Épületvillamosság

A tantárgy angol neve: Building's Electricity

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gépészmérnöki Kar

Gépészmérnöki Alapszak

Épületenergetika Szakirány

Kötelezően választható

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA013   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
A tantárgy tanszéki weboldala http:/www.get.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerekes Sándor

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Molnár István

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

   
     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos és mágneses tér, egy és háromfázisú áramkörök, villamos gépek felépítése és üzeme, teljesítményelektronika, számítástechnika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny("BMEVIVEA002", "JEGY", _)>=2
ÉS
((TargyEredmeny("BMEVIVEA004", "JEGY", _)>=2)
VAGY (TargyEredmeny("BMEVIVEA095", "JEGY", _)>= 2)) = IGAZ

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező: BMEVIVEA002 Elektrotechnika

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

VIAUA012 Épületvillamosság és világítástechnika  

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy oktatásának célja, hogy a különböző rendeltetésű épületek biztonságos és minőségi villamos energia ellátásának, elosztásának, az egyes vé­del­meknek, a felhasznált készülékek és berendezések villamosenergia ellátásának szokásos és korszerű megoldásainak bemutatása, továbbá a korszerű világítástechnika alapjait megismerteté­se. Korszerű ismereteket nyújt továbbá a villamos energiagazdálkodás, villamos energia helyi előállítása és az épület felügyelet területén. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó villamos problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldásában való közreműködésre
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét Épületek villamosenergia-ellátásának elvi kérdései. A villamos hálózat a villamosenergia előállítástól a fogyasztóig. Közcélú hálózatok, kooperáció. A villamosenergia szolgáltatás minőségi követelményei.

2. hét Autonóm villamosenergia előállítás. Fotovillamos, gázmotoros, tüzelőanyagcellás helyi villamose­­nergia előállítás alapjai.

3. hét Tartalék energiaforrások. Szünetmentes táplálás, Aggregátorok. A villamosenergia ellátás megbízhatósága, az ellátás biztonságának fokozatai. A várható terhelés meghatározása. Villamos energia tárolása. Akkumulátorok jellemzői.

4. hét Mikrohálózatok (Micro grid). . Helyi villamosenergia termelés együttműködése a villamosenergia rendszerrel. Energia-management. Háztartási és épületgépészeti eszközök vezérlése a beépített teljesítmény és prioritási szintnek megfelelően.

5. hét Az épületek energiaellátásának kisfeszültségről. Szigetelt szabadvezeték csatlakozás. Földkábeles csatlakozás. Az épület ellátása középfeszültségről. Transzformátor állomások kialakítása. Akkumulátor elhelyezése.

6. hét  Az épületek villamos hálózata. Hálózatszámítások. Hálózatok kialakítása. A vezetékhálózatok típusai. Energiaellátó és információt szolgáltató hálózatok, rendszerek. Fogyasztásmérés.

7. hét Intelligens épület jellemzői. Távvezérlés. buszrendszer kialakítása. Vezeték nélküli rendszerek. Épületfelügyelet kialakításának tipikus megoldásai.

8. hét Védelmek kialakítása I. Egyenpotenciálra hozás (EPH). Földelések kialakítása. Érintésvédelem. Villámvédelem alapjai. Külső és belső villámvédelem.

9. hét Védelmek kialakítása II. Elektromágneses kompatibilitás (EMC). Túlfeszültség védelem. Tűzvédelem (spinkler szivattyúk jellemzői).

10. hét Vagyonvédelem alapjai. Felügyeleti és beléptető rendszerek.

11.hét. Energiatakarékos megoldások. Klímaberendezések. Szellőzők, szivattyúk üzeme frekvenciaváltókkal.

12. hét. Melegvíz előállítás, hőfejlesztés (villamos fűtőkábelek), szennyvízelvezetés villamos fogyasztói, készülékei. Vezérlési megoldások. Árnyékolás, világítási fogyasztók.

13. hét Példák egészségügyi, sport és szabadidős funkció technológiai berendezéseire

(Intelligens épület, sportlétesítmény látogatás)

14. hét Példák iroda, vendéglátás, konferencia, oktatási funkció technológiai berendezéseire.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, számítógépes és laborgyakorlat, szimulációs, villamos tervező programok futtatása.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félévközi jegy megszerzésének feltételei, amelyeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

·  Részt kell venni a tárgy óráinak legalább 70%-án;

·  2 db házi feladatot (2x10 pont) kell legalább elégséges szinten (4-4 pont) megoldani és határidőre beadni.

·  2 db. ellenőrző dolgozatot kell legalább elégséges szinten teljesíteni (40%) amelyek közül az első 30, a második 50 pontot ér.

A félévközi  jegy a megszerzett pontok alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

0 – 39 pont                 pótzárthelyi

40 – 55 pont               elégséges

56 – 69  pont              közepes

70 – 84 pont              

85 – 100 pont             jeles

11. Pótlási lehetőségek

Az első zárthelyi a szorgalmi, az első vagy második zárthelyi a pótlási időszakban pótolható.

A házi feladatok a TVSZ előírásai szerint legkésőbb a pótlási időszak végéig pótolhatók.


12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

F. Kreith, D.Y. Goswami, „Energy Management and Conservation Handbook”, CRC Press, 2007, ISBN-10: 142004429X, ISBN-13: 978-1420044294

Barrie Rigby, „Design of Electrical Services for Buildings, 4th Edition”, Spon Press, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-45684-X

Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, „Power Electronics: Converters, Applications, and Design”, Wiley, 2002, ISBN-10: 0471226939, ISBN-13: 978-0471226932

Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993

Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,

Dehn and Söhne, Moeller-Electric, Schneider-Electric alkalmazási segédletek

Tanszéki segédletek, feladatok: http://elektro.get.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire6
Házi feladat elkészítése6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerekes Sándor

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

Dr. Molnár István

Egyetemi adjunktus

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

Dr. Rakos Balázs

Egyetemi docens

Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.