Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Épületvillamosság

  A tantárgy angol neve: Building's Electricity

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Gépészmérnöki Alapszak

  Épületenergetika Szakirány

  Kötelezően választható

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA013   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rakos Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http:/www.get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Molnár István

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

     
       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos és mágneses tér, egy és háromfázisú áramkörök, villamos gépek felépítése és üzeme, teljesítményelektronika, számítástechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIVEA002", "JEGY", _)>=2
  ÉS
  ((TargyEredmeny("BMEVIVEA004", "JEGY", _)>=2)
  VAGY (TargyEredmeny("BMEVIVEA095", "JEGY", _)>= 2)) = IGAZ

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: BMEVIVEA002 Elektrotechnika

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:

  VIAUA012 Épületvillamosság és világítástechnika  

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy oktatásának célja, hogy a különböző rendeltetésű épületek biztonságos és minőségi villamos energia ellátásának, elosztásának, az egyes vé­del­meknek, a felhasznált készülékek és berendezések villamosenergia ellátásának szokásos és korszerű megoldásainak bemutatása, továbbá a korszerű világítástechnika alapjait megismerteté­se. Korszerű ismereteket nyújt továbbá a villamos energiagazdálkodás, villamos energia helyi előállítása és az épület felügyelet területén. Az oktatás célja továbbá, hogy a tanult ismeretek alapján a hallgató legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó villamos problémák felismerésére, helyes megítélésére és megoldásában való közreműködésre
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét Épületek villamosenergia-ellátásának elvi kérdései. A villamos hálózat a villamosenergia előállítástól a fogyasztóig. Közcélú hálózatok, kooperáció. A villamosenergia szolgáltatás minőségi követelményei.

  2. hét Autonóm villamosenergia előállítás. Fotovillamos, gázmotoros, tüzelőanyagcellás helyi villamose­­nergia előállítás alapjai.

  3. hét Tartalék energiaforrások. Szünetmentes táplálás, Aggregátorok. A villamosenergia ellátás megbízhatósága, az ellátás biztonságának fokozatai. A várható terhelés meghatározása. Villamos energia tárolása. Akkumulátorok jellemzői.

  4. hét Mikrohálózatok (Micro grid). . Helyi villamosenergia termelés együttműködése a villamosenergia rendszerrel. Energia-management. Háztartási és épületgépészeti eszközök vezérlése a beépített teljesítmény és prioritási szintnek megfelelően.

  5. hét Az épületek energiaellátásának kisfeszültségről. Szigetelt szabadvezeték csatlakozás. Földkábeles csatlakozás. Az épület ellátása középfeszültségről. Transzformátor állomások kialakítása. Akkumulátor elhelyezése.

  6. hét  Az épületek villamos hálózata. Hálózatszámítások. Hálózatok kialakítása. A vezetékhálózatok típusai. Energiaellátó és információt szolgáltató hálózatok, rendszerek. Fogyasztásmérés.

  7. hét Intelligens épület jellemzői. Távvezérlés. buszrendszer kialakítása. Vezeték nélküli rendszerek. Épületfelügyelet kialakításának tipikus megoldásai.

  8. hét Védelmek kialakítása I. Egyenpotenciálra hozás (EPH). Földelések kialakítása. Érintésvédelem. Villámvédelem alapjai. Külső és belső villámvédelem.

  9. hét Védelmek kialakítása II. Elektromágneses kompatibilitás (EMC). Túlfeszültség védelem. Tűzvédelem (spinkler szivattyúk jellemzői).

  10. hét Vagyonvédelem alapjai. Felügyeleti és beléptető rendszerek.

  11.hét. Energiatakarékos megoldások. Klímaberendezések. Szellőzők, szivattyúk üzeme frekvenciaváltókkal.

  12. hét. Melegvíz előállítás, hőfejlesztés (villamos fűtőkábelek), szennyvízelvezetés villamos fogyasztói, készülékei. Vezérlési megoldások. Árnyékolás, világítási fogyasztók.

  13. hét Példák egészségügyi, sport és szabadidős funkció technológiai berendezéseire

  (Intelligens épület, sportlétesítmény látogatás)

  14. hét Példák iroda, vendéglátás, konferencia, oktatási funkció technológiai berendezéseire.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítógépes és laborgyakorlat, szimulációs, villamos tervező programok futtatása.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei, amelyeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

  ·  Részt kell venni a tárgy óráinak legalább 70%-án;

  ·  2 db házi feladatot (2x10 pont) kell legalább elégséges szinten (4-4 pont) megoldani és határidőre beadni.

  ·  2 db. ellenőrző dolgozatot kell legalább elégséges szinten teljesíteni (40%) amelyek közül az első 30, a második 50 pontot ér.

  A félévközi  jegy a megszerzett pontok alapján a következők szerint kerül meghatározásra:

  0 – 39 pont                 pótzárthelyi

  40 – 55 pont               elégséges

  56 – 69  pont              közepes

  70 – 84 pont              

  85 – 100 pont             jeles

  11. Pótlási lehetőségek

  Az első zárthelyi a szorgalmi, az első vagy második zárthelyi a pótlási időszakban pótolható.

  A házi feladatok a TVSZ előírásai szerint legkésőbb a pótlási időszak végéig pótolhatók.


  12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  F. Kreith, D.Y. Goswami, „Energy Management and Conservation Handbook”, CRC Press, 2007, ISBN-10: 142004429X, ISBN-13: 978-1420044294

  Barrie Rigby, „Design of Electrical Services for Buildings, 4th Edition”, Spon Press, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-45684-X

  Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, „Power Electronics: Converters, Applications, and Design”, Wiley, 2002, ISBN-10: 0471226939, ISBN-13: 978-0471226932

  Horváth T.: Családi házak villámvédelme. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993

  Kovács, K.: Az instabus EIB üzemeltetési és felügyeleti rendszer. EIB Felhasználói Club, Budapest, 1998,

  Dehn and Söhne, Moeller-Electric, Schneider-Electric alkalmazási segédletek

  Tanszéki segédletek, feladatok: http://elektro.get.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire6
  Házi feladat elkészítése6
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerekes Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

  Dr. Molnár István

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.

  Dr. Rakos Balázs

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkal­mazott Informatikai Tsz.