Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil eszközök villamosenergia ellátása

  A tantárgy angol neve: Electrical Power Supply of Mobile Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Mechatronikai mérnöki alapszak, BSc képzés

  Integrated Engineering szakirány

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUA001   2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sütő Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.get.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kerekes Sándor

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

     
       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, teljesítményelektronika elemei és áramkörei.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUA008") = IGAZ

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: viaua008 Elektromechanika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy bővíti az elektronikai és a teljesítményelektronikai ismereteket. Áttekinti a mobil eszközök villamos energia előállításának, tárolásának, elosztásának, külső töltési megoldásainak szokásos és jövőbeni megoldásait. Kiemelten kezeli a konverterek alkalmazását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1

  E1. Mobil eszközök alkalmazása, felosztása. Mobil eszközök villamos energia igénye. Munkaponti és kisjelű üzemi paraméterek tervezési kérdései.

  2

  E2. Mobil eszközök villamos energiatermelő, tároló, átalakító és elosztó rend-szerének alapstruktúrái.  A villamosenergia-fogyasztás, termelés tárolás egyensúlya.

  L1. Mobil eszköz és villamos energia tároló szimulációja I.

  3

  E3. Mobil eszközök fedélzeti villamos energia ellátása és minőségi követelményei.

  4

  E4. Túlfeszültség védelem. EMC.

  L2. Mobil eszköz és villamos energia tároló szimulációja II.

  5

  E5. Mobil eszközök villamos energia termelésének, előállításának lehetőségei. (generátor, foto-villamos rendszer, tüzelőanyag cella).

  6

  E6. Mobil eszközök villamosenergia tárolása. I.

  L3. Feszültség stabilizátor, szabályozó vizsgálata. Védelmek. Zavarok vizsgálata.

  7

  E7. Villamosenergia tárolás II.  Az egyes energiatárolók alapelve és üzemi jellemzői. (Akkumulátor típusok, kapacitások, egyéb különleges villamosenergia tárolók).

  8

  E8. Villamos energia fedélzeti elosztása. feszültségszintek.

  L4. Energiatároló típusától függő programozott töltés és kisütés.

  9

  E9. Villamos energia fedélzeti átalakítása (DC-DC, DC-AC, AC-DC konverterek).

  10

  E10. Villamos energiatárolók együttműködése a mobil eszköz, üzemétől függően I.

  L5. Villamos energiatároló felügyelete.

  11

  E11. Villamos energiatárolók együttműködése II.

  12

  E12. Villamos energiarendszer egyes elemeinek és rendszerének felügyelete I.

  L6. Villamos energia tárolók szabályozott együttműködése a mobil eszközzel.

  13

  E13. Villamos energiarendszer egyes elemeinek és rendszerének felügyelete II.

  14

  E14. Külső villamos energia felvétel. Töltők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat és önálló feladat.

  Előadásokon, valamint a tematikában felsorolt területekből kiadott önálló téma feldolgozása..

  Az előadásokat kiegészítik számítási gyakorlatok, számítógépes szimulációk és programozás laborja, valamint konverterek laboratóriumi vizsgálata.

  10. Követelmények

  A félév érvényességének feltételei:

  1.      A szorgalmi időszakban: az órarend szerinti foglalkozások 70%-án való részvétel.

  2.      A kijelölt önálló feladat elfogadása.  A beadást megelőzi min. 3 konzultációján való részvétel – a feladat időarányos kidolgozásával. A konzultációkat követően a korrigált feladat beadása a 12. héten. A beadott feladat – ha nem elfogadható – a 14.hét végéig egy alkalommal javítható. Az elfogadott évközi önálló feladat 8-20 pont között kerül beszámításra.

  3.      Két zárthelyi minimum elégséges elvégzése a 8. és 14. héten.  A két zárthelyin elérhető pontszám 40-40 pont. Eredménytelen a dolgozat, ha a megszerezhető pontszámnak legalább a 40%-át nem érte el.

   

  Érdemjegy megajánlás az elért pontszámok alapján:

   

  0-39

  40-55

  56-70

  71-85

  86-100

  elégtelen (1)

  Elégséges (2)

  Közepes (3)

  jó (4)

  jeles (5)

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen első zárthelyi a szorgalmi időszakban, az első vagy második zárthelyi a pótlási időszakban pótolható.  

  A házi feladat pótlási időszak végéig pótolható különeljárási díj ellenében.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadás fóliák pdf file formában

  A tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok

  Ajánlott irodalom:

  1.    Michel Broussely, Gianfranco Pistoia: „Industrial Applications of Batteries: From Cars to Aerospace and Energy Storage” Elsevier, 2007, ISBN 0444521607

  2.    M. Ehsani, Y. Gao, S. E. Gay, and A. Emadi: „Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design”, Boca Raton, FL: CRC Press, ISBN: 0-8493-3154-4, Dec. 2004.

  3.    Jürgen Valldorf.Wolfgang Gessner: „Advanced Microsystems for Automotive Applications“, Springer 2006  ISBN 3540334092

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kárpáti Attila

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Kerekes Sándor

  adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Sütő Zoltán

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék