Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mozgásszabályozás

  A tantárgy angol neve: Motion Control

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnöki alapszak, BSc képzés

  Mechatronikai berendezések tervezése szakirány

  Integrated Engineering szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA016   2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kerekes Sándor

   

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek alapvető működési elve, szinuszosan gerjesztett villamos áramkörök állandósult állapotának komplex számítási módja és vektoros ábrázolása, lineáris differenciál egyenletek elmélete, Fourier sorfejtés, Laplace transzformáció.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIAUA008", "VIZSGA", _) >= 2

  VAGY
  EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: viaua008 Elektromechanika

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

  VIVEA004 Villamos gépek és hajtások
  VIVEA334 Villamos gépek és alkalmazások

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlatot szerezzenek szerszámgépek, robotok és más szervo rendszerek villamos hajtásainak, kiválasztásában, üzembe helyezésében és üzemeltetésében. Mindezek elsajátításához a hallgatók megismerkednek az alapvető mozgásszabályozási elvekkel, a megvalósításhoz szükséges számítástechnikai, elektronikai és teljesítményelektronikai eszközökkel, valamint mérések elvégzéséhez szükséges mérőműszerek; az érzékelők működésével, azok alkalmazási lehetőségeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hét

  (E – Előadás, L – Labor gyakorlat, ZH – Zárthelyi)

  1

  E1. Villamos gépek csoportosítása működési elvük szerint, az egyes típusok előnyei hátrányai, jellemző alkalmazási területek. Villamos szervo hajtások, követelmények.

  2

  E2. Villamos gépek modellezése, az egységes villamos gép elmélet alapjai. A kétfázisú univerzális gép alapegyenletei. Hengeres, és kiálló pólusú gépek. Nyomatékképzés, hengeres és reluktancia nyomaték.

  L1. Külső gerjesztésű egyenáramú gépek üzemtana, indítás, fékezés. Fordulatszám-nyomaték karakterisztika mérése.

  3

  E3. Transzformációk. Fázis- és kommutátor transzformáció. Háromfázisú térvektorok fogalma. Pozitív, negatív és zérus sorrendű összetevők.

  4

  E4. A kommutátoros egyenáramú gép egyenleteinek származtatása. szabályozástechnikai hatásvázlat. Per-unit modell.

  L2. Aszinkron gépek üzemtana, indítás, fékezés. Fordulatszám-nyomaték karakterisztika mérése.

  5

  E5. Az egyenáramú gép dinamikai viselkedése. Egyszerű fordulatszám és pozíció szabályozás kérdései. P, PI, PD, PID szabályozók. Telítéses tagok hatása. Anti-windup használata.

  6

  E6. Kaszkád fordulatszám szabályozás tervezése. Áramszabályozó hurok. A belső elektromotoros erő zavaró hatása és kompenzálása. A fordulatszám szabályozó hurok beállítása. Pozíciószabályozás.

  L3. Egyszerű szabályozók vizsgálata.

  7

  ZH1. Az előadás idejében.

  8

  E7. Villamos hajtások tápellátása. Kapcsolóüzemű konverterek. Egy, kettő és négy-negyedes hajtások áramkörei. Fékezés, visszatáplálás áramkörei. Háromfázisú gépek konverterei.

  L4. Egyenáramú szervomotor fordulatszám- és pozíciószabályozása.

  9

  E8. Impulzus-szélesség modulációs (PWM) technikák. Bipoláris, unipoláris moduláció. Háromfázisú konverterek térvektor modulációja.

  10

  E9. Az aszinkron gép térvektoros modellje.

  L5. Teljesítményelektronika és modulációs technikák.

  11

  E10. Az aszinkron motor mezőorientált szabályozása.

  12

  E11. Hiszterézises szabályozások. Áramszabályozások. Közvetlen nyomaték-szabályozás.

  L6. Aszinkron motor fordulatszám szabályozása.

  13

  E12. Kefenélküli motorok és hajtások.

  14

  ZH2. Az előadás idejében.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és 6 alkalommal 2 óra laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  (1)     A félév teljesítéséhez szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyik egyenként legalább elégséges megírása. Mindkét zárthelyi 50 pont, az elégséges szint eléréséhez 20 pont szükséges.

  (2)     Fakultatív házi feladat megoldásáért plusz 15 pont adható, amelyet a hallgató csak akkor érvényesíthet, ha mindkét zárthelyit legalább elégséges szintre megírta.

  (3)     A összesített-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:

  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  elégséges (2)

  közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

  11. Pótlási lehetőségek

  1.      A szorgalmi időszakban az első, a pótlási héten a két zárthelyi közül az egyik pótlására van lehetőség.

  2.      Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyik előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Tanszéki segédletek, animált tananyagok elektronikus formában.

  2. Halász S. Villamos Hajtások, Tankönyvkiadó, 2001.

  3. Halász S.: Automatizált villamos hajtások, Tankönyvkiadó, 1989

  4. Ned Mohan.: Electric Dirves, an Integrated approach, MNPERE 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék