Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika szigorlat

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering Comprehensive Examination

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Mechatronika alapszak

  Kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA011   0/0/0/s 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hamar János Krisztián,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  • BMEVIAUA008 Elektromechanika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend : BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai

  Végleges követelmény:           BMEVIAUA008 Elektromechanika


                                

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Mechatronika Alapszakon az elektrotechnikai ismeretek összefoglaló számonkérése.

  10. Követelmények

  A szigorlaton azok vehetnek részt, akik már megszerezték a következő tárgyak kreditpontjait:

  BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai

  BMEVIAUA008 Elektromechanika

   

  Tananyag: Mind a két tantárgy tananyaga megegyezik a tárgy vizsgaanyagával. A vizsgaanyagok a tanszéki honlapon megtalálhatóak (http://www.elektro.get.bme.hu) 

   

  A szigorlati jegyet az alábbi részeredmények és arányok alapján állapítjuk meg: 

   az írásbeli szigorlat (súlya: 64,0%),

   a szóbeli szigorlat eredménye (súlya: 36,0%).

   

  Az írásbeli szigorlaton 120 perc alatt kb 50%-ban elméleti és 50%-ban számpéldát kell megoldani. A tárgyak azonos súllyal kerülnek kérdezésre. A szóbeli szigorlaton a hallgatók a két tárgyból kapnak kérdéseket. A kérdésekre segédeszközök használata nélkül, minimum 20 perces teljes felkészülési idő után kell válaszolni. A szóbeli szigorlaton az írásbeli dolgozathoz kapcsolódóan választ kell adniuk a megoldás módjára feltett kérdésre is.

   

  A szóbeli szigorlatról igazolatlanul távol maradók szigorlati jegye elégtelen. 

   

  A szigorlati jegyet a szóbeli szigorlat után a szigorlati bizottság állapítja meg az írásbeli és a szóbeli pontszámok összege alapján: 0-39 pont elégtelen, 40-54 pont elégséges, 55-69 pont közepes, 70-84 pont jó, 85-100 pont jeles. 

   

  Jelentkezés a szigorlatra: a szorgalmi időszak végéig, a NEPTUN rendszerben kell jelentkezni. A szigorlatokat a vizsgaidőszakban tartjuk a Neptunon megadott időpontban. Csak az írásbeli szigorlati időpontokra kell jelentkezni a NEPTUN rendszerben. Ez a jelentkezés egyúttal a következő szóbelire is érvényes, a szóbeli időpontját és a termet az írásbelin adjuk meg.

   

  A személyazonosságot az írásbeli és a szóbeli szigorlaton a Neptun kódot és fényképet is tartalmazó diákigazolvánnyal, kell igazolni. Diákigazolvány nélkül nem lehet szigorlatozni. 


  11. Pótlási lehetőségek

  A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációkat az Elektrotechnika Alapjai és az Elektromechanika tárgyak konzultációi keretében lehet igénybe venni az ott meghirdetett időpontokban (lásd a tárgyak honlapjain). Ezen alkalmakkor speciális, a szigorlatra vonatkozó kérdéseket is fel lehet tenni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lásd:

  • BMEVIAUA007 Elektrotechnika alapjai
  • BMEVIAUA008 Elektromechanika
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Emeritus professzor

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.

  Dr. Hamar János

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alk. Inf. Tsz.