítástechnika eszközei

  A tantárgy angol neve: Devices of Control Technique

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. április 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnöki alapszak, Villamos energetika specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA034   2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varjasi István,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/iranyitas
  4. A tantárgy előadója

  Kiss Dávid

  Varjasi István

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, szabályozástechnika, méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Elektronika és alkalmazások
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronikus átalakítók irányításánál alkalmazott általános és specifikus irányítási elvek és azok megvalósításának megismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy két fő tématerületre bontható:

  Folyamatirányító számítógépek:

  Analóg irányítás. Analóg jelformálók, PI és PID szabályozók kimenetének korlátozása, struktúraváltás megvalósítása.

  Digitális irányítás. Egyedi/univerzális digitális folyamatirányító számítógépek, PLC-k, mikrokontrollerek, jelprocesszorok (DSP), programozható logikák (FPGA).

  Jelérzékelés. Áram, feszültség, fordulatszám, pozíció érzékelése, jelleválasztás, jeldigitalizálás.

  Beavatkozók. Időzítés, modulációs módszerek, jelszintillesztés, galvanikus leválasztás.

  Kommunikáció: Terepbuszok: CAN (CanOpen), RS422/485 (ModBus); készüléken belüli kommunikáció (I2C, SPI), ipari Ethernet.

  Teljesítményelektronikai átalakítók irányítása:

  Teljesítményfélvezetők vezérlése. Rövidzárlatvédelem. Intelligens vezérlő áramkörök.

  Általános irányítási elvek: statikus és dinamikus nemlinearitások (telítés, szaggatott áramvezetés, beavatkozás késleltetése) vizsgálata és kompenzálása, kaszkád szabályozási struktúrák (áram-feszültség, ill. nyomaték-fordulatszám-pozíció alá/felérendelt szabályozók).

  DC-DC átalakítók irányítása. A legfontosabb átalakító típusok szabályozástechnikai vizsgálata, szokásos szabályozási struktúrái.

  DC-AC átalakítók vezérlési elvei, impulzusszélesség moduláció. DC-AC átalakítót tartalmazó rendszerek szabályozástechnikai modelljei, irányítási elvek és megvalósításuk. DC-AC átalakítók alkalmazása megújuló energiaforrások hasznosításában.

  Megújuló energiaforrások (nap és szél) átalakítóinak speciális irányítási követelményei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, számítási gyakorlat, laboratoriumi mérések
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi a 7. héten. 

  11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség a TVSZ szerint biztosított: egy alkalom a szorgalmi időszakban és egy a pótlási héten
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, tipikusan a ZH és az elővizsga előtt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzet

  Mohan-Undeland-Robbins: Power Electronics, John Wiley and Sons 1989.

  Konferencia anyagok.

  Folyóirat cikkek.

  Elektronika 2. jegyzet
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Varjasi István