Digitális elektronika

A tantárgy angol neve: Digital Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mechatronikai mérnöki szak, BSc képzés, Kötelező

Ipari termék- és formatervezői szak, BSc képzés, Kötelezően választható

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUA010   3/0/1/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Zabán Károly

tanszéki mérnök

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Boole algebra, számrendszerek, aktív és passzív villamos elemek működése, villamos áramköri alapösszefüggések.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny("BMEVIAUA007", "EVKOZIJEGY", _) >= 2

VAGY (KépzésLétezik("2N-MG0")
VAGY KépzésLétezik("2N-MM0")
VAGY KépzésLétezik("2N-MW0")
VAGY KépzésLétezik("2N-MT0"))
VAGY
Training.Code=("2N-MG0")
VAGY
Training.Code=("2N-MM0")
VAGY
Training.Code=("2N-MW0")
VAGY
Training.Code=("2N-MT0")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező: viaua007 Elektrotechnika alapjai

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy feltételezi az alapvető elektrotechnikai és elektronikai ismereteket. A mechatronikai szakterület számára sem nélkülözhetők a digitális technikai és digitális elektronikai ismeretek. Ezek alapjaiba vezet be a tárgy. Alapozásul szolgál, illetve kapcsolódik az informatikai, vezérlés-technikai és elektronikai tárgyakhoz.

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások

Hét         Téma

1.            Bevezetés. Kódolás, kódok (1. rész)

               Minterm, maxterm, logikai függvények,

2.            Minimalizálási módszerek, Kombinációs hálózatok

3.            Logikai függvények megvalósítása kapukkal.

               Elemi és összetett kombinációs áramkörök

4.            Kombinációs hálózatok dinamikus viselkedése, feladatmegoldások

               Kódolás, kódok (2. rész)

5.            Kombinációs hálózatok alkalmazási példái. Feladatmegoldások.

6-            Sorrendi áramkörök: bevezetés, leírási módszerek. Aszinkron és szinkron működés

               tanulmányozása állapottábla alapján

7.            Elemi sorrendi hálózatok. Flip-flopok ütemezése, szinkronizálás.

               Idődiagramok tanulmányozása. Flip-flopok vezérlési táblája.

8.            Aszinkron beavatkozás szinkron flip-flopoknál. Flip-flopok helyettesítése

9.            Egyszerű sorrendi áramkörök tervezési módszerei. Összetettebb sorrendi áramkörök.

              

10.          Félévközi ZH (kódolás, kombinációs és szekvenciális áramkörök)

11.          Analóg elektronikai összefoglaló. Digitális áramkörök villamos jellemzői (1. rész).

               IC gyártástechnológia

12.          Digitális áramkörök villamos jellemzői (2. rész). (Digitális) integrált áramköri

               gyártástechnológia

13.          Áramköri logikák

14           Alkalmazás-specifikus és programozható áramkörök.

               Vezérlések megvalósítási megoldásai. Példák.

Laboratóriumi foglalkozások

1.            Mérés (kombinációs áramkörök)

2.            Számítógépes szimuláció (kombinációs áramkörök)

3.            Mérés (logikai feladatok megoldása és megvalósítása)

4.            Szimuláció (logikai feladatok megoldása és megvalósítása)

5.            Mérés (sorrendi hálózatok)

6.            Szimuláció (sorrendi hálózatok)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy oktatása előadásokra épít. Ennek elmélyítését segítik feladatmegoldó laboratóriumi mérések és számítógépes szimulációs foglalkozások.

10. Követelmények

(1)     A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyi legalább elégséges megírása. A félévközi zárthelyi pontozása megegyezik a vizsga-zárthelyi pontozásával.

(2)     A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:

0-39

40-55

56-70

71-85

86-100

elégtelen (1)

elégséges (2)

közepes (3)

jó (4)

jeles (5)

 

A vizsgába – hallgató kérésére – beszámítható a félévközi zárthelyi eredménye. Ez esetben szóbeli vizsga egészíti ki a félévközi zárthelyi eredményét. Ezen két összetevő is kiadhatja az év végi vizsgajegyet.

11. Pótlási lehetőségek

1.        A zárthelyi egy alkalommal a szorgalmi időszakban, egy alkalommal a pótlási héten pótolható.

2.        Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Zárthelyi és vizsgák előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·      Dr. Glöckner Gy.: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, 2004

·      Dr. Gál T.: Digitális rendszerek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

·      Dr. Arató P.: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.

·      Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök Tankönyvkiadó, 1992

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Glöckner György

adjunktus

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék