Korszerű operációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Modern Operational Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAU9325 9. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Charaf Hassan,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.aut.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Dr. Charaf HassandocensAutomatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Oláh István

mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
 • Számítástechnikai alapismeretek,
 • Hálózati operációs rendszerek,
 • Számítógépes hálózati ismeretek.
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a Microsoft Windows Active Directory alapú hálózati rendszereket, azok szolgáltatásait, az üzemeltetésükkel kapcsolatos feladatokat. A tanszék kompetencia területéhez tartozó szoftverfejlesztéshez nyújt a tantárgy háttér ismereteket, hogy minél jobb minőségű, könnyen üzemeltethető alkalmazások készüljenek.

8. A tantárgy részletes tematikája

-          Windows alapú hálózati rendszerek: munkacsoport és tartomány

-          A Windows telepítése, a telepítés előkészítése, a telepítés típusai és fázisai

-          Merevlemezes háttértárolók, állományrendszerek, hibatűrő adattárolás

-          Nyomtatás, nyomtatási rendszer részei, nyomtatási folyamat, nyomtatók telepítése és üzemeltetése, hálózati nyomtatók

-          Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása és kezelése

-          Biztonsági szolgáltatások: jogosultságrendszer különböző erőforrástípusok esetén, konfiguráció

-          Windows alapú hálózati környezet, a hálózat felépítése, erőforrások megosztása, protokollok, hálózati szolgáltatások, DHCP, WINS, DNS, RAS, Intranet, Internet Information Server

-          Nagyvállalati címtárszolgáltatás kialakítása, jellemzői

-          Active Directory logikai felépítése, jellemzői, üzemeltetése

-          Active Directory fizikai felépítése, a hozzá kapcsolódó adminisztrációs feladatok

-          Hibajavítás, diagnosztika, események és erőforáshasználat regisztrálása és elemzése, teljesítményvizsgálat

-          Hálózati rendszerek biztonsági kérdései, biztonságos szolgáltatások megvalósítása

-          Adminisztrációs feladatok automatizálása: szkript programozás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra

-          Rendszerüzemeltetési eszközök, a System Center termékcsalád

-          A System Center Essentials termék lehetőségei és szolgáltatásai

Tervezett órai bontás a tantárgy oktatása során

Hét

 

1.      előadás

 

2.      előadás

 

1

Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

Lightweight Directory Services

Certificate Services

Windows Server 2008 Active Directory szerepek áttekintése

Rights Managemenent Services

Federation Services

2

Active Directory Domain Services bevezetés

Logikai konfiguráció

Active Directory Domain Services

fizikai konfiguráció

3

Active Directory Domain Services és Domain Name System

Active Directory Domain Services telepítése

4

Felhasználó objektumok kezelése

Számítógép objektumok kezelése

5

Csoport objektumok kezelése

További címtárobjektumok kezelése

6

Biztonsági rendszer

Jogosultságok kezelése

NTFS és hálózati erőforrások jogosultságainak kezelése

7

Címtárobjektumok jogosultságai

Üzemeltetői feladatok delegálása

Trust kapcsolatok

Informatikai rendszerek összekapcsolása

8

ZH (feladat megoldása tesztkörnyezetben)

Telephelyek és replikáció

9

Group Policy rendszer működése

Komponensek és működésük

Group Policy kiértékelése, a beállítások érvényre jutása

10

Group Policy használata a felhasználói és számítógépes környezet beállítására

Group Policy biztonsági beállításai és további komponensek

11

Active Directory Domain Services monitorozás, karbantartás

Active Directory Domain Services biztonsági mentése és helyreállítása

12

System Center termékcsalád áttekintése

System Center Essentials telepítése

13

System Center Essentials funkciók és szolgáltatások

System Center Essentials használata

14

Vizsga konzultáció

Elővizsga

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás számítógépes laborban. A tárgyalt témakörökhöz tartozó feladatok az előadás keretében kipróbálhatók.

 

10. Követelmények

a., A szorgalmi időszakban:
A hallgatók a szorgalmi időszakban 1 alkalommal zárthelyit írnak.
A hallgató a félév elismerést jelentő félév végi aláírást csak akkor kaphat, ha sikeres zárthelyit írt, (TVSz 14.§ (1/a) szerint).

b., A vizsgaidőszakban:
A tantárgy anyagából a hallgatók vizsgát tesznek.

c., Elővizsga:
Elővizsga tehető a szorgalmi időszak utolsó hetében.

11. Pótlási lehetőségek
 • Elégtelen  zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.  - TVSz16 .§ (1)
 • Elégtelen (pót)zárthelyi pótlása a pótlási héten.  - TVSz16.§ (3)
 • Elégtelen vizsga a TVSZ szabályai szerint pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi-, és a vizsgaidőszakban is igény szerint, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Tanszéki segédlet (Oláh István)
 2. Microsoft® Windows® Server 2008 Administrator’s Companion, MSPress 2008
 3. MCTS Self-Paced Training Kit: Configuring Windows Server ® 2008 Active Directory®, MSPress 2008
 4. Microsoft® Windows® Server online dokumentáció­ http://www.microsoft.com/windowsserver
 5. Microsoft® Windows® Server Product Documentation http://www.microsoft.com/technet
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

2

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

48

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Charaf Hassandocens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Oláh István

mestertanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék