Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális elektronika

  A tantárgy angol neve: Digital Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szakfelelős: Gépészmérnöki Kar

  Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mechatronikai mérnöki szak, BSc képzés, Kötelező

  Ipari termék- és formatervezői szak, BSc képzés, Kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA010   3/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Zabán Károly

  tanszéki mérnök

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, számrendszerek, aktív és passzív villamos elemek működése, villamos áramköri alapösszefüggések.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny("BMEVIAUA007", "EVKOZIJEGY", _) >= 2

  VAGY (KépzésLétezik("2N-MG0")
  VAGY KépzésLétezik("2N-MM0")
  VAGY KépzésLétezik("2N-MW0")
  VAGY KépzésLétezik("2N-MT0"))
  VAGY
  Training.Code=("2N-MG0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MM0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MW0")
  VAGY
  Training.Code=("2N-MT0")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: viaua007 Elektrotechnika alapjai

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy feltételezi az alapvető elektrotechnikai és elektronikai ismereteket. A mechatronikai szakterület számára sem nélkülözhetők a digitális technikai és digitális elektronikai ismeretek. Ezek alapjaiba vezet be a tárgy. Alapozásul szolgál, illetve kapcsolódik az informatikai, vezérlés-technikai és elektronikai tárgyakhoz.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  Hét         Téma

  1.            Bevezetés. Kódolás, kódok (1. rész)

                 Minterm, maxterm, logikai függvények,

  2.            Minimalizálási módszerek, Kombinációs hálózatok

  3.            Logikai függvények megvalósítása kapukkal.

                 Elemi és összetett kombinációs áramkörök

  4.            Kombinációs hálózatok dinamikus viselkedése, feladatmegoldások

                 Kódolás, kódok (2. rész)

  5.            Kombinációs hálózatok alkalmazási példái. Feladatmegoldások.

  6-            Sorrendi áramkörök: bevezetés, leírási módszerek. Aszinkron és szinkron működés

                 tanulmányozása állapottábla alapján

  7.            Elemi sorrendi hálózatok. Flip-flopok ütemezése, szinkronizálás.

                 Idődiagramok tanulmányozása. Flip-flopok vezérlési táblája.

  8.            Aszinkron beavatkozás szinkron flip-flopoknál. Flip-flopok helyettesítése

  9.            Egyszerű sorrendi áramkörök tervezési módszerei. Összetettebb sorrendi áramkörök.

                

  10.          Félévközi ZH (kódolás, kombinációs és szekvenciális áramkörök)

  11.          Analóg elektronikai összefoglaló. Digitális áramkörök villamos jellemzői (1. rész).

                 IC gyártástechnológia

  12.          Digitális áramkörök villamos jellemzői (2. rész). (Digitális) integrált áramköri

                 gyártástechnológia

  13.          Áramköri logikák

  14           Alkalmazás-specifikus és programozható áramkörök.

                 Vezérlések megvalósítási megoldásai. Példák.

  Laboratóriumi foglalkozások

  1.            Mérés (kombinációs áramkörök)

  2.            Számítógépes szimuláció (kombinációs áramkörök)

  3.            Mérés (logikai feladatok megoldása és megvalósítása)

  4.            Szimuláció (logikai feladatok megoldása és megvalósítása)

  5.            Mérés (sorrendi hálózatok)

  6.            Szimuláció (sorrendi hálózatok)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy oktatása előadásokra épít. Ennek elmélyítését segítik feladatmegoldó laboratóriumi mérések és számítógépes szimulációs foglalkozások.

  10. Követelmények

  (1)     A félév teljesítéséhez (aláíráshoz) szükséges: a labor foglalkozások eredményes elvégzése (hiányzás esetén pótlása), félévközi zárthelyi legalább elégséges megírása. A félévközi zárthelyi pontozása megegyezik a vizsga-zárthelyi pontozásával.

  (2)     A vizsga-zárthelyi pontozása és az érdemjegyek:

  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  elégséges (2)

  közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

   

  A vizsgába – hallgató kérésére – beszámítható a félévközi zárthelyi eredménye. Ez esetben szóbeli vizsga egészíti ki a félévközi zárthelyi eredményét. Ezen két összetevő is kiadhatja az év végi vizsgajegyet.

  11. Pótlási lehetőségek

  1.        A zárthelyi egy alkalommal a szorgalmi időszakban, egy alkalommal a pótlási héten pótolható.

  2.        Maximum két elmaradt laboratóriumi gyakorlat pótolható a szorgalmi időszak végén, ill. a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyi és vizsgák előtt, valamint minden héten az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk konzultációra.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·      Dr. Glöckner Gy.: Digitális technika, digitális elektronika, elektronikus jegyzet, 2004

  ·      Dr. Gál T.: Digitális rendszerek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

  ·      Dr. Arató P.: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.

  ·      Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök Tankönyvkiadó, 1992

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék